Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 293-294  '293
 

DECRETI PRIMA PARS DIST. LXXXIII. LXXXIV. e. i.
 

294
 

tentiam laudauerinti45n, episcopus in pristinum honorem 146
iuxta B. Calixti Papae 147 auctoritatem eumi48 reuocare po¬
terit. Sane sciendum esti49, quiai50o secundam feriam unum
psalterium canendo, aut unumi5i denarium pauperibus
dando, si opusi52 est, redimere poterit, Finitis septem i53p
annis, deinde usque ad finem decimi anni sextam feriam
(nulla interueniente redemptione) obseruet in pane et
aqua, §. i. Eadem quoque i54 penitentia erit sacerdoti de
omnibus ahis peccatis et criminibus, que eum in depositio¬
nem adducunti55q. Neque hoc cuilibet uideatur onerosum,
si sacerdos post lapsum digne, ut supra dictum est, penitens
ad pristinos redeat honores 156.

DISTINCTIO  LXXXIIL

GRATIANUS.

I. Pars. Prouidendum quoque esi, ne is, qui ad ordinan¬
dum eligitur, etsi a proprio uitio uideatur alienus, consentiendo
alienis inquinetur. Ut enim Simacus Papa^ ait: „Non est gran¬
dis differentia, «i/•^^/^2a leihum inferas, nel admittas. Mortem
enim languentihus probatur infUgere, qui hanc, cum possit, non
excludit.'-'-
Hinc Gregorius VII. ali [in Reg. lib. VI. e 12. Romanae
Sinodi, celebratae Anno Domini 1080. ab 1078,] 3;

C. I.  Suspendatur ah offitio, clericorum suorum^ fornicationi
consentiens episcopus.
Si quis episcopus fornicationem5 presbiterorum, diaco-
norum6a*, uel crimen incestus in sua parrochia precio uel7
precibus interueniente consenserit, uel commissum8b aucto¬
ritate sui offitii non inpugnauerit, ab offitio suspendatur.

C. IL  Maxime ecclesiam ledit sub nomine sanctitatis
delinqnens^^.
Item Augustinus'^^^.
Nemo quippe in ecclesiali amplius nocet,  quam qui
peruerse agens nomen uel ordinem sanctitatis et sacerdo¬
tis 12 e habet.  Delinquentem namque hunc nullus i3d redar¬
guere presumit, et in exemplum culpa uehementer extendi¬
tur, quoniam 14 e prò reuerentia ordinis peccator honoraturi5.
Episcopus 16* itaque, qui talium" crimina non corrigli, magis
dicendus est canis inpudicus quam episcopus.

C. III.  Qui non resistii errori'^^^, consentit.

Item Innocentius'^^.

Error, cui non resistitur, approbatur, et ueritas, cum

minime defensatur, obprimitur2o.  Negligere quippe, cum

possis perturbare 21 b peruersos, nichil est aliud quam fouere.
 

Nec caret scrupulo societatis occultae, qui manifesto facinori
desinit obuiare.

C. IV.  Non prodest suo errore non pollni, qui
alieno consentii.
Item Pius Papa''^'^^, [epist. I. ad omnes Christi fideles].
Quid enim prodest illi suo errore non poUui, qui con¬
sensum prestat erranti?

C. V.  Qui non occurrit, consentii 23 a.
Item Gregorius^^*.
Consentire uidetur erranti, qui25 ad resecanda26, que
corrigi debent27, non occurrit.

Gratian. Sicut autem aliorum uitia palpare non debei^^,
ita nec maiorum laudibus delectari.

Unde Anacletus cunctis fidelibus29a.

C. VI.  Miserrimus est episcopus, qui maiorum gloriatur
laudibus.

Nichil ilio pastore30b tniserius, qui luporum gloriatur
laudibus. Quibus si piacere uoluerit, atque ab his amari
delegerit, erit hinc ouibus magna pernicies. Nullus igitur3ic
pastorum piacere lupis et gregibus ouium potest. Perdit
enim memoriam laborum32d* mens terrenis obligata carceri-
bus. Sicut autem33e artium in suo quoque34 opere inuenitur
mater instantia, ita nouerca erudicionis est negligentia.

