Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 1297-1298  1
 

1297
 

DECRETI TERTIA PARS DE CONSECRATIONE DIST. I. e.
 

II—17.
 

1298
 

C XI. Sacrificia non nisi super aliare et mi28a lads Deo
consecratis offeruntur.
Item Felix Episcopus omnibus orthodoxis, [ep. L]i29*
V. Pars. Sicut non ahi, quam sacrati Dominoi39 sa¬
cerdotes debent missas celebrare i3i 1^, nec sacrificia super
altare ofiferre, sic nec in ahis, quam Domino consecratis i32 e
locis, id est in tabernaculis** diuinis precibus a pontifici¬
bus i33 delibatisi34d, rnissas cantare, aut sacrificia ofiferre
licet 135, nisi summa coegerit necessitas. Satius i36 ergoi37
est missam non cantare, aut non audire, quam in hisi38e
locis, ubi fieri non oportet; nisi prò summa necessitate con¬
tingat, quoniam necessitas legem non habet. Unde scri¬
ptum est439: „Vide, ne ofiferas holocausta tua440 in omni
loco, quem uideris, sed in omnii44 loco, quem elegerit Do¬
minus Deus tuus." In domibus tamen i42 ab episcopis siue
presbiteris oblationes celebrari nullatenus hcet.

C XII.  Non nisi in locis sucrutis'^^^^ missurum solempnia.
celebrentur.
Iiem ex Concilio Triburiensi^^^*.
Missarum solempnia noh ubicumque i45b, sed in locis ab
episcopo 146 consecratis, uel ubi ipsei47 permiserit, cele¬
branda esse censemus.

C XIIL  Precibus diuinis consecrentur ecclesiae.
Item Clemens [epist. IL ad Iacobum]448,

Ecclesias per congrua et utilia facite loca, que diuinis
precibus sacrarei*9 oporteti59a*^ et non a quoquam grauari.

C XIV.  Sacrificure et missus celebrure non licet, nisi

in locis 154 a sucruiis 152.

/demi53b,

Hic 154 ergo, idi55 est in presenti uita positos, oportet
uosi56c agnoscere uoluntatemi57 Dei, ubi eti58 agendi, et
sacrificandi locus esti59, quoniam in aliis locis sacrificarii60d
et missas celebrari non hcet, nisi in his, ini64 quibus epi¬
 

scopus 162 e iusserit, auti63 abi64 episcopo regulariter ordi¬
nato,  tenente  uidelicet ciuitatem,  consecratai65  fuerint.
Aliter enim non sunt hec agenda, nec rite celebranda.
Iiem Siluester Pupu [in generali residens
Sinodo dixit] 466:

C XV.  Abiciutur^^'^^ sacerdos, quiin locis non con¬
secratis''^'^^^ missas celebrarepresumii^'^'-^'^.

Nullus presbiter missas celebrare presumat, nisi in sa¬
cratis i79 ab episcopo locis, qui sui particeps de cetero
uoluerit esse sacerdotii.

C XVI.  Singulis unnis dedicutiimum solempnituies cele¬
brentur, ei47i consecreiur etiam ecclesia, de cuius
consecratioìie dubitatur.
Item Felix Papa omnibus orthodoxis, [ep. Le i. et 2.]i'''2*
VI. Pars.  Solempnitates 173 dedicationum ecclesiarum,
et 174a** sacerdotum, per singulos annosi75b gunt celebran¬
dae.  §. I.  Dei''6 ecclesiarum 177 consecrationibus i78 e quo¬
ciens dubitatur, uti79d nec certa scriptura, neci89e testes
existunt 181, a quibus consecratio scialar, absque ulla dubi¬
tatione scitote eas esse sacrandasi82f; neci83 talis*** trepi-
datio facit iterationem i84, quoniam485 non monstratur esse 486
iteratum quod nescituri87 factum.

C XVIL  De eodem'^^, ef^^^ quod odo diebus dedicaiionum'^^^
solempnitas est celebrundu.
Item Gregorins^^^^*.
Solempnitates  dedicationum  ecclesiarum i92b**  sunt
solempniter celebrandae per singulos annos, ipso Domino
exemplum dante, qui ad festum i93 dedicationis templi, omni¬
bus id faciendi 194 dans formam, cum reliquis populis ean¬
dem  festiuitatem  celebratums  uenit,  sicuti95  scriptum
esti96: „Facta sunt encenia ini97 lerosohmis,  et hiemps
erat, et ambulabat lesus in tempio in porticu Salomonis."
Quod autem octo diebus i98 encenia sinti99 celebranda, in
hbro 290 Regum perlecta29i dedicatione templi reperies 292 e.
 

d
 

EDITIO  ROMANA.

