ghazal
{738}

 
 

*{738,6}

mu;Nh us ke mu;Nh ke uupar shaam-o-sa;har rakhuu;N huu;N
ab haath se diyaa hai sar-rishtah mai;N adab kaa