Bibliography for the History of Medieval Catalonia
compiled by Paul Freedman and Adam J. Kosto
I.A. (Sources. Editions.)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Abadal i de Vinyals, Ramon d’. Catalunya carolíngia, vol. 3, Els comtats de Pallars i Ribagorça. 2 parts. Memòries de la Secció històrico-arqueològica 14–15. Barcelona, 1955.

Abadal i de Vinyals, Ramon d’. Catalunya carolíngia, vol. 2, Els diplomes carolingis a Catalunya. 2 parts. Memòries de la Secció històrico-arqueològica 2. Barcelona, 1926–52.

Abadal i de Vinyals, Ramon d’. "Com neix i com creix un gran monestir pirinenc abans de l’any mil: Eixalada-Cuixà." Analecta Montserratensia 8 (1954–55), 125–337.

119 docs. 840x41–1000. Documents not included in the reprint (Dels Visigots als Catalans, 1:377–484).
 
Alart, Bernard. Cartulaire roussillonais. Perpignan, 1880.

Alarcón y Santón, Maximiliano A., and Ramón García de Linares. Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón. Publicaciones de las Escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada, ser. C, 1. Madrid, 1940.

162 docs. 1296–1377. Arabic text with Spanish translation.
 
Altés i Aguiló, F. X. "El Diplomatari del Monestir de Santa Cecília de Montserrat." Studia monastica 36 (1994), 223–302; 37 (1995), 301–94; 38 (1996), 291–372, 373–400 [index]. 322 docs. 900–1200.
 
Altisent, Agustí. Diplomatari de Santa Maria de Poblet. 1 vol. to date. Col.lecció fonts i estudis 2. Barcelona, 1993. Vol. 1: 960–1177. 600 docs. 556 XII.
 
Alturo i Perucho, Jesús. L’arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 (Aproximacio històrico-lingüistica). 3 vols. Col.lecció textos i documents 8–10. Barcelona, 1985. 641 documents. Vol. 1 is historical and linguistic monograph.
 
Alturo i Perucho, Jesús. Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista, de 1076 a 1244. Col.leccio diplomataris 21. Barcelona, 1999.

Alturo i Perucho, Jesús. Diplomatari de Polinyà del Vallès: Aproximació a la història d’un poble del segle X al XII. Faventia, Monografies, [2]. Bellaterra, 1985.

124 docs. 6 X, 67 XI, 51 XII.
 
Alvarez Márquez, Maria del Carmen. La baronía de la Conca d’Òdena. Col.lecció textos i documents 25. Barcelona, 1990. 136 docs. 990–1276.
 
Bach, Antoni. Col.lecció diplomatica del monestir de Santa Maria de Solsona: El Penedès i altres llocs del Comtat de Barcelona (segles X–XV). Col.leccio fonts i estudis, Sèrie fonts, 1. Barcelona, 1987. 137 docs. 955–1437.
 
Bach, Antoni. "Els documents del priorat de Santa Maria de Gualter de l’Arxiu Episcopal de Solsona (segles XIXIII)." Urgellia 8 (1986–87), 211–69. 61 docs. 1032–1300.
 
Baer, F[ritz, i.e. Yitzhak]. Die Juden im christlichen Spanien, vol. 1 (only), Urkunden und Regesten. 2 parts. Veröffentlichungen der Akademie für Wissenschaft des Judentums, Historische Sektion, 4. Berlin, 1929–36; repr. Westmead, 1970. Part I: Aragonien und Navarra. Part II: Kastilien. Inquisitionsakten.
 
Baiges i Jardí, Ignasi. El llibre de la terra: Un llibre de privilegis. Andorra, 1997. 30 docs. Historiographic and legal essays by J. M. Font Rius and J. Guillamet i Anton.
 
Baiges, Ignasi J., and Mariona Fages. Diplomatari de la Vall d’Andorra, vol. 1, Segle XIV. Cartulari de la Vall d’Andorra 3. Andorra, 1993.

