Danicza horvatzka slavonzka y dalmatinzka

([U Zagrebu,  Ljudevit Gay]  )

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [101]  D AN I C Z A

Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka.
 

Techaj I,
 

Dana 4. Serpnja 1835.
 

Br. 2(5.
 

Uvék i.siinu ljubeci

Nemoj serdce izgnbiti,
Ako pravo govoreci
Bi se mogal omraziti;
Istina jer zna omraza
Rodit V serdcu i v obrazn.
 

Serdce vredno i Ijubljeno

Vérno zato ce ti biti;
Bilo za malí izguhljenu
Ar ce skoro oziviti.
Prava ljubav domovine
Xodopusca, da pogine»
 

3. Matíc.
 

ZORA.

Sve ziveje svud postane,
Kada rujna zora svane ,
Nova jasnost je v zivienj'u
Nova radost u cutenju.
 

Méseca tam lica bléda
Vre zakriva góra seda,
Illadiiim vétrom zrak se giblje
I po lozi Hslje ziblje.
 

Gerlo ptic se v lugu javlja,
Svaka k poslu svom' se spravlja,
Tam sumí po dolu reka,
Tam se pticam kara jeka.
 

Tam se opet pésma cuje
Poljodelca, koj setuje
Novojacen na sve délo
Serdcem cistim i veselo.
 

Magia gusta se razhaja
Vre je videt' dalkog' kraja,
Orum'njene zarom zore
Kazu se nam stare gore.
 

Najedanput zlatno sunce
Stane na planin' verhunce
S vatrum svoga zarkog" plarana
Sva razsvéti dosad tamna.
 

Trak se zercalec u rosi
Oku bójih izbor nosi,
Raj je za ñas ovo celi,
Kada zorica zabeli. —
 

Ljudevic Vukotinovic.
 

SELISZLAV Y LYUDMILA.

U vreme vladanya Boleszlava hrabroga,
kralya  Polyzkoga, sivishe sza szlavom do¬
movine proszlaviyeni szédi vojvoda,* imenom
Zavisha, u szv^ojem lepo uredyenom  dvoru
pri poloku Dnyeztru.  Szine mu biashe ne-
priately potukal, a szmert lyubeznu szuprugu
(tovarushiczu) odtergla; niti je koga vishe imal
od szvoje kervi, zvan jedne kcheri, lepe kak
prolétje, a dobre kano dusha.  Podoban budu¬
chi vertiaru,  kojemu je mraz vsze  Ij-ubim-
cze poparil, ¡zvan jednoga czvetka, z koim
sze  szada  szva  nyegova lyubav,  nyesnozt
(Zárllichkeil) y pazlyivozt zabavlj-a. Marlyivo
y lyubno gojil je ztari vitez szvoje jedino de-
teshcze. — Lyudmila takovim obrazom poztane
dika vszih devojak u czeloj okoliczi; mladi-
chi jn nazivashe lepum y krasznura,  a  ne¬
szrechni y ubogi szvojum majkum y utishite-
lyiczum.

U jednom seztokom boju z Kicv^zkim
knezom izgubi Zavisha szvoga vu oruSju dro¬
ga y priatelya Zémomiszla, koi mu umiraju-
chi szvoga szina preporuchi. Seliszlav (tako
sze imenovashe ovo szirolchc, razviajuchi sze
kano czvet,) bil je z Lyudmilum zajedno
odgojen, nikad sze od nye nerazlajuchi, ne¬
gó z nyum zajedno navadne provodechi igre.
  Page [101]