aa

INDEX OF =>UNPUBLISHED<= GHAZALS, TEXTS FROM RAZA, ARRANGED IN ABSOLUTE URDU ALPHABETICAL ORDER BY RHYMING ELEMENTS
(there is also an OVERVIEW INDEX for these ghazals)

. . . .
NOTE -->
*link to index of PUBLISHED GHAZALS, aa *
<<==
<<==

{235x}

*R1995=167-168* (*R1988=130*); 1816; 5 v.; G2
==Gyan Chand: pp. 534-36
z bas hai naaz-bardaar-e ;Guruur-e nashshah-e .sahbaa aa <--[aa]

{236x}

*R1995=157* (*R1988=124*); 1816; 5 v.; G13
==Hamidiyah: p. 76
==Asi: pp. 84-85
==Gyan Chand: pp. 158-159
==on v.4: M{867,1}
hai tang z vaamaa;Ndah shudan ;hau.salah-e paa ah-e paa

{237x}

*R1995=156-157* (*R1988=123*); 1816; 7 v.; G2
==Gyan Chand: pp. 527-528
tunuk-:zarfo;N kaa rutbah jahd se bar-tar nahii;N hotaa ar nahii;N hotaa

{238x}

*R1995=166* (*R1988=129*); 1816; 5 v.; G9
==Sarvar, p. 117: v.1
==Gyan Chand: pp. 509, 531-32
jigar se ;Tuu;Te hu))e suu kii hai sanaa;N paidaa aa;N paidaa

{239x}

*R1995=168-169* (*R1988=131*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: pp. 80-81
==Asi: pp. 88-89
==Gyan Chand: pp. 165-167
==SRF: v.3*
==FWP: {239x,3}
sa;har-gah baa;G me;N vuh ;hairat-e gulzaar ho paidaa aar ho paidaa

{240x}

*R1995=168* (*R1988=131*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: p. 79
==Asi: pp. 87-88
==Gyan Chand: pp. 162-164
==SRF: v.2*; vs.1-6 (whole ghazal)
==on v.2: M{938,4}; M{1162,2}
==on v.2: callig. by pupil of Khaliq Tonki
==FWP: {240x,2}
giriftaarii me;N farsaan-e ;xa:t-e taqdiir hai paidaa iir hai paidaa

{241x}

*R1995=165* (*R1988=128*, *R1988=129*); 1816; 6 v.; G10
==Hamidiyah: p. 55
==Asi: p. 80
==Gyan Chand: pp. 144-146
==SRF: vs.1-6 (whole ghazal)
==FWP: {241x,1-6}**; {241x,2}*; {241x,6} (whole ghazal)
yak gaam be-;xvudii se luu;Te;N bahaar-e .sa;hraa aar-e .sa;hraa

{242x}

*R1995=152* (*R1988=120*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah, Anvar ul-Haq ed.: p. 36
==Gyan Chand: pp. 524-526
==on v.3: *Commentary page*
faro pechiidanii hai farsh bazm-e ((aish gustar kaa ar kaa

{243x}

*R1995=152* (*R1988=120*, *R1988=121*); 1816; 8 v.; G2
==Hamidiyah: pp. 60-61
==Asi: p. 81
==Gyan Chand: pp. 147-150
==on v.3: {15,18x}
kiyaa kis sho;x ne naa-raaz sar tamkii;N nishistan kaa an kaa

{244x}

*R1995=146* (*R1988=116*); 1816; 8 v.; G5
==Hamidiyah: pp. 62-63
==Gul-e ra'na, p. 80: vs. 7, 5, 6
==Asi: pp. 82-83
==Gyan Chand: pp. 151-54
==SRF: vs. 1, 7
==FWP: {244x,1}; {244x,7}
sair-e aa;N-suu-e tamaashaa hai :talab-gaaro;N kaa aaro;N kaa

{245x}

*R1995=153* (*R1988=121*; 1816; 7 v.; G2
==Hamidiyah: pp. 68-69
==Asi: pp. 83-84
==Gyan Chand: pp.154-156
==SRF: v.7
==FWP: {245x,7}
((iyaadat se z-bas ;Tuu;Taa hai dil yaaraan-e ;Gamgii;N kaa ii;N kaa

{246x}

*R1995=150-151* (*R1988=119*); 1816; 7 v.; G2
==Hamidiyah: p. 54
==Gyan Chand: pp. 141-144
==SRF: v.6
==FWP: {246x,6}
kare gar ;hairat-e na:z:zaarah :tuufaa;N nuktah-go))ii kaa ii kaa