Baraut, Cebrià. Les actes de consagracions d’esglésies de l’antic bisbat d’Urgell (segles IX–XII). La Seu d’Urgell, 1986.

99 docs. 16 IX, 27 X, 36 XI, 19 XII, 1XIII. Supersedes (with additional texts and different numeration) Baraut, "Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles IX–XII), Urgellia 1 (1978), 11–182, and Baraut, "Set actes més de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles XI–XII)," Urgellia 2 (1979), 481–88.
 
Baraut, Cebrià. "Els documents¼ l’Arxiu Capitular de La Seu d’Urgell" [title varies]. Urgellia 2 (1979), 7–145; 3 (1980), 7–116; 4 (1981), 7–186; 5 (1982), 7–158; 6 (1983), 7–243; 7 (1984–85), 7218; 8 (1986–87), 7–149; 9 (1988–89), 7–312, 450–570 [index of vols. 2–8]; 10 (1990–91), 7–350, 473–626 [index of vols. 9–10]; 11 (1992–93), 7–160. 2,008 docs. 805–1200. 51 IX, 230 X, 988 XI, 786 XII.
 
Baraut, Cebrià. "Diplomatari del monestir de Sant Climent de Codinet (segles IX–XI)." Studia Monastica 24 (1982), 149–201. 49 docs. 815–1042.
 
Baraut, Cebrià. "Diplomatari del monestir de Sant Sadurni de Tavèrnoles (segles IX–XIII)." Urgellia 12 (1994–95), 7–414. 297 docs. 805–1300. Supersedes Baraut, "El monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles i les seves possessions a la Vall d’Andorra," Studia monastica 10 (1968), 239–74.
 
Baraut, Cebrià. Cartulari de la Vall d’Andorra. 2 vols. Cartulari de la Vall d’Andorra 1–2. Andorra, 1988–90. Vol. 1: Segles IX–XIII. Vol. 2: Segles X–XIII. 240 docs. 805–1295. Continued by Baiges and Fages, Diplomatari.
 
Batlle y Gallart, Carmen. La crisis social y economica de Barcelona a mediados del siglo XV. 2 vols. Anejos del Anuario de estudios medievales 3. Barcelona, 1973. 76 docs. 1285–1460.
 
Batlle y Prats, Luis. "El Rey Católico y la ciudad de Gerona." Anales del Instituto de estudios gerundenses 8 (1952), 156266. 84 docs. 1479–1515.
 
Batlle y Prats, Luis. "Diplomatario gerundense de Alfonso el Magnánimo." Anales del Instituto de estudios gerundenses 11 (1957), 581. 42 docs. 1416–58.
 
Batlle y Prats, Luis. "Diplomatario gerundense de la infanta Juana de Aragón, lugarteniente general de Cataluña." Anales del Instituto de estudios gerundenses 16 (1963), 81106.

Batlle y Prats, Luis. "Diplomatario gerundense de la reina doña Juana Enríquez y don Fernando." Anales del Instituto de estudios gerundenses 16 (1963), 3380.

48 docs. 1461–78.
 
Batlle y Prats, Luis. "Epistolario gerundense de Juan II de Aragón." Anales del Instituto de estudios gerundenses 18 (196667), 261346. 117 docs. 1458 to 1479.
 
Batlle y Prats, Luis. "Diplomatario gerundense del rey Juan de Navarra en la lugartenencia de Cataluña." Anuario de estudios medievales 4 (1967), 42764. 30 docs. 1454–58.
 
Baudon de Mony, Charles. Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au commencement du XIVe siècle. 2 vols. Paris, 1896.

Benet i Clara, Albert. Diplomatari de la ciutat de Manresa (segles IX–X). Col.lecció diplomataris 6. Barcelona, 1994.

284 docs. 888–1000.
 
Benet i Clara, Albert. La família Gurb-Queralt (956–1276): Senyors de Sallent, Oló, Avinyó, Gurb, Manlleu, Voltregà, Queralt i Santa Coloma de Queralt. Sallent, 1993. 27 docs. 976–1164.
 