IL Pars. Gratian. Quamquam sacerdotem tam a suis,
iiuam aì)'^^ alienis criminibus oporteat'^^^ esse imunem, tamen ,si
alior.snm sese habuerit, non ideo nerba suae predicationis debeni
contempni. Sicut enim leronimus ait^'^: nt lixiuium^^ per
cinerem humidum fluens lanat, et non lauaiur, ita bona doctrina
per mcdum doctorem animas credentium lauai a sorde^^s pecca¬
torum'^^.

DISTINCTIO  LXXXIV.

GRATIANUS.

I. Pars. Sollicitum quoque aci^ nigilaniem oportet esse
episcopum circa defensionem pauperum, releuationem obpresso-
rum, inicionem monasteriorum. Quod si facere neglexerint'^^,
aspere sunt corripiendi.

Unde Gregorius Anicìmo^ Subdiacono Campaniae,
[lib. XL epist. 29.] 4;

C. I.  Corripiatur episcopus, qui circa offitium suum
negligens extiterit^.
Peruenit ad nos, fratrem et coepiscopum nostrum Pa-
scasium ita desidem et6a negligentem in cunctis existere,
 

EDITIO  ROMANA.

Dist. LXXXIL e 5. n) coUaudaverint o) quod p) autem septem q) inducunt — Dist. LXXXIII. Pars. i.
a) an ... an — ci. a) diac, subdiaconorum* b) commiss, sibique compertum — e 2. a) qui.. delinquit b) Item Gre¬
gorius prima parte Pastoralis e 2. e) et sacerd.: deesi d) nemo e) quando — e 3. a.) erroribus b) deturbare — e 4.
a) Papa: deest — e 5. a) consent. erranti — e 6. a) Papa epist. I. Episcopis omnibus b) ilio est pastore e) ergo d) labio-
rum* e) autem: deest f) oportet g) sordibus — Dist. LXXXIV. Pars. I. a) et b) neglexerit . . corripiendus est —
CI.  a) desidem negligentemque

NOTATIONES  CORRECTORUM.
 

Dist. LXXXIH. C I. * Subdiaconorum: Additum hoc est ex
originali et Anselmo, quemadmodum et paulo post verba illa; sibique com¬
pertum. Notum autem est, a tempore Gregorii I. subdiaconos eadem lege
continentiae, qua presbyteros, adstrìctos fuisse.

C IL * E p i s e o p u s : Haec non sunt ibi apud B. Gregorium. Similia
citantur infra 2. q. 7. e. Qui nec regiminis ex Angustino (cui etiam reliqua
huius capitis antea tribuebantur) et ex eodem a Burchardo et Ivone citantur.
Ceterum iidem coUectores, Burchardus quidem 1. 1. e. 13. Ivo autem p. 6.
e. 67. referunt aliqua ex Origene, quae cum his aliquantulum conveniunt.
 

C V. * Gregorius: In epistolis impressis B. Gregorii non habentur.
Verum lib. 7. epist. 117. Syagrio Episcopo Augustodunensi post ea verba,
qui non restiterit, in regesto manuscripto pervetusto, et in Polycarpo, ubi
ipsa epistola integra refertur, haec sequuntur: Nam consentire videttir erranti,
qui corrigenda ui resecari debeant non occurrit.  Qtiia vero, etc.

evi. * Labi orum; In epistola Anacleti legitur : laboris; apud An¬
selmum, et in uno ex vetustis codicibus Gratiani: labortitn: unde potuit
irrepsisse mendum, quod tamen ob glossam non est sublatum.
 

