Bibliography for the History of Medieval Catalonia
compiled by Paul Freedman and Adam J. Kosto
III.A. (Series.  Journals.)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

(Date given is volume date rather than publication date of first volume.)Acta historica et archaeologica mediaevalia (Barcelona, 1980– )

Facultat de geografia i historia, Universitat de Barcelona Ampurias: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia(Barcelona, 44 vols., 193982) Instituto de prehistoria y arqueologia, Palacio del Museo arqueologico. Mostly archaeology Analecta Montserratensia (Montserrat, 1917 )

Analecta sacra Tarraconensia: Revista de ciéncias histórico-eclesiásticas (Barcelona, 1925– )

Annales du Midi: Revue archéologique, historique, et philologique de la France méridionale (Toulouse, 1889 )

Annals [Patronat d’estudis històrics d’Olot i comarca] (Olot, 19**– )

Annals del Centre d’estudis comarcals del Ripollès (Ripoll, 1981/82 )

Annals de l’Institut d’estudis andorrans, Centre de Barcelona (Barcelona, 1979/80, 1990 )

Annals de l’Institut d’estudis empordanesos [continues Anales del Instituto de estudios ampurdaneses] (Figueres, 1959)

Alt Empordà only Annals de l’Institut d’estudis gironins [continues Anales de l’Instituto de estudios gerundenses (1946–75)] (Girona, 1946– )

Anuari de l’Institut d’estudis catalans (Barcelona, 1907 )

Anuario de estudios medievales (Barcelona, 1964 )

Departament d’estudis medievals, Institució Milà i Fontanals, Consejo superior de investigationes cientificas, Barcelona Aplec de treballs [Centre d’Estudis de la Conca de Barberà] (Montblanc, 1978 )

Arrels: Miscel.lània d’aportacions històriques i documental de l’Espluga de Francolí (L’Espluga de Francolí, 1979 )

Conca de Barberà and neighboring comarques Arrels de Catalunya [succeeds Catalunya comtal (197780) and Diplomatari (1980–84)] (Barcelona, 1984)

Arxiu de textos antics catalans (Barcelona, 1982– )

Ausa: Publicació trimestral del Patronat d’estudis ausonencs (Vic, 1952)

region of Vic L’Avenç (Barcelona, 1977 ) Popular historical monthly magazine with some important articles and thematic issues Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona [also Butlletí de la Reial acadèmia de bones lletres de Barcelona] (Barcelona, 1901– ) Less oriented towards history now than before 1930 Boletín arqueológico [also Butlletí arqueologic] (Tarragona, 1901– ) Studies (historical and archaeological) of Tarragona and adjoining comarques. Butlletí del Centre d’estudis selvatà (La Seva del Camp, 1990– )

Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxà (Prades-Codalet, 1970– )

Primarily art and architecture but also history of Roussillon and Pyrenean regions Cardener: Revista d’investigació (Cardona, 1983– ) Institut d’estudis locals de Cardona Cuadernos de arqueologia e historia de la ciudad (Barcelona, 1960– )

Cuadernos de historia económica de Cataluña (21 vols., Barcelona, 1968/69–1980)

Cultura (Valls, 1928– )

comarca of Alt Camp Cuadernos de historia (Madrid, 1967– ) Instituto de historia Jerónimo Zurita Duoda: Papers de treball: Revista d’estudis feministes [Centre d’investigació històrica de la dona, Universitat de Barcelona] [continues Papers de treball del CIHD] (Barcelona, 1990– )

Estudis històrics i documents dels arxius de protocols [continues Estudios históricos y documentos de los archivos de protocolos (1948–79)] (Barcelona, 1948– )

Col.legi notarial de Barcelona Estudis sobre temes del Baix Empordà [also Estudis del Baix Empordà] (Sant Feliu de Guíxols, 1981– ) Institut d’estudis del Baix Empordà Estudis universitaris catalans (Barcelona, 1907–17/18; 1926–36, 1979– )

Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón (10 vols., Zaragoza, 1945–73)

Études roussillonaises: Revue d’histoire et d’archéologie (Perpginan, 1951–57, 1987– )

Faventia (Barcelona, 1979– )

Departament de classiques, Universitat Autònoma de Barcelona Finestrelles [Centre d’Estudis Ignasi Iglésias] (Sant Andreu de Palomar, 1989– ) Baix Llobregat Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró, 1978)

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgechichte Spaniens [= Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 1st ser.] (Münster, 1928– )

German journal dealing in general with Spanish culture but with articles on Catalonia by Engels, Lindgren, Bauer, Vincke et al. Ilerda: Humanitats [continues in part Ilerda] (1943– ) Institut d’estudis ilerdencs Ipsa arca: Revista del Museu municipal de Vilassar de Dalt (Vilassar de Dalt, 1999– )

Lambard: Estudis d’art medieval (Barcelona, 1977/81– )

Medievalia (Barcelona, 1980– )

Institut Universitari d’Estudis Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona Miscel.lània cerverina (Cervera, 1985– )

Miscel.lània d’estudis bagencs (Manresa, 1981– )

comarca of Bages Miscel.lània de textos medievals [continues Miscelánea de textos medievales] (Barcelona, 1972– ) Departament d’estudis medievals, Institució Milà i Fontanals, Consejo superior de investigationes cientificas, Barcelona Miscel.lània penedesenca (Vilafranca del Penedès, 1978– )

Penell: Revista d’història [Centre d’estudis de la comarca de Reus] (Reus, 1984– )

Pireneos (Zaragoza, 1945– )

Principally geography. Quaderns [Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles] (Banyoles, 1979– )

Quaderns d’estudis medievals (Barcelona, 1980– )

Quaderns d’història tarraconense (Tarragona, 1977– )

Institut d’estudis tarraconenses Ramon Berenguer IV, Secció d’arqueologia i història Quaderns de la Selva: Revista del Centre d’estudis selvatans (Santa Coloma de Farners, 1983– ) comarca de La Selva Recerca [Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre] (Tortosa, 1997– )

Revista de Catalunya (Barcelona, 1924–1938; 1986– )

Devoted to topics of general intellectual interest (including medieval history) Revista d’història medieval (Valencia, 1990– ) Departament d’Historia, Universitat de Valencia Ruscino: Revue d’histoire et d’archéologie du Roussillon et des autres pays catalans (Perpginan, 1911–24?)

Santes Creus: Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (Santes Creus, 1954– )

Studia Vicensia: Revista d’investigació dels Arxius, Biblioteca i Museu Episcopal de Vic (Vic, 1989–)

Territori i societat a l’Edat Mitjana: Història, arqueologia, documentació (Lleida, 1997– )

Institut d’estudis humanístics Miquel Coll i Alentorn, Universitat de Lleida Universitas Tarraconensis: Facultat de filosofia i lletres, Departament de geografia, història i filosofia [continues Universitas Tarraconensis: Facultat de filosofia i lletres, Divisió geografia i història (1980–87), and in part Universitas Tarraconensis (1976–80)] (Tarragona, 1987– )

Urgellia: Anuari d’estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, d’Andorra i La Vall d’Aran (La Seu d’Urgell, 1978– )

Urtx: Revista cultural de l’Urgell (Tàrrega, 1989– )