Benito i Monclús, Pere. Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana: Una aproximació desde les visites pastorals (1305–1447). Mataró, 1992. 56 docs. 13051447.
 
Bertran i Roigé, Prim. "Per un diplomatari d’Ermengol VII (11541184): Els ordes militars al comtat d’Urgell." Ilerda 45 (1984), 14774. 20 docs. 1154–84. From ACA.
 
Biarnes i Biarnes, C. "Ordenaments de la vila d’Asco del 1520." Quaderns d’historia tarraconense 4 (1984), 15566.

Bisson, Thomas N. Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151–1213). 2 vols. Berkeley, 1984.

171 documents. 1151–1213.
 
Bofarull y Mascaró, Próspero, et al. Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón. 50 vols. to date. Barcelona, 1847. Vol. 42: Jesus Ernesto Martínez Ferrando, Indice cronologico de la Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón (Barcelona, 1958).
 
Botet i Sisó, Joaquím. Les monedes catalanes: Estudi y descripció de les monedes carolingies, comtals, senyorials, reyals y locals propries de Catalunya. 3 vols. Barcelona, 1908–11. 117 docs. 901 to 1535.
 
Busqueta i Riu, Joan. Una vila del territori de Barcelona: Sant Andreu de Palomar als segles XIII–XIV. Publicaciones de la Fundació Salvador Vives Casajuana 107. Barcelona, 1991. 30 docs. 1182–1401.
 
Castellón Cortado, Francisco. "El maestro de coro de ‘la Seu Vella’ de Lleida." Ilerda 46 (1986), 293373. 75 docs. 1159–1256. Concerning the capiscol/preceptors.
 
Castellón Cortado, Francisco. ""El prepósit de la Seu Vella de Lleida (11541225)." Ilerda 49 (1991), ***–**; 50 (1992–93), ***–**; 51 (1994), ***–**. 123 docs. 1154–1225. From the Llibre Verd.
 
Coll Juliá, Nuria. Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Cataluña, 1461–1468. 2 vols. Biblioteca "Reyes Catolicas," Estudios, 7–8. Madrid, 1953. 87 docs. 1461–67. From Simancas, ACA and AM Barcelona.
 
Conde, Rafael, "L’archivio di Ricard Guillem." In José Enrique Ruiz-Domenec, Ricard Guillem: Un sogno per Barcellona, Medioevo mediterraneo 1 (Naples, 1999), 173–314. 103 docs. 1065–1160.
 
Constans i Serrats, Lluís G. Diplomatari de Banyoles. 6 vols. Banyoles, 198593. 982 docs. (pre-1500). Medieval documents (to 1500) in first 4 volumes.
 
Fàbrega i Grau, Àngel. Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. 1, 844–1000. Sèrie 4 (Fonts documentals), 1. Barcelona, 1995. 350 docs. 844–1000. 5 IX, 345 X.
 
Farreny i Sistac, Maria Dolors. Processos de crims del segle XV a Lleida: Transcripció i estudi lingüístic. Lleida, 1986.

Feliu, Gaspar, et al. Els pergamins de l’arxiu comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. 3 vols. Col.lecció diplomataris 18–20. Barcelona, 1999.

963 docs. 981–1076.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa. Els sarrains de la corona catalano-aragonesa en el segle XIV: Segregació i discriminació. Anuario de estudios medievales, Anejo 16. Barcelona, 1987. 157 docs. 1293–1407.
 
Florez, Enrique, et al. España Sagrada. 51 vols. Madrid, 1747–1879. Vols. 24–25: Tarragona. Vol. 28: Vic. Vol. 29: Barcelona. Vols. 43–45: Girona. Vols. 46–47: Lledia, Roda.
 
Font Rius, José Maria, ed. Cartas de población y franquicia de Cataluña. 2 vols. in 3 parts. Vol. 1: Consejo superior de investigaciones científicas, Escuela de estudios medievales, Textos, 36. Publicaciones de la Sección de Barcelona, 17. Vol. 2: Anuario de estudios medievales, Anejo 12. Barcelona, 1969–83. 387 docs. 801–1497. Mostly XII and XIII.
 
