# Name M I N.O H.S Runs  50 100 0 Avg C's St's
1 Kaushtub Dixit 11 10 3 114 412 4 1 1 58.86 3
2 Gokul Chakravarthy 12 11 2 99 404 3 44.89 8 6
3 Michael Partridge 13 12 1 71 314 2 28.55 10 6
4 Lakshmanan Vishwanathan 11 10 1 64 226 2 1 25.11 3
5 Venu Yeluripati 13 8 2 67 214 1 1 35.67 5
6 Sriram Koneru 6 6 2 73 157 39.25 2
7 Sunil Mukundraj 14 10 0 36 127 2 12.70 4
8 Suraj Chauhan 8 6 1 46 112 22.40
9 Arvind Rampurada 11 9 1 15 110 1 13.75 3
10 Prabhu Venkatesh 14 9 0 44 101 1 11.22 3
11 Vihnupad Mishra 7 7 0 49 90 12.86
12 Sayan Nandi 6 5 1 30 69 17.25 1
13 Siva Armugam 8 7 1 21 60 10.00 5
14 Kunal Vora 2 2 0 34 45 22.50 2
15 Nabil Wasif 2 2 0 29 41 20.50 3
16 Dileep Verma 14 6 4 16 37 18.50 6
17 Mohinder Chopra 2 2 1 16 26 26.00 1
18 Ajay Chopra 7 6 2 11 24 2 6.00 3
19 Madhura Gunasekara 10 6 2 7 24 2 6.00 6
20 Ratesh Chopra 1 1 1 12 12
21 Faissal Siddiqui 1 1 0 8 8 8.00 1
22 Kamran Choudhary 1 1 1 3 3
23 Ashok Melwani 1 1 0 3 3 3.00
24 Raja Wajahat 2 1 0 1 1 1.00 2