Les registres de Grégoire IX (Tome II)

(Paris :  A. Fontemoing,  1896-)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page 917-918  91';
 

ONZIEME ANNEE.
 

918
 

Irnnes, qui, ò-t-nranaf vul.iiarilerapiiellati, bona Sarrat-ennrum
temjinre paeis surripiebant, prnjiter qund treu.auae iiiter
Sarracenns et Christianns frequenter turbabantur, —
mandai qualenus sin.guli in propriis dioeeesibus ensilom reli-
giosns enmpellanl ut scarannns eosdem a dnmibus et terris
suis ejiclant. — (Heg. 18, f. 365r"; ami. XI, e. 412.)
 

Il Eisdem.  Cum,  sicut  intellexiraus
supra. 11
 

41SO
 

-.  Dal.  ul
 

Latrali, 9 mars 1238.

Eidem patriarchae [Ilierosolyiiiitann] seribit : « Oravo ge-
» riiiius et indignum qiind,sii-ul iiitellcximus, quidam iiaute
» pcre.griiiiis in navibus suis, tenipnribiis ad navi.irandmii
» ineptis, reeipimit, et sic frequenter cn.guntiir poriubus iii-
» fidelium apjilieare, a quibus subiciuiitur miserabili servi-
» tuli. (Juneirca mandamus quatenus, enmiiimie trans Trota in li
» temjHis, di; etuisilin jii-elaUiruiii et alinrum jinibnriim vii-n-
» rum i'i;giii .lei'iistiliiiiitaiii, quns ad id videris cvticantlns,
» anctnritate aiiostiiliea statuens, in hujusmodi prevarii-atores
» statuti certam dictarc jicnam pei-iiniariam et .m'iioraloiii
» sententiam exeiiiiiiiimiit-atiniiis pniiiiulgaro jirncures. » —
(Heg. 18, L 365 r"; .ann. XI, e. 143.)
 

Il Eidem palriarche. Grave gerimus et
jupra. »
 

Dal. ut
 

41S1
 

Lalran, 9 mars 1238.
 

Eidem, — intellectn « quod eaunnici sepulcliri Jeriisnlimi-
» tani, ignem in idem sejiulehrum de celti in vigilia Pasc[li]e
» descendere et Hedemiitnrem nostrum Dniiiiiiiiiii .Ihesum
» Christiim inibi iiicarceratum fuisse dicentes, liii;iim cnn-
» fieli carceris sub certo jiretio, non sino igniiiiiinia divini
» nominis, V(;naleiii expnnunl », — mandat quatenus tali's
praesumptinnes de cetcrti prohibeat. — (H'eg. 18, f. 365 r" ;
ann. XI, e. -144; — More.au 1191, L 500; ibid. 1192, f. 283,
ex Ravnaldo; — Po-rriiAST 10531.)

« Eidem. Inlclleximus quod canonici —. Dal. ut
supra. 11
 

415»               [Lalran, 3 mars 1238'?]

Episcopo Anteradensi, nec non abbati Sancii Samuelis
el priori .Sancii Aegidii Acconen[sibus], — audito canonicos

1. La date de cette pièce est très vraisembiablement celle de la
pièce 4140, en raìson de la formule finale : « ut supra, in
CCCCX.VXVIl littera, usque in finem. ii
 

Relhleemitaiios, qui seemidum onliiieiii saiieti .-Vujiiistiui vi¬
vere lenebanlur, plura enormia l'oiiimittere. i'ele.!,'alis a so
re.giilaribus observantiis. — mandat quatenus, iiupiisiia ve¬
ritate, cnrri.gant el refurnient in enrumileiii caiiniiienrum
t-nnvi'iilu. talli in eapite quam in membris. corri.m'iula ot re-
formaiiila. — (Heg. 18. f. 365 r"; ami. XI. e. 115.)

Il .. episco/io Anteradensi. .. abbati Sancii Samuelis et
.. priori Sancii Egidii Ai-i-oneii[sihus]. .\d audienliam
noslram . fama reforenlc. porvonil quod i-anonici
Bolhloomllanl, qui secundum stiittila nrdinis beali
.-Vugusliiii sub rogularilius observauliis leneniur Do¬
mino familiari, oi.sdom observauliis a so rolo.galis. iu
dosideriis carnis luxuriose vivere, (juendam hordiciim
in domo propria roceplaro ac dol'eiisaro, ol alia jiliira
enormia comminerò non voi-eiiltir, por ijiio Deus ole.',
ul supra, in CCCCXXXVII* lillora. usquo in finem. »
 

4153
 

Latrali, 4 mars 1238.
 

Cniversis fratribus Minoribus et Prai'dieatoribus per ter¬
ram ullramariiiam eniistitulis, ipii ad eniivcl-siniieiii Pa.!.'aiiii-
ruiii vel alinruiii verbo vel s.-iiu-lae eniiversationis exeiiipln
laboi-abaut, illam enncedit veniam pet-catnruiii quae in Terrae
Sanctae succursum vonieutibus in .ironerali t-niieilin eratenn-
cessa. — (Heg. 18. f. 3(i5 r" ; ami. XI, e. 416; — PoTrii.\.sT
10.525.)

Il Universis fralribus .Minoribus el Predicaloribus per
terram ullramarinam conslilulis. Crodonlos ijiiod iidu
—. Dal. Lalorani, IIII nonas niarlii, anno iiiido-
cinio. »
 

4154
 

Latran, 12 mars 1238,
 

Fi-iderieiim, Hniiiaiuirum imjicralnrem, mnnet et hnrlatur
quatemis Christi fidelibus qui se cniiIra (iraet-ns sehismatii-ns
et liaereiicns accinxerinl, se favnrabilem exhibeat et eis cmi-
siliuin et auxilium imiieiidat ; magisler Cregurius, ijisius
Jiapae subdiacnntis et nnlarius, ad inijieratorem ea necasione
mittitur. — (Heg. 18, f. 365 v"; ami. XI, e. 4-17; — Moreau
1191, L 506; — Potthast 10534; — Hode.nherg 724 ; — ef.
supra, ìì" 4110.)

II F[riderico], illuslri Romanorum imperatori sem/ier
augusto efè. Poslquam Grecorum populus —. Dal. La¬
torani, IIII idus niarlii, anno undocimo. »

t. La phrase complète est : « per que Deus ofTendìtur et scan¬
dalum in populo generatur. ii — Cf. infra, n' 415(;.
2. MS. : CCCX.XXVl.
  Page 917-918