Fort Cogul, Eufemià. Notícia històrica d’una singular institutció medieval: La comunitat de pobles del Camp de Tarragona. Barcelona, 1975. 54 docs. 128–1538. Documents from the archives of La Selva del Camp concerning the community of villages in the Camp de Tarragona under lordship of the archbishop of Tarragona.
 
Galcora i Pedrosa, Andreu. Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966–1276). Col.lecció diplomataris 15. Barcelona, 1998 508 docs. 966–1276.
 
Garrabou Peres, Montserrat. "Documentació referent als origens del col.legi de notaris de Cervera (segle XIV)" [title varies]. Miscel.lània Cerverina 6 (1988), 13–26; 7 (1991), 139–59); 8 (1992), 195–215. 1281 to c. 1450.
 
García i Sanz, Arcadi, and Maria Teresa Ferrer i Mallol. Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona. 2 vols. Treballs de la Secció de filosofia i ciències socials 6–7. Barcelona, 1983. 353 docs. 11471516. From Barcelona and Marseilles archives, mostly XV.
 
Ginebra i Molins, Rafel. El manual primer de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic (1230–1233). 2 vols. Col.lecció acta notariorum Cataloniae 67. Barcelona, 1998. Transcription of several thousand transactions from first notarial register of Vic.
 
Golobardes Vila, Miquel. Els remences dins el quadre de la pagesia catalana fins el segle XV. 2 vols. Peralada, 1970–73. 183 docs. 834–1484. From the Arxiu del Palau de Peralada and several others, concerning the peasantry. Mostly XIII and XIV.
 
Grau Montserrat, Manuel. "La comunitat hebraica d’Olot (segle XIV)." In Actes II Assemblea d’Estudis sobre el Comtat de Besalú (Olot, 1973), 5384. 27 docs. From ACA and Olot, concerning the five Jewish families of Olot in this era.
 
Hernando i Delgado, Josep. "Escrivans, il.luminadors, lligadors, argenters i el llibre a Barcelona, segle XIV. Documents dels protocols notarials." Miscel.lània de textos Medievales 7 (1994), 189258. 76 docs. 1327–1400. From notarial materials concerning members of book trades.
 
Junyent i Subirà, Eduard. Diplomatari de la Catedral de Vic, segles IX–X. 5 fasc. Vic, 19801996. 651 docs. 30 IX, 621 X. Continued by Ordeig i Mata, Diplomatari.
 
Junyent i Subirà, Eduard. Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba. Ed. Anscari M. Mundó. Memòries de la Secció històrico-arqueològica 44. Barcelona, 1992. 164 docs. 967–1064. Also a register of 70 additional, now-lost documents.
 
Junyent i Subirà, Eduard. Diplomatari de Sant Bernat Calvó, abat de Santes Creus, bisbe de Vich. Reus, 1956. 308 docs. Almost all XIII. From Vic.
 
Kehr, Paul. Papsturkunden in Spanien: Vorarbeiten zur Hispania pontificia, vol. 1, Katalanien. 2 parts. Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, n.F., 18:2. Berlin, 1926; repr. Göttingen, 1970.

Lladonosa Pujol, Josep. Aportación documental para el estudio del reinado de Fernando II el Católico en Lérida. 2 vols. Saragossa, 196869.

51 docs. 1469 to 1516.
 
Lladonosa Pujol, Josep. L’Estudi General de Lleida del 1430 al 1524. Barcelona, 1970. Includes 136 documents concerning the university from 1434–1524.
 
Llorens, Antoni. "Els documents dels segles X i XI de l’Arxiu Capitular de Solsona." Urgellia 11 (1992–93), 301486. 176 docs. 867x925–1070. 33 X, 143 XI.
 
López de Meneses, Amada. "Documents acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de Aragón." Estudios de edad media de la Corona de Aragón 6 (1956), 291447.

López de Meneses, Amada. "Los consulados catalanes de Alejandría y Damasco en el reinado de Pedro el Ceremonioso." Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón 6 (1956), 83184.

