2-C

Namiki Sôsuke (1695-1751), Ogawa Bunsuke, and Yasuda Abun (fl. 1720s-1740s)

Chûshin kogane no tanzaku

First performed 1732.10, Toyotake Theater, Osaka

ruri libretto

Tsubouchi Memorial Theatre Museum ni 10-166