ghazal
{75}

 
 

*{75,2}

kuchh nah dekhaa phir bah juz ik shu((lah-e pur-pech-o-taab
sham((a tak to ham ne dekhaa thaa kih parvaanah gayaa