Newyorske listy

.
Nezavisle ceske elektronicke noviny
Literarni vyber
ISSN 1093-2887 .


In English HERE
Prima reportaz z mista cinu
Jak byl popraven Jan Hus
Petr z Mladonovic: Pasije Mistra Jana Husi

Petr z Mladonovic (zemrel r. 1451) prisel jako pisar predniho Husova pruvodce pana Jana z Chlumu do Kostnice a tam poznal vsechny podrobnosti Husova procesu. Z jeho prvnich poznamek vznikl zahy umysl podat podrobne vyliceni pre milovaneho mistra, a tak slozil latinskou relaci, Jan Hus ktera se svou rozsahlosti, umernou vyznamu, radi mezi kroniky. Spisovatel sam ji nazval "Historii". Celkem ma relace pet casti. Nejdulezitejsi je oddil treti a paty, v nichz Petrovo vypravovani dosahuje znacne vysoke kronikarske urovne.

Pata cast se osamostatnila a uzivalo se ji pri bohosluzbe na Husuv svatek jako evangelia (Husovy listy z Kostnice pak nahrazovaly epistolu), nejprve latinsky, brzy vsak cesky. Preklad teto casti, porizeny tez Petrem (asi jiz v letech 1417-1420) dosel proto neobycejneho rozsireni v opisech i tiscich a stal se ceskym utrakvistum jakymsi protejskem k biblickemu vypraveni o Kristove smrti. Ukazka lici posledni cestu Husovu z kostnicke biskupske katedraly, v niz byl odsouzen a zbaven knezstvi 6. cervence 1415. Uvadime v modernim ceskem prekladu z latinskeho originalu. (podrobny preklad ZDE.)

Drive nez pak by vlozili na jeho hlavu rouhavou papirovou korunu, mezi jinym mu pravili: "Sverujeme tvoji dusi dablu." A on, sepjav ruce a pozdvihnuv oci k nebi, rekl: "A ja ji sveruji nejlaskavejsimu Panu Jezisi Kristu." A spatriv onu korunu pravil: "Pan muj Jezis Kristus racil pro mne bidneho mnohem tvrdsi a tezsi trnovou korunu nevinen na nejpotupnejsi smrt nesti, a proto ja bidny a hrisny tuto mnohem lehci, trebas rouhavou, chci pokorne nesti pro jeho jmeno a pravdu."

Byla pak ta koruna papirova, okrouhla, vysoka bezmala na loket a na ni byli namalovani tri strasni dablove, kterak chteji dusi drapy mezi sebou tahati a drzeti. A na te korune byl napsan napis jeho viny: "Tento jest arcikacir." Tehdy pravil kral vevodovi Ludvikovi, synu kdysi Klemovu z Bavorska, ktery tehdy stoje pred nim ve sve nadhere, drzel v rukou zlate jablko s krizem: "Jdi, vezmi ho!" A Klemuv syn jiz receny, vzav mistra, dal ho do rukou biricu a dovedl na smrt.

Kdyz pak jiz takto korunovan byl veden z receneho chramu, byly, jak se rikalo, na hrbitove toho chramu v touz hodinu spalovany jeho knihy. Kdyz to jda mimo videl, usmival se jejich skutku. Jda pak mimo ty, kteri stalo okolo a sli za nim, vyzyval je, aby neverili, ze on zemre pro bludy sobe podvodne pripisovane a skrze falesne svedky, sve uhlavni nepratele, jemu pricitane. Skoro vsechno obyvatelstvo onoho mesta bylo ozbrojeno, provazejic ho na smrt.

Prised pak na popraviste, poklekl, a rozepjav ruce a zdvihnuv oci k nebi, velmi zbozne se modlil zalmy a zvlaste: "Smiluj se nade mnou, Boze", a "V tebe, Pane, jsem doufal", "V ruce tve, Pane", opakuje vers, takze ho okolo stojici slyseli modliti se vesele a s tvari radostnou.