{247x}

*R1995=167* (*R1988=130*); 1816; 5 v.; G2
==Gul-e ra'na, p. 77: 3 v. (??)
==Gyan Chand: pp. 533-534
nihaa;N kaifiiyat-e mai me;N hai saamaan-e ;hijaab us kaa aab us kaa

{248x}

*R1995=144* (*R1988=115*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: p. 41
==Asi: pp. 73-75
==Gyan Chand: pp. 129-132
==SRF: vs. 1, 4, 6
==on v.3: {261x,1}
==FWP: {248x,1}; {248x,4}; {248x,6}
bah rahn-e sharm hai baa va.sf-e sho;xii ihtimaam us kaa aam us kaa

{249x}

*R1995=419*; 1852; 9 v. G14
==divan: in a qa.siidah , *Arshi p. 157*; *Hamid p. 199*
==on v.9: {20,11}
kunj me;N bai;Thaa rahuu;N yuu;N par khulaa ar khulaa

{250x}

*R1995=419-420*; 1852; 12 v.; G14
==divan: in a qa.siidah , *Arshi pp. 157-158*; *Hamid pp. 199-200*
phir hu))aa mid;hat-:taraazii kaa ;xayaal ar khulaa

{251x}

*R1995=143-144* (*R1988=114*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: p. 39
==Asi: p. 73
==Gyan Chand: pp. 127-129
==SRF: vs. 3*, 5*
==FWP: {251x,3}; {251x,5}
bah sha;Gl-e in:tizaar-e mah-vashaa;N dar ;xalvat-e shab'haa ab'haa <--[ab'haa]

{252x}

*R1988=347* (not in R1995); after 1857; 1 v.; G9
==rhyming elements unknowable
do-rangiyaa;N yih zamaane kii jiite jii hai;N sab an dekhaa <--[an dekhaa]

{253x}

*R1995=143* (*R1988=114*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: pp. 38-39
==Gyan Chand: pp. 124-127
basaan-e jauhar-e aa))iinah az viiraanii-e dil'haa il'haa <--[il'haa]

{254x}

*R1995=142-143* (*R1988=113*; *R1988=114*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: p. 38
==Gyan Chand: pp. 122-124
nazaakat hai fusuun-e da((v;aa-e:taaqat shikastanhaa astan'haa <--[astan'haa]

{255x}

*R1995=144-145* (*R1988=115*); 1816; 10 v.; G5
==Hamidiyah: pp. 48-49
==Asi: pp. 75-76
==Gyan Chand: pp. 132-135, p. 524
==SRF: vs. 7, 9
==FWP: {255x,7}; {255x,9}
yaad-e roze kih nafas silsilah-e yaa rab thaa ab thaa

{256x}

*R1995=141-142* (*R1988=113*); 1816; 7 v.; G2
==Hamidiyah: pp. 31-32
==Asi: p. 72
==Gyan Chand: pp. 117-119
;xvud-aaraa va;hshat-e chashm-e parii se shab vuh bad-;xuu thaa uu thaa

{257x}

*R1995=148* (*R1988=118*); 1816; 9 v.; G1
== ham-:tar;h of next
==Hamidiyah: pp. 51-52
==Asi: pp. 78-80
==Gyan Chand: pp. 138-141
baskih josh-e giryah se zer-o-zabar viiraanah thaa aanah thaa

{258x}

*R1995=149* (*R1988=118*); 1816; 8 v.; G1
== ham-:tar;h of previous
==Hamidiyah: pp. 49-50
==Gul-e ra'na, p. 79: vs. 4, 7
==Asi: pp. 76-78
==Gyan Chand: pp. 135-138
==SRF: vs. 1, 7*
==FWP: {258x,1}; {258x,7}
raat dil garm-e ;xiraam-e jalvah-e jaanaanah thaa aanah thaa

{259x}

*R1995=161* (*R1988=126*); 1816; 9 v.; G5
==Hamidiyah: pp. 41-42
==Asi: pp. 56-57
==Gyan Chand: pp. 73-77
==SRF: vs. 6, 7, 8, 9
==FWP: some verses shown with ham-:tar;h {29}:
=={259x,6} = {29,7x}

=={259x,7} = {29,8x}
=={259x,8} = {29,9x}
=={259x,9} = {29,10x}
shab-e a;xtar qada((-e ((aish ne mu;hmil baa;Ndhaa il baa;Ndhaa

{260x}

This was an error on my part.