43 docs. From ACA, concerning activities of offices maintained by Barcelona in Alexandria and Damascus.
 
Madurell Marimón, José María. Documentos para la historia de la imprenta y librería de Barcelona, 1474–1553. Barcelona, 1955. 519 docs. 1474–1553. Concerning printing and book-selling in Barcelona.
 
Madurell Marimón, José María. Los seguros de vida de esclavos en Barcelona (1453–1523) Documentos para su estudio. Publicaciones del Instituto nacional de estudios juridícos, ser. 1a (Publicacions periódicas), 78. Madrid, 1955. Originally appeared in Anuario de historia del derecho español 25 (****), 123–88. 43 docs. 1453–1523. Concerning slaves.
 
Madurell Marimón, José María. "La contratación laboral judaica y conversa en Barcelona (1349–1416): Documentos para su estudio." Sefarad 16 (1956), 33–71, 369–98; 17 (1957), 73–100. 107 docs. 1349–1416.
 
Madurell Marimón, José María, and Arcadi García Sanz. Comandas comerciales barcelonesas de la baja Edad Media. Anuario de estudios medievales, Anejo 4. Barcelona, 1973. 255 docs. 1236–1501. Commercial contracts.
 
Marca, Petrus de. Marca Hispanica, sive limes Hispanicus…. Ed. Étienne Baluze. Paris, 1688; repr. Barcelona, 1970, 1999.

Marquès Casanovas, Jaume. Manet de La Selva. Girona, 1984.

27 docs. 1002–1393. Mostly XII and XIII.
 
Marquès Casanovas, Jaume. Canet d’Adri: Història dels pobles del municipi. Girona, 1988. 22 docs. 816–1500. Half from XII.
 
Marquès i Casanovas, Jaume, and Lluís G. Constans i Serrats. Navata. [Navata], 1985. 37 docs. 815–1464. Mostly XI and XII.
 
Marquès i Plangumà, Josep Maria. Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX–XIV). 2 vols. Col.lecció diplomataris 1–2. Barcelona, 1993. 625 docs. 817–1382. 22 IX, 47 X, 115 XI, 194 XII, 143 XIII, 104 XIV.
 
Marquès i Plangumà, Josep Maria. Col.lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924–1300). Col.lecció diplomataris 12. Barcelona, 1997. 442 docs. 924–1300. 348 XIII.
 
Marquès i Plangumà, Josep Maria. El cartoral de Santa Maria de Roses (segles X–XIII). Memòries de la Secció històrico-arqueològica 37. Barcelona, 1986. 121 docs. 898–1252.
 
Martí, Ramon. Col.lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817–1100). Col.lecció diplomataris 13. Barcelona, 1997. 489 docs. 817–1100. 34 IX, 118 X, 337 XI.
 
Martí Bonet, José María. Les visites pastorales y los "Comunes" del primer año del pontificado del obispo de Barcelona ponçde Gualba. Rome, 198182.

Martí Sanjaume, Jaume. Dietari de Puigcerdà, amb sa vegueria de Cerdanya i sots-vegueria de Vall de Ribes. 2 vols. Ripoll and Lleida, 192628.

167 docs. Mostly XIII.
 
Miquel Rosell, Francisco. Liber feudorum maior: Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. Textos i estudios de la Corona de Aragón [1–]2. 2 vols. Barcelona, 194547. 913 docs. 872–1241. CODIPHIS 629.
 
Miret i Sans, Joaquim. "Pro sermone plebeico." Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 7 (191314), 3041; 10115, 16385, 22951, 27580.

Monsalvatje i Fossas, Francisco. Noticias históricas. 26 vols. Olot, 18891919.

Vols. 11, 12, 13, 15 and 19: Colección diplomática del Condado de Besalú. 2,315 docs. 812–1548. CODIPHIS 635. Vols. 21–24: El Obispado de Elna: 150 docs. 821–1549.
 
Ordeig i Mata, Ramon. Catalunya carolíngia, vol. 4, Els comtats d’Osona i Manresa. 3 parts. Memòries de la Secció històrico-arqueològica 53. Barcelona, 1999. 1873 docs. (plus 10 forgeries). 880–1000.
 
