Index based on radiif and qaafiyah in Urdu alphabetical order:

. .
ghazals ending in alif -->


* aa *
with * kaa *
with *
gaa *
with *
thaa *
with *
haa * (including aspiration)
with *
hu))aa *
with * yaa *
with * kiyaa or kyaa *
with *
gayaa *

ghazals ending in * be *

ghazals ending in * te + ;Te + ;se *

ghazals ending in * jiim + che + ;he + ;xe *

ghazals ending in * daal + ;zaal *

 

ghazals ending in * re + ;Re *

ghazals ending in * ze *


* r *
with * kar *

ghazals ending in * siin + shiin *

ghazals ending in * .svaad + .zvaad + :to))e + :zo))e + ((ain + ;Gain *

ghazals ending in * fe + qaaf *

ghazals ending in * kaaf + gaaf *

ghazals ending in * laam *

ghazals ending in * miim *

 
ghazals ending in nuun -->


* n *
with *
uu;N or o;N *
with *
me;N or mai;N *
with *
hai;N or hii;N *
with * nahii;N *

ghazals ending in vaa))o -->


* v *
with *
ko *
with *
ho *

ghazals ending in * he *  
ghazals ending in chho;Tii ye -->
* ii *
with *
kii *
ghazals ending in ba;Rii ye -->
* e *
with *
se *
with *
ge *
with *
hai *
complex radifs with *
hai *
with *
ga))e *
with *
hu))e *
== back to top ==
. .
 
-- LINK TO INDEX BASED ON DIVAN ORDER --