-- -- --

{261x}

*R1995=163-164* (*R1988=127*; *R1988=128*); 1816; 6 v.; G9
==Hamidiyah: pp. 79-80
==Asi: p. 88
==Gyan Chand: pp. 164-165
==FWP: {261x,1}; {261x,6}
bah muhr-e naamah jo bosah gul-e payaam rahaa aam rahaa

{262x}

*R1995=165* (*R1988=129*); 1816*; 5 v.; G5
==Gyan Chand: pp. 532-533
dil-e be-taab kih siine me;N dam-e chand rahaa am-e chand rahaa

{263x}

*R1995=158* (*R1988=124*); 1816; 5 v.; G5
==Gyan Chand: pp. 529-530
==SRF: vs. 3, 4
==FWP: {263x,3}; {263x,4}
vuh falak-rutbah kih bar tausan-e chaalaak cha;Rhaa aak cha;Rhaa

{264x}

*R1995=145* (*R1988=115*; *R1988=116*); 1816; 6 v.; G5
==Hamidiyah: p. 62
==Gyan Chand: pp. 150-151
shab kih dil za;xmii-e ((ar.z-e do-jahaa;N tiir aayaa iir aayaa

{265x}

*R1988=351*; before 1861; 1 v.; G11
va.sl me;N hijr kaa ;Dar yaad aayaa ar yaad aayaa

{266x}

*R1995=142* (*R1988=113*); 1816; 6 v.; G2
==Hamidiyah: p. 37
==Gyan Chand: pp. 119-121
==SRF: vs. 1-6 (whole ghazal)
==FWP: {266x,1}; {266x,2}; {266x,3}
daviidan ke kamii;N juu;N rishtah-e zer-e zamii;N paayaa ii;N paayaa

{267x}

*R1995=155* (*R1988=122*); 1816; 5 v.; G20
==in Mir's 'Hindi' meter
==Hamidiyah: pp. 55-56
==Asi: pp. 80-81
==Gyan Chand: pp. 146-147
==SRF: v. 4*
==FWP: {267x,4}
va;hshii ban .saiyaad ne ham ram-;xvurdo;N ko kyaa raam kiyaa aam kiyaa

{268x}

*R1995=485* (*R1988=359*); before 1865; 1 v.; G7
;xvushii jiine kii kyaa marne kaa ;Gam kyaa am kyaa

{269x}

*R1995=154* (*R1988=121*); 1816; 6 v.; G1
==Hamidiyah: p. 70
==Asi: p. 84
==Gyan Chand: p. 526
vird-e ism-e ;haq se diidaar-e .sanam ;haa.sil hu))aa il hu))aa

{270x}

*R1995=482* (*R1988=357*); 1864; 1 v.; G3
==rhyming elements unknowable
un dil-farebiyo;N se nah kyuu;N us pah pyaar aa))e an gayaa <--[an gayaa]

{271x}

*R1995=164* (*R198=128*); 1816; 6 v.; G1
==Hamidiyah: p. 78
==Asi: pp. 85-86
==Gyan Chand: pp. 159-162
baskih ((aajiz naa-rasaa))ii se kabuutar ho gayaa ar ho gayaa

{272x}

*R1995=164* (*R1988=128*); 1816; 4 v.; G1
==Gyan Chand: pp. 530-531
;xa:t jo ru;x par jaa-nishiin-e haalah-e mah ho gayaa aalah-e mah ho gayaa

{273x}

*R1988=347* (not in R1995); after 1857; 2 v.; G3
==on v.1: M{43,1}
piirii me;N bhii kamii nah hu))ii taak jha;Nk kii aar rah gayaa
NOTE -->
*link to index of PUBLISHED GHAZALS, aa *
<<==
<<==
. . . .

== alphabetization works backwards from the last letter of the radiif
== multi-word radiif are alphabetized after single-word ones with the same last word
== qaafiyah is used for alphabetization if there is no radiif ; or else within radiif categories only, working backward from the last letter
== hamzah has been treated as equivalent to ba;Rii ye ; except before vaa))o , where it has been ignored
== short vowels have been ignored
== do-chashmii he for aspiration has been treated as a full letter

 Ghalib index pageghazal index pagesitemap —