Les registres de Grégoire IX (Tome II)

(Paris :  A. Fontemoing,  1896-)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [333-334]  INCIPIT REGESTUM DECIMI ANNI
 

DOMINI GREGORII PAPE Villi
 

3046                Viterbe, 21 mars 1236.

Friderico, Romanorum imperatori, nuntiat ambassatores
Louibardoruiii paulo post rocessum [Hcrmanni], magislri hos¬
pitalis Sanctae Mariae Theutonicorum, ad Sedein Apostoli-
cani accessisse, seque ipsum, cum illi se ad conipromitten-
duni praeciso paratos offerrenl, compromissum super negotio
Lombardiae recepisse; unde rogat eum quatenus praefatum
magislrum, ad ipsius imperatoris praesenliam reversum,
cum pieno mandato de compromittendo in maniljus Ecclesiae
ad Sedem Apostolicam sine mora remittat; contra Lombar¬
dos nullatenus procedat, ne impedialur negotium. — (Reg. 18,
f. 135 r°; ann. X, e 1 ; — More.\u 1191, f. 1 ; — Potthast
10121; — Rodenberg 678.)

Il F., Roìnanorum iiìipei-atori semper augusto, Jerusa-
Icììi etc. Olim nobis imperialis —. Dat. Vilerbii, XII ka¬
lendas aprilis, ponlilicatus nosli'i anno decimo. «
 

3047                Viterbe, 21 mars 1236.

n In eundem fero modum scriptum est.. magisti-o hospitalis
Sancle Marie Teolonicorum, usque : valeant procurare. Quo¬
circa mandamus qualenus dictum Ìmperatorem ad id effica¬
ciler moneas el inducas. Dat. Viterbii, ut supra. »

3048. — In eundem modum .. episcopo ìlalispone7isi, impe¬
rialis aule eancellario.

3049. — In eundem modum .. Magunlino et .. Treverensi
archiepiscopis.

3050. — In eundein modum .. episcopo Itdeseme7isi.
 

3051                  Viterbe, 2-1 mars 1236.

Melfiensi, Melfitensi ci Venusino episcopis, snpplicantibus
clero el populo Cornetanis, mandai quatenus de operibus et
miraculis fralris Benevenuti [Eugubini, ordinis Minorum],
inquirant. — (Reg. 18, f. 135 v°; ann. X, e 2; — Moreau
1191, f. 15; — Potth.\st 10129.)

« .. Melfiensi, .. .Melfitensi et .. Venusino episcopis. Mi-
rabilis Deus in—. Dat. Vilerbii, Villi • kalendas apri¬
lis, anno decimo. »
 

305»                Viterbo, 22 mars 1236.

Episcopo Beivacensi significai se appellationem ad Sedein
Aposlolicam a Milone, ipsius episcopi Belvaccnsis praede¬
cessore, interjectam, ne interdiclum in Remensi provincia
positura relaxarctur, legitimam deccrnerc, el quidquid contra
eam faclura sii, penitus non valere. — (Reg. 18, f. 135 v";
ann. X, e. 3; — Moreau 1191, f. -1.)

tt .. episcopo el capilulo Belvacensibus. In geniilibuset
ploratu, in suspiriis et lamento nobis olim bone me¬
morie M[ilone], Beivacensi episcopo, exponente tribu-
lationes, angustias et pressuras, quas idem et ecclesia
Belvacensis a karissimo in Chrislo filio nostro .. illus¬
tri rege Francie sustinebant, eis all'ectione debita con-
 

1. Cette date resulto d'uno correction ; Wa»iiing et Suaralea
cités par Potthast, donnent la date Vili ftafendas.
  Page [333-334]