Bibliography for the History of Medieval Catalonia

compiled by Paul Freedman and Adam J. Kosto

I.B. (Sources. Regesta, Inventories, Itineraries, and Handlists)

 

Altisent, Agustí. "Fondos monásticos cistercienses de la antigua Corona de Aragón." Memoria ecclesiae 7 (1995), ***.

Arnall i Juan, Maria Josepa. "Els pergamins de Sant Pere de Rodes a l’ACA (segles XIII–XV)." Llambard 2 (1981–82), 31–63.

Arnall i Juan, Maria Josepa. "Testaments de fons monacals gironins existents a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (segles XI–XV). Llurs clausules diplomàtiques." In De scriptis notariorum, Rubrica 3, Diplomatica 1(Barcelona, 1989), 39–159.

53 docs

Baucells i Reig, Josep. El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: Inventari dels pergamins. Col.lecció catàlegs-inventaris d’arxius eclesiàstics de Catalunya 2. Barcelona, 1984.

253 docs.

Baucells i Reig, Josep. El fons "Cisma d’occident" de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona: Catàleg de còdexs i pergamins. Memòries de la Secció històrico-arqueológica 34. Barcelona, 1985.

Baucells i Reig, Josep. El Garraf i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Inventari de pergamins. Col.lecció catàlegs-inventaris d’arxius eclesiàstics de Catalunya 5. Barcelona, 1990.

545 docs.

Baucells i Reig, Josep. El Maresme i la Pia Almoina de Barcelona. Inventari de pergamins. Col.lecció catàlegs-inventaris d’arxius eclesiàstics de Catalunya 3. Barcelona, 1987.

372 docs.

Camos i Cabruja, Llorenç, and J. M. Marquès i Plangumà. "Documents en pergamí de l’Arxiu Municipal de Palamós." Estudis sobre temes del Baix Empordá 6 (1987), 119–35.

Caruana, Jaime. "Itinerario de Alfonso II de Aragón." Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 7 (1962), 73–298.

Claviguera i Canet, Josep. "Els pergamins de l’Arxiu del Palau de Perelada." Annals de l’Institut d’estudis empordanesos 21 (1988), 297–306.

Conde i Delgado de Molina, Rafael. "Fondos monásticos dispersos del Archivo de la Corona de Aragón." Memoria ecclesiae 6 (1955), 147–56.

Costa i Parets, Maria-Mercè. "Pergamins del Monestir de Jonqueres a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (segle XIII)." Analecta sacra Tarraconensia 71 (1998), 213–34.

Escribà i Bonastre, Gemma. The Tortosa Disputation: Regesta of Documents from the Archivo de la Corona de Aragon, Fernando I, 14121416. Sources for the History of the Jews in Spain 6. Jerusalem, 1998.

Escribà i Bonastre, Gemma, and Maria Pilar Frago i Pérez. Documents dels jueus de Girona (1124–1595): Arxiu Històric de la Ciutat, Arxiu Diocesa de Girona. Col.lecció historia de Girona 12. Girona, 1992.

Fernàndez i Trabal, Josep, and Joan Fernàndez i Trabal. Inventari dels pergamins del Fons Mercader-Bell.lloc de l’Arxiu Històric Municipal de Cornellà de Llobregat (s. XI–XVIII). 2 vols. Col.leccio textos i documents 18–19. Barcelona, 1989.

Gwara, Joseph J., Jr. The Sala Family Archives: A Handlist of Medieval and Early Modern Catalonian Charters. Washington, DC, 1984.

www.georgetown.edu/labyrinth/professional/pubs/sala

Iglesia Ferreirós, Aquilino. "La creación del derecho en Cataluña." Anuario de historia del derecho español 47 (1977), 99–423.

Appendix list 526 documents that include citations to the Liber iudiciorum.

Mane, Maria Cinta, and Gemma Escriba. The Jews in the Crown of Aragon: Regesta of the Cartas reales in the Archivo de la Corona de Aragon. 2 parts. Sources for the History of the Jews in Spain 4–5. Jerusalem, 1993–95.

Marquès i Plangumà, Josep Maria. "Documents de Sta. Maria de Lledó anteriors al s. XIV conservats a l’Arxiu Diocesà de Girona." Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos 22 (1989), 27391.

Marquès i Plangumà, Josep Maria. Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968– 1300). Monografies empordaneses 1. Figueres, 1995.

983 docs. Includes eschatocol. Most from AD Girona and Biblioteca de Catalunya.

Marquès i Plangumà, Josep Maria. Pergamins de la Mitra (881–1687). Arxiu Diocesà de Girona. Col.lecció de monografies de l’Institut d’estudis gironins 10. Girona, 1984.

1,813 docs.

Marquès i Plangumà, Josep Maria. "Pergamins de Santa Maria de Besalú a l’Arxiu Diocesà de Girona." Annals del Patronat d’estudis històrics d’Olot i Comarca (199091), 239310.

Mas, Joseph, ed. Rúbrica dels Libri antiquitatum de la Sèu de Barcelona. 4 vols. Notes històriques del bisbat de Barcelona, 9–12. Barcelona, 1914–15.

Miquel Rosell, Francisco. Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragon, Sección Cancilleria real (Pergaminos). Madrid, 1948.

Miret i Sans, Joaquím. Itinerari de Jaume I "el Conqueridor." Barcelona, 1918.

Miret i Sans, Joaquím. "Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña, II en Aragón." Boletín de la Real academia de buenas letras de Barcelona 2 (1903–4), ***–**.

Miret i Sans, Joaquím. "Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II en Aragón." Boletín de la Real academia de buenas letras de Barcelona 3 (1905–6), ***–**; 4 (1907–8), ***–**.

Moragas y Rodes, Fidel de. Catalec dels llibres, pergamíns i documents antics de l’Arxiu Municipal de la ciutat de Valls. Vall, 1916.

Pons i Guri, Josep Maria. Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric "Fidel Fita" d’Arenys de Mar. Col.leccio guies, inventaris, catàlegs, Sèrie inventaris, 1. Barcelona, 1984.

2,370 docs. The archive is now the AM Arenys de Mar.

Pons i Guri, Josep Maria, and Jesús Rodríguez Blanco. Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric Municipal de Calella. Col.leccio textos i documents 23. Barcelona, 1990.

Puig i Ustrell, Pere. Pergamins del priorat de Santa Maria de Terrassa (anys 977–1633). Terrassa, 1979.

190 docs.

Regné, Jean. History of the Jews in Aragon: Regesta and Documents, 12131327. Ed. Yom Tov Assis. Hispanica Judaica 1. Jerusalem, 1978.

Rocafiguera, Francesc de. "Documents del monestir de l’Estany existents a l’Arxiu Episcopal de Vic (1106–1498), Studia Vicensia 1 (1989), 127–35.

28 docs.

Sobrequès i Callicó, Jaume. Catalogo de la cancilleria de Enrique IV de Castilla, señor del principado de Cataluña (lugartenencia de Juan de Beaumont, 1462–1464). Anuario de estudios medievales, Anejo 7. Barcelona, 1975.