Ordeig i Mata, Ramon. Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX–XII). Diplomatari 1–3. Barcelona, 1933. 2 vols in 4 parts.Vic, 199397. 276 docs.
 
Ordeig i Mata, Ramon. Diplomatari de la Catedral de Vic, segle XI. 1 fasc. to date. Vic, 200*.

Ostos Salcedo, Pilar. "Documentación del Vizcondado de Vilamur en el Archivo Ducal de Medinaceli (11261301): Estudio diplomatico y edición." Historia. Instituciones. Documentos. 8 (1981), 267384.

42 docs. 1126–1301. CODIPHIS 683.
 
Pardo i Sabartés, Maria. Mensa episcopal de Barcelona (878–1299). Col.lecció diplomataris 5. Barcelona, 1994. 201 docs. 878–1299. 152 XIII. CODIPHIS 692.
 
Pérez i Gómez, Xavier. Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles X–XII). Col.lecció diplomataris 14. Barcelona, 1998. 170 docs. 916–1199.
 
Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló. 2 fascs.Torelló, 1983. c. 250 docs. 1181–1350.
 
Pons i Guri, Josep Maria. El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa. Col.leccio textos i documents 7. Barcelona, 1984. 181 docs. 1145–1310. CODIPHIS 734.
 
Pons i Guri, Josep Maria. "Diplomatari del Monestir de Sant Pol de Mar (segles X–XII)." In Pons i Guri, Recull d’Estudis d’història jurídica catalana, 3 vols., Col.lecció textos i documents 20–22 (Barcelona, 1989),3:363–411. Also published separately (Barcelona, 1989). 48 docs. 961–1200. CODIPHIS 735.
 
Pons i Guri, Josep Maria, and Josefina Arnall i Juan. L’escriptura a les terres gironines: Segles IX–XVIII. Girona, 1993. 332 docs, with 346 facsimiles. Drawn from many archives, IX–XVI (mostly XIV–XV). Intended as a paleography guide.
 
[Pons i Marqués, Joan.] Cartulari de Poblet: Edició del manuscrit de Tarragona. Barcelona, 1938. 337 docs. 1147–1208.
 
Puig i Puig, Sebastian. Episcopologio de la sede Barcinonenese: Apuntes para la historia de la iglesia de Barcelona y de sus prelados. Biblioteca histórica de la Biblioteca Balmes, ser. 1, 1. Barcelona, 1929. c. 120 docs. 904–1329.
 
Pruenca i Bayona, Esteve. Diplomatari de Santa Maria d’Amer. Col.lecció diplomataris 7. Barcelona, 1995. 212 docs. 829–1342. CODIPHIS 752.
 
Puig i Ferreté, Ignasi M. El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI–XV). 2 vols. Memòries de la Secció històrico–arqueològica 42. Barcelona, 1991. 556 docs. (with 15 forgeries). 1011–1519. CODIPHIS 755. Documents in vol. 2.
 
Puig i Ferreté, Ignasi M. El Cartoral de Santa Maria de Lavaix: El monestir durant els segles XI–XII. La Seu d’Urgell, 1984. 101 docs. (with 13 forgeries). 1005–1243. CODIPHIS 754.
 
Puig i Ustrell, Pere. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa: Diplomatari dels segles X i XI. 3 vols. Col.lecció diplomataris 8–10. Barcelona, 1995. 498 docs. 40 facsimiles. 933–1099. 99 X, 399 XI. CODIPHIS 757. Vol. 1: introduction to the edition and history of the monastery.
 
Ribas i Calaf, B. Història de Montserrat (888–1258). Ed. F.X. Altès i Aguiló. Barcelona, 1990. 26 docs. Includes inventory of 44 X docs.
 
Riu i Riu, Manuel. "Diplomatari del monestir de Sant Llorenç de Morunys (9711613)." Urgellia 4 (1981), 187259. 41 docs. 971–1613. CODIPHIS 787. 39 XV or earlier. Mostly from the "Llibre del Priorat," a small cartulary at the AC Solsona.
 