Popraviste pak bylo mezi zahradami na jiste louce, kdyz se vychazi z mesta Kostnice k tvrzi Gottlieben, mezi branami a prikopy predmesti receneho mesta. Nekteri pak laikove tam stojici rikali: "My nevime, ktere a jake veci drive cinil nebo mluvil, ted vsak vidime a slysime, ze svata slova se modli a mluvi." A jini pravili: "Zajiste dobre by bylo, aby mel zpovednika, aby byl slysen." Avsak jakysi knez sedici na koni, v zelenem sate, cervenym hedvabim podsitem, rekl, "Nema byti slysen, aniz mu ma byti dan zpovednik, protoze jest kacir."

Mistr vsak Jan, jeste kdyz byl v zalari, vyzpovidal se nejakemu doktorovi mnichovi a byl od neho laskave slysen a rozhresen, jak to sam vyznava v jednom ze svych listu, ktere poslal svym z zalare. Kdyzpak se tak modlil, jak jest napred uvedeno, spadla mu s hlavy recena rouhava koruna, tremi Dably omalovana, kdyz se na ni podival, pousmal se. A nekteri zoldneri okolo stojici rekli: "Vstavte mu ji opet na hlavu, aby spolu se svymi pany, kterym zde slouzil, dably, byl upalen."

Vstav pak na prikaz birice z mista modlitby, vysokym a srozumitelnym hlasem, ze ho i jeho mohli dobre slyseti, pravil: "Pane Jezisi Kriste, tuto strasnou, potupnou a ukrutnou smrt pro tve evangelium a kazani tveho slova chci velmi trpelive a pokorne vytrpeti." Hned ho chteli voditi vukol k okolo stojicim; povzbuzuje pak je prosil, aby neverili, ze on clanky, od falesnych svedku jemu pricitane, jakymkoli zpusobem drzel, kazal nebo ucil.

Potom ho svlekli z jeho satu a uvazali k jakemusi sloupu provazy, s rukama nazad obracenyma k recenemu sloupu ho privazavse. A kdyz byl tvari obracen k vychodu, nekteri z okolo stojicich rekli: "Nebudiz obracen k vychodu, protoze jest kacir, ale obratte ho k zapadu." A tak se stalo.

Kdyz pak ho za krk privazovali jakymsi zacazenym retezem, pohlednuv nan a pousmav se, pravil biricum: "Pan Jezis Kristus, muj Vykupitel a Spasitel, tvrdsim a tezsim retezem byl spoutan a ja bidnyjako nejake tluste prkno na miru asi pul kroku; to z jednoho konce zaostrivse, do zeme a recene louky vrazili. Pod nohy pak mistra dva svazky a otypky drivi polozili. Ten jeste, privazan ke sloupu, mel na nohou sve botky a jedno pouto. Recene pak svazky drivi promisene slamou oblozili kolem jeho tela tak stojiciho az po bradu; drivi pak byly dva voziky, jinak kary.

Drive vsak, nez by ho podpalili, prijel k nemu rissky marsalek Hoppe z Pappenheimu a syn kdysi Klema, jak se mu rikalo, vybizeje ho, aby jeste zachoval zivot bez urazu, a aby to, co kdysi kazal, a svoje slova odprisahl a odvolal: "Buh mi jest svedek, ze jsem to, co se mi falesne pripisuje a skrze falesne svedky pricita, nikdy neucil, ani nekazal, ale prednim umyslem meho kazani a vsech jinych mych skutku nebo pisem bylo, abych jen mohl lidi zachraniti od hrichu. V te pak pravde evangelia, kterou jsem psal, ucil a kazal ze slov a vykladu svatych doktoru,. dnes vesele chci umriti." A uslysevse to, ihned receny marsalek se synem Klemovym, tlesknuvse rukama, odjeli.

A jeho hned birici zapalili a mistr hned vysokym hlasem zazpival nejprve: "Kriste, synu Boha ziveho, smiluj se nad nami"; a po druhe: "Kriste, synu Boha ziveho, smiluj se nad nami"; po treti: "Jenz jsi se narodil z Marie Panny": A kdyz po treti zacal zpivati, hned mu vitr vehnal plamen do tvare, a tak sam v sobe se modle, pohybuje rty a hlavou, vypustil dusi v Panu. Ve chvili pak mlceni bylo videti, ze se hybe, drive nez vydechl, tak dlouho, zakdy bys rychle mohl odrikati dva nebo nejvice tri otcenase.

