Columbia Badminton Team

Team Roster

 • Alice Chang
 • Chloe Nguy
 • Claire Huang
 • Janet Kwan
 • Jingran Guo
 • Ling Teh
 • Lisa Zhou
 • Margarita Popova
 • Mingmin Zhu
 • Sida Chen
 • Soniya Gurung
 • Xiaoxiao Zhou
 • Yiru Zhu
 • Yuting Chen
 • Ivan Ho
 • Kevin Ma
 • Kris Lokathajariya
 • Kunjal Desai
 • Mike Juthacharoenwong
 • Minsi Wang
 • Pea Jitngamplang
 • Sterling Wong
 • Timothy Sun
 • Vijay Kanneganti
 • Yi-Hsiu Chen
 • Yinxiao Li
 • Yunhan Liu
 • Yuyang Zhou