Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 1295-1296  1295
 

DECRETI TERTIA PARS DE CONSECRATIONE DIST. L e 4—10.
 

1296
 

quam ut ex rebus ad eas 68 e pertinentibus restaurari possint,
episcopi prouidentia modus inueniatur, quahter consistere
possint 69.
 

C IV.
 

Absque precepto sedis apostolicae nona non
dedicetur ecclesiu.
 

Gelasius, e. 34.''9»
IH. Pars. De locorum'7i consecratione'^2b^ quamuis
superius strictim fuerit conprehensum, michi73e quoque
patefactum est, quod absque precepto sedis apostohcae
nonnulli74 factas ecclesias uel oratoria sacrare''5<i pre¬
sumant.

C V.  Sine auctorituie summi Pontificis nona '^^ non
dedicetur ecclesia.
Idem'^'^.

Precepta sinodalia, que ante paucos menses de sede
nostra ad prouinciam sunt directa, et antiquis canonibus*
consentiunt, et ea, que minus esse probantur, addidimus, et
in utraque parte constat, sine summi Pontificis 78 auctoritate
ecclesiam nouiter conditam non posse dedicari; teque ex
hac basilica, que taliter fuerat ad cultum processionis addu¬
cta, suspendisse missas 79 probabihter conputamus. Sed
quìa deuotus locus non debet a ministeriorum gratia80 diu
uacuus permanere, frater karissime, eorum martirum no¬
mine, quorum8ia relatio continet, auctoritatis nostrae su¬
scepta serie consecrabis, ut populorum frequentatio, quam
iUic82 auide conuenire mandasti, seruatis regulis eccle¬
siasticis et canonibus, integrum habeat firmata religione
conuentum.

C VI.  Non dediceninr^^ basilicue, qne preter unctoriiuiem

apostolicae sedis fuerint edificutue^.

Idem [Episcopis per Lucaniam, e 6.]85*

Basilicas nouiter institutas, non petitis ex more86 pre-
ceptionibus, dedicare nemo 87 a audeat, nec 88 ambiant sibi¬
met episcopi 89 uendicare clericos potestatis alienae99. [Et
e. II.]91; §. I. Cum enim decreta uenerabilium sanctionum
nos quoque magnopere custodire nitamur, ac sine eorum
dispendio etiam illa, que prò alicuius utilitatis conpendio
fortasse uideantur, laxanda credamus 92, cumque nobis 93
contra salutarium reuerentiam regularum cupiamus nichil
dicere94b temere, et cum sedes apostolica superior his
omnibus, fauente Domino, que paternis canonibus sunt pre¬
fixa pio deuotoque studeat tenere proposito : satis indignum
est, quemquam uel pontificum uel ordinum subsequentium
hanc obseruantiam refutare, quam B. Petri sedem et sequi
uideat et docere; satisque conueniens sit95, ut totum corpus
ecclesiae in hac sibimet obseruatione  concordet,  quam
 

iUic uigere conspiciat, ubi Dominus ecclesiae totius posuit
principatum.

C VII.  Publicae processiones^^ non fiant in oratoriis, que
preter anciorituiem sedis apostolicae consecrantur.
Idem lohunni. Episcopo Soruno^'^.
Certum est quidem 98 a nostris preceptionibus constitu¬
tum, ne quis in ecclesia aut in99 oratorio, quod sedis nostrae
non legitur permissione dedicatum, processionem publicam
putaret inpendi, ne conditores furtiuis subreptionibus contra
regularum 490 statata prosihrent.  Sed quia Megedai94 spe-
ctabihs femina petitorii 192 nobis oblatione suggessit,  in
possessionibus propriis suorum corpuscula condidisse, frater
karissime, humanitatis intuitu,  quod priora statuta non
maculeti93b funeribus et sepulchris, tantum in conprehensis
petitorio locis ministeria i94 noueris prò solempnitate pre-
standa, ut defunctorum nomine solummodo diuina celebren¬
tur offitia, publica frequentatione et processione cessante.

C Vili.  Sine nutu sedis upostolicue ecclesiu non debei insiitui.
Item Nykolaus Pupu Clero et Plebi Nonensis Ecdesiue'^^o^.

