Bibliography for the History of Medieval Catalonia

compiled by Paul Freedman and Adam J. Kosto

VI.  Symposia

 

Barral i Altet, Xavier, et al., eds. Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any mil / La Catalogne et la France méridionale autour de l’an mil: Colloque international [C].N.R.S. / Generalitat de Catalunya: Hugues Capet 987–1987. La France de l’an mil: Barcelona, 2–5 juliol 1987. Col.lecció actes de congressos 2. Barcelona, 1991.

I col.loqui d'història del monaquisme català: Santes Creus, 1966. 2 vols. Archivo bibliografico de Santes Creus, Publicacions, 24. Santes Creus, 1967.

II col.loqui d'història del monaquisme català: Sant Joan de les Abadesses, 1970. 2 vols. Scriptorium Populeti 7, 9. Poblet, 1972–74.

Ollich i Castanyer, Imma, ed. Actes del Congrés internacional Gerbert d’Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del 1r mil.lenni: Vic-Ripoll, 10–13 de novembre de 1999. Documents 31. Vic, 1999.

Portella i Comas, Jaume, ed. La formació i expansió del feudalisme català: Actes del col.loqui organitzat pel Col.legi universitari de Girona (8–11 de gener de 1985): Homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal. Estudi general 5–6 (1985–86). Girona, [1986].

Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal: Toulouse 28–31 mars 1968. Paris, 1969.

Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII–XI). 2 vols. Barcelona, 1991–92. Also published as Memorias de la Real academia de buenas letras de Barcelona 23–24 (1991).