Bibliography for the History of Medieval Catalonia

compiled by Paul Freedman and Adam J. Kosto

I.B. (Sources. Law)

1. Codes, Customs, and Compilations

Bastardas, Joan. Usatges de Barcelona: El Codi a mitjan segle XII. 2nd ed. Col.lecció textos i documents 6. Barcelona, 1991 [1984]. Trans. Donald Kagay, The Usatges of Barcelona: The Fundamental Law of Catalonia (Philadelphia, 1995)

Colon, Germà, and Arcadi Garcia. Llibre del Consolat de Mar. 4 vols in 5 parts. Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana, 71, 73, 8485, 101. Barcelona, 198187.

Vol. 3 (in 2 parts): 186 docs. 1258–XVI. Documents illustrating the use of the LCM. Constitucions y altres drets de Cathalunya compilats en virtvt del capitol de Cort LXXXII. de las Corts per la s.c.y r. majestat del rey Don Philip IV. nostre senyor celebradas en la ciutat de Barcelona any M. DCCII. 3 vols. [vols. 2 and 3 have different titles]. Barcelona, 1704. Repr. as Josep M. Pons i Guri, ed., Constitutions y altres drets de Cathalunya..., Textos jurídics catalans, Lleis i costums, 4/2 (Barcelona, 1995).

Font Rius, ed., Josep Maria. Constitucions de Catalunya. L’incunable de 1495. Textos jurídics catalans, Lleis i costums, 4/1. Barcelona, 1988.

Pons Guri, Josep Maria. Les col.leccions de costums de Girona. Col.leccio textos i documents 16. Barcelona, 1988.

Rovira i Ermengol, Josep. Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert. Barcelona, 1933.

Superseded by Bastardas, Usatges, but still important for Pere Albert’s Commemoracions. Abadal i de Vinyals, Ramon d’, and Ferran Valls Taberner, eds.  Usatges de Barcelona.  Textes de dret català 1.  Barcelona, 1913.
 

2. Collections of Privileges

(Arboç, L’) Canellas Anoz, Beatriz, and Rafael Conde. El "Llibre Vermell" de l’Arboç. Tarragona, 1991. 94 docs. 1202–1538. (Balaguer) Domingo, Dolors. Pergamins de privilegis de la ciutat de Balaguer. El comtat d’Urgell 2. Lleida, 1997.

(Cervera) Turell i Rubinat, Max, Ignasi I. Baiges i Jardí, and Albert Turull. Llibre de privilegis de Cervera, 1182–1456. Col.leeció llibres de privilegis 1. Barcelona, 1991.

125 docs. (Girona) Guillere, Christian. El Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144–1533). Col.lecció llibres de privilegis 7. Barcelona, 2000.

(Igualada) Cruz i Rodríguez, Juan. Els privilegis de la vila d'Igualada. Biblioteca Abat Oliba 80. Barcelona, 1990.

(Llívia) Baraut, Cebrià. El Llibre Ferrat: Privilegis i ordinacions de la vila de Llívia. Llívia, 1985.

(Manresa) Torras i Serra, Marc. El Llibre Verd de Manresa (1218–1902). Col.lecció llibres de privilegis 5. Barcelona, 1996.(Olot) Mayans, Antoni, and Xavier Puigvert i Gurt. Llibre de Privilegis d’Olot (1315–1702). Col.lecció llibres de privilegis 4. Barcelona, 1995.

(Puigcerdà) Galceran, Salvador. "Els privilegis de la vila de Puigcerdà del Llibre Verd i del seu trasllat (12981318)." Urgellia 1 (1978), 30141.

35 docs. 1181–1318. (Pyrenees) Valls i Taberner, Ferràn. Privilegis i ordinacions de les valls pirinenques. 3 vols. Textes de dret català 2–4. Barcelona, 1933.

(Tàrrega) Gonzalvo i Bou, Gener, et al. Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058–1473). Col.lecció llibres de privilegis 6. Barcelona, 1997.

(Terrassa) Soler y Palet, Joseph. Llibre de privilegis de Tarrassa. Biblioteca historica tarrassenca 3. Barcelona, 1899.

(Ulldecona) Bayerri, Enric. Llibre de privilegis de la vila de Ulldecona. Tortosa, 1951.

(Vilafranca) Vallès i Cuevas, J., et al. El Llibre Verd de Vilafranca. 2 vols. Col.lecció llibres de privilegis 23. Barcelona, 1992.
 

3. Other Constitutional Documents

Baraut, Cebrià. Pariatges 1278–1288: Edició commemorativa del seu set-cents aniversari. Andorra la Vella, 1988.

Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. 26 vols. in 27 parts. Madrid, 18961922.

Gonzalvo i Bou, Gener. Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI–XIII). Textos jurídics catalans, Lleis i costums, 2/3. Barcelona, 1994.