Shackle, C. Umrāʻo Jān Adā a glossary (v. 1)

([London :  SOAS,  1970?])

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  page ii  ij«»
 

HB\mma.t^i pp»v«*vii)
 

Ia;t;y5?duoti,on
 

^i
 

V    (h.9i|.^ n@Mr^. m^ ,„^„q* * *)

VI   (^«j£|^L£^» • •)
(p,42)

(p-4-5)
(p,56)

{p*77)
(p.80)

(p*83)
(p.86)

Vlll (ytt^faqat'-Q g-amane aJi***)

'• rnTwn-i Kwwiir-iirnin Trwwawiriirriiiiiiiirtitnaiiiwi'Mnirwiiniiiiifii»iiiiiwiirii        '

(p«12l}
XX   (da.kMr/e .g^iwrm©*,«)
-^    (swn owfee laal* *«)

(p.l32)

H   (hath al sssrad***)

XII  (h©r cond b^wt Tg^i^*.«)

3C[IX {MS4-J£^^»JS.*«*)

(p«l65)
 

I.l

(p.42)
I»2

1*3

1*4.
1*5
I»6

(p.106)
(p.323)
x« /

{p*l62)

11*1

{p*175)

(p*193)

(p^240)

II »4

XXX « X.

XXX » J?

UX »«!«

111*5
111*6

ni,7
 

2

3

4
5

?
8

10
11

12

13
Iti.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
 

X
  page ii