Les registres de Grégoire IX (Tome II)

(Paris :  A. Fontemoing,  1896-)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [949-950]  INCIPIT REGESTUM
 

DOMINI GREGORII PAPE NONI
 

ANNI DUODECIMI
 

4198                 Latran, 23 mars 1238.

Regi Franciae notum facit se litteras ad magistrum Rene-
dicluni [de Guarcino], scriptorem suum, niisisse, super satis¬
factione quibusdam niercatoribus Florentinis a nonnullis
crucesignatis regni Franciae impendenda de pecunia mutuata,
euniquc deprecalur qualenus eisdem mercatoribus contra
debilores suos laicos provideat. — (Reg. 19, f. 1 r" ; ann. XII,
e. 1 ; — Moreau 1192, f. 5; — cf. supra, n' 4180.)

« .. illustri regi Francie. Cum olim dilecti filii.. poles¬
tas el commune Fiorentine civitatis fuissent graviler
in presentia nostra conquesti quod nonnulli de regno
Francie, mercaloribus civitatis ejusdem exislenles in¬
grati unde lenebanlur ad grates, de pecunia mutuata
sibi ab illls salisfacere non curabant, diu post termi¬
num expectati : nos, compalientes eorura angustiis,
quas se propter hoc sustinuisse dicebanl, pluribus
eorura ad extreraain inopiam jam deductis, et conside¬
rantes quod providere super hoc tua interorat alque
noslra, celsitudini regie scripsimus ut subdilos luos ad
salisfaciendnm dietis mercatoribus tradita libi compol¬
leres poleslale'; diloctum quoque filium magistrum
Benediclum, scriptorem nostrum, ad partes illas
propter hoc duximus destinandum, sibi contra debilores

1. CL supra, n* 3535.
 

ad forum Ecclesie perlinentes sub cerla forma juris¬
dictione concessa'. Sed, sicut habet eorura inculcata
querela, non solura nequivorunl suara hactenus pecu¬
niam rehabore, verum etiam jam prò ea recuperanda
tot sunt passi labores lanlaquo dampnorum el expen¬
sarum incomraoda subierunt, quod, alfocti tedio el
quasi de juris auxilio desperali, fas reputant quodcuni-
que nefas adhibeant ad Inveniendura super hoc sibi
remedium oporlunum. Considerantes igitur quod hac
occasione talia forte conllngoront, que non possent ad
nostrum et tuum beneplacitum emendari, ex aireclione
paterna, qua le inter reges el principes christianos
carius araplexamur et securilalem cupimus hominura
regni lui, ac ex officio apostolico servitutis, quo sumus
omnibus in justitia dobitores, diclo magislro injunximus
ut, si ordinarii crucesignatorum, tam cloricorum quam
laicorum, juxla olficii sui debitum infra qualuor menses
post monilionem ipsius magistri, non compiilorint eos
ad salisfactionem debitam, usura cessanle, prefalis
mercatoribus impendendam, extunc ipse crucesignatos
quod voi coram eo satisfaciant prefatis mercaloribus,
ut leneniur, vel, si maluorlnt, super hiis pcr procura¬
lores idoneos infra compelenlem terminum quem
duxerit slaluendura, cum ralionibus suis ot processibus,

1. CL supra, n° 3534.
  Page [949-950]