Dist. LXXXIL can. 6. Ii5) Codd. et Edd. coli 0. 146) ordinem: AP lil) Ep. U. 148) eum; rfees^.-Aws. Ii9) est: deesi: Edd. coU. 0., ita ut Ricìd.
a Corr. insertum esse noti recte putaverit 150) Codd. coli 0. Ans. Polyc. 151) un.: deest; Ans. 152) operari. - Ed. Arg. Ans. Polyc. 153) Codd. coli 0. Atis.
Poltjc.  154) eademque poenit. : Aws.  155) ARCEFO Ans. Polyc; deducunt: H; quae inde portionem ducunt; U  156) pristinum honorem : Pffff

Dist. LXXXIII. Parsi. 1) Ex libello Entiodii prò Symmacho 2) Codd. coli. o. \\ can.l. 3) Synod. ìiab. ao. 1018. ap. Jaffé Regisir. Greg. p. 335.; Ans.
VII, 177. (174.) 4) suor. : deest: AB 5) fornicationi.. crimini : Aws. 6) Codd. et Edd. coli 0. ; add. : seu subdiaconorum : orig. Ans. 1) pretio vel : deest: Ans.
8) Codd. et Edd. coli 0. pr. AB, ubi deesi || e a n. 2. 9) Codd. coli 0. ; destruit : CDEQH 10) Codtl. ei Edd. coli 0. Turrecretn. — Imo ex Gregorii Past. I. e. 2. ; — Burch.
1,209. ; Ivo Decr. Y, 323. (August.) ; Polyc. IV, 31, (32, j 79. (Gregor.) 11) add. : Dei : Edd. coli 0. 12) Codd. etEdd. coli 0. Btirch. Polyc. ; et sacerdotii : Ivo 13) Codd,
coli 0. orig. Turrecrem. Ivo 14) Codd. coli 0. Polyc. ; cum : Ivo 15) finis canonis : orig. Btirch. Polyc. 16) Burcìi. I, 203. ; Ivo Decr. V, 317. (Gregor.) ; Integrum
canonem etiam ap. Alger. de mis. ei iust. legi Bicht. censet; at diligenter Algeri opus inpidenti miìii nusquam obvenit 17) talia : AF || oan. 3. 18) Codd. coli 0.
19) Eadem fere leguntur in fine ep. Pseudoisid. Eletitìierii ap. Hinscìiius 127. ; cf. e 55. ff. IL qu. 1., desumta ex Felicis III. ep. 1. — cf. Berard. II, 1, 220. ; Alger.
II, 5. 20) finis canotiis: Alqer. 21) Codd. etEdd. coli 0. \\ can. 4. 22) Codd. coli. 0. — Ep. Pseudoisid. e 3. ap. Hinschius 117.; Reg. Appdx. Ul, 41. (ep. ad
Epp. per Hispan. e. 2.); Alg'er. II, 5. cf. Bened. Lev. Ili, 386. in Mon. Germ. LL. II, 2, 126. || e an. 5. 23) Codd. coli. 0. 24) Ex ep. ad Syagrium scr. ao. 599.
ep. 113. lib. 9. Ed. Maur. — Jaffétio. 1270. — Polqc. IV, 31, (29,) 2. (caw..- satis noxium); Alger. II, 6. 25) qui corrigenda ut resecari debeant non concurrit;
orig. Polyc. 26) add.: vitia: Alger. 27) ut corrigi debeat: ib. 28) debent: PPffff|| can. 6. 29) Codd. coli. 0. — Cap. Pseudoisid. Ep. I. e. 8. ap. Hinscìiitts
p. 69. Atis. VI, 154. (161.); Ivo Decr. V, 237. (caw..- beat, praedecessor) 30) Codd. et Edd. coli 0. Aws. 31) Codd. coli 0. Ans. 32) Codd. coli. o.pr. D — Aws.;
laboris:o«ir. 33) Codd. ei Edd.coU.o. Corr. Ans. 34) quaeque: Aws. 35) ab: deest: EQH 36) Codd. coU.o. 31) cf. Burch.l, 20i.; IvoDecr.Y,318. 38) laxiva:
AB; lexiva; CDEQH  39) Codd. coli 0.  40) vitiorum et peccat.: Pffff

Dist. LXXXIV. Pars. I. 1) Codd. coli 0. 2) ABDF \\ can. 1. 3) Antonio: EGH 4) Ep. 20. scr. ao. 603. lib. XIIL Ed, Maur. — Jafféno. 1510. —
Aws. VI, 188.  5) corrip. . . extit. : deest: AB, uhi legitur: de eodem  6) Codd. coli. 0. Ans,

19*
  Page 293-294