Ecclesia, id est catholicorum collectio, quomodo sine
apostolicae sedis instituetur nutu, quando iuxta sacra de¬
creta nec ipsa 196 debet absque preceptione Papae basilica
nouiter construii97, que ipsam catholicorum intra 198 semet
amplecti catemam dinoscitur?

C IX.  Sine designuiione'^'^^^ episcopi^^^^ non ^^^<^
edlficeiur^^"'^^ ecclesia.
Iiem ex Concilio Aureliunensi^^^.
IV. Pars.  Nemo ecclesiam edificet ante, quam ciui¬
tatis episcopus ueniat, et ibidem crucem figat,  pubhce
atrium 114 designet, et ante prefiniatii5, qui edificare uult,
que 116 ad luminaria, et ad custodiam, etii7e stipendia custo-
dum sufficiantii8, et ostensa donatione sic domum edificet,
et post419, quam consecrata* fuerit, atriumi20 eiusdem ec¬
clesiae sancta aqua conspergat.

C X.  Non consecretur ecclesia, qne prò quesiti
cupiditatis edificuinr.
Item ex ConciUo Bracarensi [IL, e 6.] 121
Si 422 quis basihcam non prò deuotione fidei, sed prò
questu cupiditatis edificat, ut quicquid'23 a de 124 oblatione
populi coUigitur medium cum clericis diuidat, eo quod basi¬
hcam in terra suai25b condideriti26, hoci27c de cetero obser¬
uari debet, ut nullus episcoporum tam abhominabih uoto
consentiat, nec basilicam, que non prò sanctorum patrocinio,
sed magis sub tributaria condicione est condita, audeat con¬
secrare.
 

Dist. I. e 3. e) eam — e. 4.
d) facere — e. 5. a) quos — e 6.
et Clero Non. — e. 9.  a) dignitate
 

quaestus causa  e) quod in aliquibus locis usque modo dicitur fieri, hoc
 

EDITIO  ROMANA.

a) Item Gel. Papa Episcopis per Lucaniam e 27.  b) consecrat. sanctorum  e) nobis

a) non audeant  b) licere — e 7.  a) quidem et   b) maculent — e 8.  a) Electo

b) ep. loci  e) nova non  d) dedicetur  e) et ad — e 10.  a) quicq. ibidem  b) sua
 

NOTATIONES  CORRECTORUM.
 

C. V. * Antiquis canonibus; Socrates in ecclesiastica historia
1. 2. e. 8. et 17. refert tanquam antiquissimum canonem, sine Romani epi¬
scopi auctoritate nullam ecclesiam posse dedicari. [Falsissimum est et ab
antiquae ecclesiae disciplina vel maxime alienum; asserit hoc tantum Socra¬
tes l l, nihil praeter B. ff. sententiam ab ecclesiis decerni posse : Richt.]
 

C. VI. * Verba capitis huius usque ad vers. Aiiewae. habentur etiam
in Wormaciensi e. 48.

C. IX. * Et post, quam consecrata; Plenius et aptius in Ordine
Romano; Postquam ergo episcopus crucem iti loco, iti quo altare fabricatidum
est, fixerii, tunc aspergat locittn aqua benedicia, hanc canettdo aniipìionam eie
 