Dist. I.  e II.  a) in: deest  b) cantare  e) sacratis   d) delibutis  e) illis — e. 12.  a) sacris  b) ubique — e 13.
a) oportet et in singulis* sacerdotes divinis orationibus Deo dicatos poni, quos ab omnibus venerari oportet — e. 14.

a) locis Deo   b) Item Clemens epist. HI.   e) nos   d) sacrificare   e) ep. proprius — e 15.  a) Abiiciantur sacerdotes

b) sacratis   e) praesumunt — e. 16.  a) episcoporum** et   b) annos solenniter   e) consecratione   d) et   e) nec certi
f) consecrandas — e 17.  a) Greg. Papa*  b) eccl. et sacerdotum**  e) reperietis

NOTATIONES  CORRECTORUM,
 

C. XI. * Caput hoc Polycarpo et apud Anselmum habetur eodem
modo atque apud Gratianum, collectum lune inde ex verbis primae illius
epistolae Felicis IV. (cuius pars relata est supra ead. Consecrationem, et e.
Tabertiaculum), longe aliter dispositis, sed incolumi sententia.

** Id est tabernaculis: In epistola, et apud Ivonem liaeo non
habentur hoc loco, sed paulo superius; neque hoc eodem prorsus modo,
sed quomodo sunt reposita sup. e. Tabernacultitn.

C. XII. * In conc. Moguntino sub Arnulpho e. 9. habentur simul
verba huius cap. et cap. Concedimus, infra ead. Verum et Burchardus, et
Ivo, qui item utrumque coniuncte ponunt, citant ut Gratianus, ex Tri¬
buriensi e. 4.

C. XIH. * Et in singulis: Haec usque ad vers. Oportet, addita sunt
ex originali et Polycarpo. [et Coll. Ans. ded.]

C. XVI. * Caput hoc confectum est ex verbis eiusdem epistolae Felicis
e. 1. et 2., omissis nounullis, quae iu sequenti apud Gratianum capito
reponuntur.
 

** Episcoporum; Al est vox ista ab originali, Burchardo, Ivone, et
plerisque vetustis Gratiani exemplaribus ; sed ob glossam non est inducta.

*** Nec talis: Ivo et Panojmia habent fere ut Gratianus; wec talis
trepidano iterationem incurrit; et huic lectioni convenit interpretatio glos¬
sae. Sed in originali, et apud Burchardum legitur; we talis trepidano faciat
deteriorationem. Atque huic lectioni respondent verba B. Gregorii 1. 12.
epist. 31. ad Felicem de hac eadem re loquentis: ne talis, inquit, dubitatio
ruitia fidelium fiat. Similis huic sententia infra dist. 4. e. Placuit, his verbis
exprimitur; we ista trepidatio eos faciat sacramentorum purgatione privari.
Et est in conc. Carthaginensi V.

C. XVIL * Repetitur in hoc cap. prior pars, antecedentis usque ad
vers. Celebrandae ; ac deinde subiiciuntur verba illa epist. Felicis, quae
ibi orant omissa. Gregorius autem, quem hic Gratianus citavit, 1. 12.
epist. 31. habet quidem nonnulla ad ecclesiarum dedicationes pertinentia.
Sed ea m.igis videntur convenire cum superiore cap. in vers. De ecclesiarum
consecratione.