Kdyz pak drivi recenych svazku a provazy byly spaleny a jeste trup tela stal, vise za krk na recenem retezu, hned birici receny trup spolu se sloupem srazili na zemi a zvetsivse ohen jeste tretim vozikem drivi, palili je a obchazejice kyji kosti roztloukali, aby se tim drive obratily v popel.

A naleznuvse hlavu, kyjem ji rozbili na kousky a opet shodili do ohne. Kdyz pak nasli mezi vnitrnostmi jeho srdce, naostrivse kyj, je nan jako na rozen na konec narazili a zvlaste opekajice a spalujice kyji rozbijeli a konecne celou onu masu obratili v popel. A sukni z prikazu receneho Klema a marsalka hodili birici spolu s obuvi do ohne se slovy: "Aby to snad Cechove nemeli na relikvii, a my ti dame tvou nahradu za to." A to i ucinili. A tak spolu se vsemi recenymi popely oharku na jednu karu nalozili a do reky Ryna, ktery tam blizko tece, do hlubiny vhodili.

Stizny list slechty ceske a moravske ze dne 2. zari r. 1415, poslany sboru kostnickemu proti upaleni mistra Jana Husa

(Uryvek)

Veledustojnym v Kristu otcum a panum kardinalum, patriarchum, primasum, arcibiskupum, biskupum, vyslancum, doktorum a mistrum a celemu koncilu kostnickemu.

My rytiri, vladykove, panosi a ostatni korunni erbovnici nejkrestanstejsiho Kralovstvi ceskeho, zde kolem svymi jmeny a pecetemi podepsani, prani vseho dobreho a zachovavani prikazani Pana Jezise Krista.

Ponevadz se zajiste prirozenym i bozskym pravem kazdemu prikazuje ciniti jinemu, co chce, aby se jemu dalo, a zapovida jinemu delati, co by nechtel, aby se jemu stalo, podle slov Spasitelovych "Vsechno, cokoli chcete, aby lide cinili vam, i vy totez cinte i jim, nebot zajiste to jest zakon a proroci", ba jak vola nadoba vyvoleni: "Plnost Zakona jest laska" a veskeren zakon se naplnuje v jednom vyroku: "Milovati budes blizniho sveho jako sebe sameho":

Proto my, usilujice s pomoci Bozi, pokud muzeme o svrchu receny zakon Bozi a milovani blizniho, za nejmilejsiho naseho blizniho, dobre pameti ctihodneho mistra Jana Husa, hotoveho bakalare svate theologie, evangelickeho kazatele, ktereho jste nedavno na koncilu kostnickem, nevime, jakym duchem vedeni, ac se nepriznal, ani nebyl radne, jak se sluseno, usvedcen, a ac jste proti nemu nedovodili a nedokazali zadne bludy a kacirstva, nybrz jen na zvracene, falesne a bezohledne zaloby, udani a podnecovani uhlavnich nepratel jeho, naseho kralovstvi a Markrabstvi moravskeho, odsoudili jako zatvrzeleho kacire a po odsouzeni jste ho potrestali hroznou a nejpotupnejsi smrti na vecnou hanbu a skvrnu naseho nejkrestanstejsiho Kralovstvi ceskeho a nejjasnejsiho Markrabstvi moravskeho a nas vsech - jakoz jsme nejjasnejsimu knizeti a panu, panu Zikmundovi, rimskemu a uherskemu atd. krali, dedici a panu nasemu milostivemu, poslali do Kostnice nase psani, kteera take byla ve vasich shromazdenich ctena a zverejnena, a jez zde chceme miti jakoby vlozena, a ktera jste, jak se vypravi, na nasi hanbu a potupu vrhli do jicnu ohne, - tak i nyni jsme se rozhodli timto poslati Vasim Otcovstvim otevrene sve listy za receneho mistra Jana Husa, verejne srdcem i usty vyznavajice a prohlasujice, ze ten mistr Jan Hus byl naprosto muz dobry, spravedlivy a pravoverny, mnoho let v nasem kralovstvi zivotem a mravy i povesti chvalne zachovaly a osvedceny; a pravoverne ucil nas i nase podanne zakonu evangelickemu a svatych proroku, kniham Stareho a Noveho Zakona, podle vykladu svatych a od cirkve schvalenych doktoru kazal a mnoho ve spisech zanechal, pri cemz vsechny bludy a kacirstva velmi vytrvale zavrhoval a k jejich zavrzeni nas i vsechny Kristovy verici stale a verne napominal a take k pokoji a lasce, pokud mu bylo mozno, slovem, pismem i skutkem nepretrzite vyzyval, takze jsme nikdy ani neslyseli, ani nepoznali, i s vynalozenim veskere pozornosti, ze by byl svrchureceny mistr Jan Hus nejakemu bludu nebo kacirstvi ve svych kazanich ucil, jej kazal nebo jakkoli tvrdil, anebo ze by nas nebo nase poddane nejakym slovem nebo cinem pohorsil, nybrz jsa zbozne a tise v Kristu ziv, vsechny, jak mohl, slovem i skutkem velmi peclive vybizel k zachovani evangelickeho Zakona a ustanoveni svatych Otcu, k povzneseni svate matky cirkve a blahu bliznich.