Rius Serra, José. Cartulario de "Sant Cugat" del Vallés. 4 vols. Textos y estudios de la Corona de Aragón 3–6. Barcelona, 194647, 1981. Toponymic Index: Pere Roca i Garriga, ed. (Sabadell, 1981). 1,391 docs. 875–1249. Vol. 4: Index. CODIPHIS 789.
 
Rius Serrra, José. Rationes decimarum Hispaniae (1279–1280). 2 vols. Textos y estudios de la Corona de Aragón 7–8. Barcelona, 1946–47. Vol. 1: Cataluña, Mallorca, y Valencia. Vol. 2: Aragón y Navarra.
 
Sánchez Casabón, Ana Isabel, ed. Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162–1196). Fuentas históricas aragonesas 23. Publicaciones de la Institución "Fernando el Católico" 1691. Zaragoza, 1995. 679 docs. 1162–96. CODIPHIS 873.
 
Sangés, Domènec. "Recull de documents del segle XI referents a Guissona i la seva Plana." Urgellia 3 (1980), 195–305. 87 docs. 1024–1103. CODIPHIS 884.
 
Sans i Trave, Josep Maria, ed. Col.lecció diplomática de la casa del Temple de Barberà (945–1212). Textos jurídics catalans, Documents, 1. Barcelona, 1997. 253 docs. 945–1248.
 
Serrano y Sanz, Manuel. "Documentos ribagorzanos del tiempo de los reyes franceses Lotario y Roberto: Años 954 a 986 y 996 a 1031." Revista de archivos, bibliotecas y museos 40 (1919), 303–15; 41 (1920), 119–35, 449–61, 604–13. 91 docs. 954–1021. Superseded by Abadal i de Vinyals, Catalunya carolíngia, vol. 3, Els comtats de Pallars i Ribagorça.
 
Serrano y Sanz, Manuel. Notícias y documentos históricos del condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III (año 1035). Madrid, 1912.

Soler García, Josefina, ed. "El cartulario de Tavernoles." Boletín de la Sociedad castellonense de cultura 36 (1960), 196–216, 248–79; 37 (1961) 65–80, 149–206; 38 (1962) 110–26, 218–38, 319–46, 428–42. Published separately, with additional material: Libros raros y curiosos 14 (Castellón de la Plana, 1961).

130 docs. 805–1218. CODIPHIS 932. Superseded by Baraut, "Diplomatari del monestir de Sant Sadurni de Tavèrnoles (segles IX–XIII)."
 
To Figueras, Lluis. El monestir de Santa Maria de Cervià i la pagesia: Una anàlisi local del canvi feudal: Diplomatari segles X–XII. Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana 110. Barcelona, 1991. 100 docs. 989–1199. CODIPHIS 945.
 
Udina i Abelló, Antoni M. La successió testada a la Catalunya altomedieval. Col.lecció textos i documents 5. Barcelona, 1984. 137 docs. 840–1025. CODIPHIS 983.
 
Udina Martorell, Federico. El Archivo condal de Barcelona: Estudio crítico de sus fondos. Consejo superior de investigaciones científicas, Escuela de estudios medievales, Textos, 18, Publicaciones de la Sección de Barcelona, 15. Barcelona, 1951. 242 docs. 844–993. CODIPHIS 985.
 
Udina Martorell, Federico. El "Llibre Blanch" de Santas Creus (Cartulario del siglo XII). Textos i estudios de la Corona de Aragón 9. Barcelona, 1947. 397 docs. 975–1251. CODIPHIS 984.
 
Urpi i Casals, R.M., and J. A. Resina Navas. El castell i el terme de Banyeres del Penedès dels seus orígens al segle XIV. Banyeres del Penedès, 1991. 63 docs. 938–1380.
 
Villanueva, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. 22 vols. Madrid, 1803–52.

Virgili, Antoni. Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062–1193). Col.lecció diplomataris 11. Barcelona, 1997.

495 docs. 1069–1193. 8 XI. 487 XII.