**Et sacerdotum: Hae duae voces in aliquot vetustis non leguntur.
 

Dist. I. can. 11. 128) BCDFH; ut in ecclesiis tantum missae celebrentur; A 129) item; deest: AC; — cf. .supra e 2. ei Collait. ibi citt. 130) Deo;
Edd. coll. 0. 131) Codd. et Edd colle 132) ib. 133) a pont. dicatis et in missis Domino sacratis, et sacra unctione a pont. delibutis: Aws. 134) ABCDFH; —
dicatis; Aws. (cf. not 133.) Polgc. 135) lic; deesi: Polye 130) Sanius; A; Sanctius; Ed. Bas.; Turrecrem. Ivo Decr. II, 76. 137) ergo; deesi: Ed. Arg. ho
138) Codd. ei Edd. coU. e Ans. ìvo Polyc. 139) Deut e 12. v. 13. 140) tua; deest: orig. 141) omn.; deesi; AC Polyc. 142) tantum: Aws. || can. 12. 143) Cotld.
cult 0. pr. A, ubi legit : de eodem. 144) imo e 9. Cone Mogunt ìiab. ao. 888. ap. Hartzheim II, 372. — Burcìi. IH, 56. (caw. cowi.) ; Ivo Decr. HI, 59. (can. cont.) ;
Ivo Pan. II, 30. ; Coli uod. P. IV, 87. 145) ABCDF Ed. Bas. Turrecrem. ho Decr. Pan. 146) episcopis: Ivo Pati. 147) ipse: deest: orig. \\ can. 13. 148) Capta
Pseudois. no. 53. ap. Hinscìiius p. 51. — Jaffé no. X. — Aws. ded. IV, 44. ; Polgc HI, 4, 5.; Caes. IV, 46.; — cf. c.-JS.C.XYl.tju. 1. ; — rubr.: deest: A 149) sacrari:
B Polqc; consecrare: EH; consecrari: ff Edd. coll. o. 150) Codd. ei EM. coll. o. || can. 14. 151) Codd. coll. o.pr. A (de eodem) 152) sacris; BEG 153) Codd.
coll. ó. ; Caput Pseudoisid. no. 70. ap. Hinscìiitts p. 58. ; — .laffé ne XI. — Aws. ded. IV, 51. ; Burcìi. IH, 59. ; ho Decr. HI, 62. ; Polye IH, 16, 1. — in ìiis omnib.
can. cont. ; — CoU. tr. ff. I, 1, 22. ; Culi duod. P. IV, 84. 154) Sic ; Bff; Si ; D 155) hoc: orig. Coll. ir. P. 156) ACDF Cullati, citi. o. 157) add. : et praeceptum :
Burch. Ivo Decr. Polqc 158) et: deesi; Edd. coll. e pr. Arg. Bus.; — Burcìi. Ivo Decr. 159) sit: Burch. Ivo Decr. Coll. tr. P. Polyc. 160) Codd. et Edd. coll o.
161) in; deesi; Ivo Decr. 162) Codd. et Edd. coll. o. Burch. CoU. tr. P. 163) aut qui: Polyc. 164) ab: dee.st: CDF 105) consecratus fuor.: orig. Ans. ded.; conse¬
crati; Burcìi. Ivo Decr. Polqc. || can. 15. 166) Caput apocrypìium ; — ap. Hinschius no. 9. p. 450. — Jaffétio. CXXXII.; —Beg. IH, 352.; Aws. VII, 133. (137.); —
ap. Polyc. IH, 4., unde dirmi Corr. non est itiventum. 167) Codd. coll. o. pr. A, uhi prò ruhr. legit : do eodera. 168) ih. pr. B 169) Codd. coll e pr. C (presumat)
170) consecratis; Bffff || can. 16. 171) et. . . dubitat.: deest: EGH; — in A rubr. est: ut omnib. .annis dedicatio celebretur. 172) It.: deest: BCEQH; —
Caput Pseudoisid. ap. Hinschiusp. 701. — Jafféno. CCXIH. — Burch. HI, 58. (caw.; ludaei ergo; cont); Ans. V, 24, (25.); Ivo Decr. IH, 24.; ho Pati. II, io.
(caw. cowi.)    173) add. : vero: Ivo Decr. Pan.   Ili) Codd. coll. e Edd. Nor. Veti. I. IL Par. Lugd. I. orig. Ans. Burch. ho Decr. Pan.   175) Codd. coll. o. Ans.

176) Ivo Pan. II, IL; in EQH tiovus incipit canon cum inscr.: idem in eodem ei cum rubr.: consecretur etiam ecclesia, de cuius consecratione dubitetur.

177) add.; vero: Burch. Ans. Ivo Decr. Pan. 178) Codtl etEdd. coll e; dedicatione; Zro Baw. 179) ABCDFH Edd. coll o. pr. Bas. Lugtl L; ubi: EG Edd. Bas.
Lugd. I. ; deesi; Ivo Pan. 180) Codd. ei Edd. coll. e 181) existant; AC Edd. coll. e; deest: ho Pan. 182) AZ» orig. Burch. Ivo Decr. Pan. 183) ne... faciat:
Burcìi. Àns. 184) incurrit: ho Decr. Pan. 185) deteriorem rationem; orig.; deteriorationem: Burch. 186) quia: AIvoDecr. 181) atld.: esse: EOHEdd.
coll. 0. ho Decr. Pan. || can. 17. 188) de eod.: deesi; BCEH; rtibr. deesi: A 189) etiam: EOH: singulis annis anniversariae dedicationis ecclesiarum cele¬
brentur; C 190) dedicationis: BEOH 191) ABCDF; imu Pseudo Felix ap. Hinscìiius p. 701. — cf. Corr. — .laffé tw. CCXHL et CCLIX. — Btirch. Ili, 58. (caw.
cowi.); Aws. V, 24. (25. caw. cowi.); Ivo Decr. HI, 24. (caw. coni.); Ivo Pan. Il, 10. 192) Codd. coìl o. Edd. Arg. Bas. 193) festa; Ivo Decr. 194) faciendum:
orig. Àns. Burch. Ivo Decr. 195) sicut ... Salom.; deesi: Ans. 196) cf. Ioan. e 10. v. 22. 197) in; deesi; Burch. Ivo Decr. 198) dierum: Aws. B«»-c/i. Ivo Pan.
199) sunt; BCDF  200) cf. HI. Beg. e 8. IL Parai e 1.  201) peracta; orig. Burch. Aws. ho Decr.: perfecta; Zt'O Baw.   202) Codtl et Etld. coll o.
 

Corpus iur. can.  Ed. Frietlberg.
 

82
 

i
  Page 1297-1298