Anelier, Guilhem, Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277

(Paris :  Imprimerie impériale,  1856.)

Tools


 

Jump to page:

 
  Page Image 44  HISTOIRE

DE

LA GUERRE DE NAVARRE

EN 1276 ET 1277.
foï-'^"             GUILLELMUS ANELIER DE TOLOSA ME FECIT.
 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
I.

Gesu Crist, qu'es mon paire et vera Trinitatz,
E ver Dios e ver oms e vera unitatz,
M'a dat sen e saber qu'eu sia aprimatz
En entendre razos et en far motz doblatz :
Per qu'eu vuyll far .i. libre, que razo n'ay assatz;
Qu'eu vey que zes segle es assy atornatz,
Que mas pot traicios que no fa leialtatz.
Per que m platz qu'eu vos digua, ab que si' escoltatz,
De ço que a estât fait el temps que n'es passatz.
E prec a Jhesu Crist, on son totas bontatz,
Que m lays ben començar e meiltz finir, si'l platz,
Qu'en lui es totz podes.

II.

Qu'en lui es totz podes, et es dreit e razo.
Un rei ac en Navarra, guaillart plus que leo;
  Page Image 44