Danicza horvatzka slavonzka y dalmatinzka

([U Zagrebu,  Ljudevit Gay]  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [17]  D AN1 C Z A

Horvatzka. Slavonzka y Dalmatinzka.
 

Techaj I.
 

Dana 7. Szechna 1835.
 

Br. 5.
 

Zerno do zerna pogacha,
Kaiiieu do kamena palaclia.

Prireclije liorvatsko»
 

HORVATOV SZLOGA

y Zjedincnye za szvojega vszelyublyenoga Cze-

azara y Kralya FRANYU I.  proti Frunczu-

zom vu letu 1813.

Josh Horvatzka ni propala,

Dok mi sivimo ;
Viszoko sze bude ztala,

Kad ju zbudimo ;
Ak' je dugo tverdo zpala,

Jachja hoche bit',
Ak' je szada vu sznu mala,

Che sze proztranit',

Vechkrat szenya chudne szenye

Szladke radozti,
Kada sze joj kasu tenye

Jake mladozti;
Drugda pako magle czerne

Nyu obztiraju,
Kada szeztre nyoj neverne

Nyu zapiraju.

Jenput vidi Supaníje

Szve ponovlyene,
Ztare szlavne szve Baníje

Znova ztvorjene ;
Vidi, chuje Gorolancze,

Krajncze dolazit',
Y z Horvati nepreztancze

Tako govorit':

„Hoj Horvati, bratyo mila,

Chujte nashu rech,
Neche nasz razdrusit' szila

Bash nikakva vech;
Nasz je negda jedna mati

Draga rodila,
Z jednim nasz je Bog joj plati!

Mlékom gojila.
 

Kako chemo majki bolye

Szad zahvaliti,
Kak da humo jedne volye

Sze zjediniti;
Jal y nazlob nyejne szine

Szu razdrusili,
Ztare szlavne Domovine

Diku zrushili. —

Ni I¡ zkoro zkradnye vreme,

Da nyu zviszimo ,
Ter da ztranyzko tesko breme

Iz nasz baczimo;
Ztari szmo y mi Horvati,

Niszmo zabili.
Da szmo vashi pravi brati

Zlo prebavih."

Jenput chuje szvoje szine

Glaszno pevati,
Szlosne glasze u viszíne

Tako zdigati:
„Bratya danasz kolo vedi,

Danak szv^etkuje,
Horvatzka sze preporodl,

Szin sze raduje!"

V kolu jeszu vszi Horvati

Ztare Dersave:
Ztaroj Szlavi verni szvati

Z Like, Kerbave,
Krajnczi, Stajer, Gorotauczi

Y  Szlavonija,
Boszna, Szerblji, Iztrijanczi

Ter Dalmaczija.

Vszi Horvati sze rukuju,

Y  zpoznavaju,
Iztinzki sze szad kushuju,

Réch szi davaju:
  Page [17]