Dist. I. can. 3. 68) Cudd. et Edd. culi o.; — Burch. Ivo Decr. 69) possunt: Edd. coli, e pr. Par. Lugdd. U. IH. || can. 4. 70) Codd. coll o. pr. C
(Item Gel.) BBB (Gelasii) ; ff (34.); — Ep. scr. ao. 494. wo. 25. ad Epp. Lucaniae ap. Thiel p. 375. — Jaffé no. 391. — Aws. V, 80. (81. can. cont); Coll. duod. ff.
Iv, 27. in A rubr. est: precepto ap. sedis ecclesia fiant 71) add. : vero : Codd. et Edd. coll. e pr. AB 72) Codd. et Edd. culi o. 73) Codd. et Edd. culi o.
li) nulli; Aws. (?) 75) Codd.et Edd. coll.e orig. Ans. || can. 5. 76) novae . . dedicentur ecclesiae: BEO; basilicae: ff; non dedicandam ecclesiam sine pon¬
tificis proprii licentia : A 77) fragtn. Gelasii scr. i. a. 494—95. ap. Thiel p. 391. — cf. Tìtiel p. 35. — Atis. V, 5. (7.) ; Polyc. 1,12, (14,) 1. (Pelagius) 78) principis ; ffffff
79) missam; Ans. 80) add. : divina: D Edd. coll. o. 81) Cudd.ei Edd. collo. Corr. Ans. Polyc. 82) illuc: AAws. || can. 6. 83) consecrentur; BEGH; —da
eodem; A 84) constructae: ffffff 85) scr. ao. 494. tio. 4. ap. Thielp. 36i.—Jafféno. 391. —Aws. lied. X, 48.; Aws. V, 4. (6.); Bolge IH, 3, (4,) 1. 86) add.:
sedis apostolicae: Polyc. 87) Codd. et Edd. coll. o. Hisp. Ans. Pulyc. 88) non; Hisp. Ans. ded. 89) ep.: dee.si: ih. orig. 90) finis canonis: Ans. ded. Polye
91) «6. wo. 8. 92) cedamus : BCffffff ; condamus ; ffd. Bas. 9'ò) nos: BEFGH Edd. coll e 9i) Codd. et Edd. coll.o. Turrecrem. 95) fit; ABBff || can. 7. 96) pro¬
fessiones; BD; confessiones : C; ut in privatis oratoriis publicae non fiant processiones; A 97) Serano; Bffff; — ep. scr. ao. 495—96. ap. Thielp. ii8. —
Jafféno. 442. — Deusded. IH, 93.; Aws. V, 8. 98) Codd. collo. Deusd. Atis. 99) in: deest: CDF 100) regulam; Deusd. 101) Megentia; EGH Edd. coll. o.;
Megestia: C; Meigentia: F; in Egentia: ff ; in Egetia: Deusd. 102) petitoria; ACH Edd. culi o. pr. Bas. (petitionum) 103) Codd. coll o. Corr. orig. Deusd.
Ans. 104; misteria; ACDF Corr. Deusd. Ans. || can. 8. 105) Codd. coU. o. pr. A (populo) clero et plebi Viennensis (Venensis; Ed. Arg.; Novensis; A Ed.
Bas.) eccl.; Edd. coll o.; — fragm. ep. scr. i. a. 858. et 867. — Jaffétio. 2162.; — Aws. V, 42. 44.; — rubr.: deesi: A 106) ipsae debent. . . basilicae: Aws.
107) constitui: CDEGH 108) inf.: deesi: Edd. Nor. Ven. 1. IL || can. 9. 109) CD; consensu: B; — rubr. deesi ei legit: de eadem re: A 110) BCDH
111) BCD 112) BCDEGH 113) Itno lui Ep. Nov. const. 61. e. 1. in Ed. Haenel. DXII. const. 119. — Burch. II, 6. ; Ivo Decr. Ili, 8. ; Ivo Pati. Il, 6. ; Polyc. IH,
2, 2.; cf. Ben. Lev. I, 382. 114) et atrium: Burch. Ivo Decr. Pati. 115) diffiniat: BC Ed. Bas. 116) quod; Burch. Ivo Decr. Ili) Codd. coU. o. Burch.
Ivo Decr. Pan. 118) sui&cìat: ib. Polye 119) prius. Polyc. 120) atria: Ivo Pan. ì| can. 10. 121) i;a6. ao. 572. ap. Brwws II, 41. — CoM. ir. ff. II, 46, 6.
in A rubr. est: non consecrandam ecciesiam prò laici lucro constructam. 122) placuit ut (ut; dee.st: Coll. tr. ff.) si: Hisp. Coll. tr. ff. 123) Codd. et Edd.
collo.; quicquid ibi; Coll.tr.P. 124) de: deesi; orig. Hisp. 125) Codrl etEdd. coli o. orig. Hisp. 126) condidit: Edd. coll. o, pr. Bas. (condiderat) add.:
ipse: orig. Hisp.     127) Codd. et Edd. coli o. : hoc ergo; orig. Hisp. Coll. ir. P.
  Page 1295-1296