A ani vsechny tyto svrchu uvedene skutky, ktere jste k hanbe nasi a recenych kralovstvi a markrabstvi spachali, vam nestacily a nad to jeste ctihodneho mistra Jeronyma z Prahy, muze jistojiste zdrojem vymluvnosti oplyvajiciho, mistra sedmera svobodnych umeni a mudrce naprosto osviceneho, ac jste ho nespatrili, neslyseli, ac se nepriznal, ani nebyl usvedcen, pouze na neprave udani jeho a nasich zradcu beze vseho milosrdenstevi jste jali, uveznili a jiz snad usmrtili, tak jako jste i mistra Jana Husa preukrutnou smrti zahubili.

Mimo to - a oznamujeme to s velikou bolesti - doslo k nasemu sluchu a zrejme jsme to usoudili z Vasich listu, kterak jacisi utrhaci, Bohu i lidem protivni a naseho Kralovstvi ceskeho a Markrabstvi moravskeho nepratele a zradci, pred Vami a Vasim koncilem nas a recene kralovstvi nase a markrabstvi pretezce a prehanebne udali, tvrdice, trebas falesne, lzive a zradne, ze se v napred recenych Kralovstvi ceskem a Markrabstvi moravskem rozbujely rozlicne bludy a srdce nase i mnohych vernych obyvatelu mnohonasobne a tezce nakazily do te miry, takze by, kdyby nebyl rychle prilozen brus napraveni, recene kralovstvi a markrabstvi i jeho Kristovi verni utrpeli na svych dusich nenahraditelnou skodu a zkazu.
(...)

PICTURES: Corbis: Image search HERE for "Jan Hus"

REF:
Jak byl popraven Jan Hus = Z latiny 1941 preklad A. Mateju* - Janácková
Final Declaration of Jan Hus July 1, 1415 Modern History - Fordham University
Jan Hus by Erin Lagarde
Encyclopedia ENCARTA (engl.)
Bio by James Kiefer, Hillsdale College - (engl.)
Christan History - (engl)
Moravian Church - Kenyon College (engl.)
The Great Contoversy Chapter 6 - Kenyon College (engl.)
The Husites" - Radio Prague
Husites Crusades 1420 - 1431
God's Eternal Purpose
Justus Anglican
Ökumenisches Heiligenlexikon - (German)
Catholic Encyclopedia
Husites - Jan Hus and Jan Zizka

Nazpet k menu


Home | Vitejte . . | JS homepage | Eleanor's kitchen | OrbisNews | J. Schrabal
Copyright © 1995-2003 Newyorske listy (New York Herald) *All rights reserved* ISSN 1093-2887