Newyorske listy Nezavisle ceske elektronicke noviny *** Data-Archiv-1991
Americka vlada chce ukoncit smlouvu s CSFR z roku 1928
Dvoji obcanstvi: USA - CSFR

Josef Schrabal

Otazka dvojiho obcasntvi se stala predmetem pozornosti USA obcanu puvodem z CSFR, hlavne tech, kteri z duvodu perzekuce v dobe totalitniho rezimu, po unoru 1948, museli z vlasti utect a ztratili veskery majetek. Po listopadu 1989, nova cs. vlada prohlasuje, ze chteji odcinit zlociny komunistu, ale vraceni majetku se tyka pouze obcanu CSFR.

Behem oficielni navstevy v USA, 26. rijna 1991, prezident Vaclav Havel v Lehigh University, Bethlehem, PA, byl dotazan na tuto otazku dvojiho obcanstvi. Prezident Havel vsak predal odpoved svemu mluvcimu, Michaelu Zantovskemu, ktery v anglictine na tuto otazku odpovedel (prepis z videoveho zaznamu):

I am not going to answer this question because, I think, we should ask you that question. There is nothing in the czechoslovak legal system that will prevent dual citizenship. It is laws of the United States that prevent it. My sister is living in Canada as canadian citizen, she has dual citizenship, she has both canadian and czech citizenship. So the Constitution of the United States allows for - to write - to petition for grievances - so you can petition the United States government for that!

(Na tuto otazku vam nemohu odpovedet, protoze si myslim, ze jsme to my co bychom se meli na tuto otazku ptat vas. V ceskoslovenskem zakonnem systemu neni nic co by branilo dvojimu obcanstvi. Jsou to zakony Spojenych Statu, ktere brani obderzeni dvojiho obcanstvi. Moje sestra zije v Kanade jako kanadska obcanka a ona ma dvoji obcanstvi, ona ma oboji, kanadske a ceske obcanstvi. Tak je Ustava Spojenych Statu, ktera dovoluje - psat - prosit se stiznosti - tak vy muzete zadat vladu Spojenych Statu o to!)

Tento a mnoho jinych listu otiskly pred rokem nekolik clanku v nichz bylo pripomenuto, ze existuje platna umluva mezi puvodni CSR a USA, v podstate, ze kdyz obcan jedne smluvni strany nabude obcanstvi druhe strany, puvodni obcanstvi se automaticky rusi. Dale, ze smlouva bude neplatna behem doby, kdy kterakoliv strana bude ve stavu valky.

Jak pan Zantovsky, jmenem prezidenta republiky, doporucil, autor teto otazky a tohoto clanku se tazal americke vlady (spolu s videovym zaznamem). Oficielni mluvci Ministerstva Statu (State Departmentu), pan Steven A. Donlon v dopise datovanem 3. brezna 1992, zaslal autorovi nasledujici oficielni odpoved:

United States Department of State
Washington, D.C. 20520

March 3, 1992

Dear Mr. Schrabal:
I refer to your letter, dated November 8, 1991, concerning the U.S. - Czechoslovak Naturalization Treaty of 1928. I regret the delay in replying to your original inquiry.

The treaty you refer to does indeed provide for the automatic loss of a person's citizenship upon naturalization in the other country, except when naturalization occured between September 1938 through May 1957. There have, however, been many changes since 1928 in the interpretation and application of U.S. laws as they affect the loss of U.S. nationality.

Several Supreme Court decisions effectively preclude that automatic loss of U.S. nationality upon naturalization in a foreign country as called for in the treaty. The Department has for more than a decade refrained from revoking U.S. citizenship status on the basis of the 1928 agreement. Currently, the Department is exploring the best and most efficient way to initiate termination of the treaty.

As a general matter, U.S. law provides that the acquisition of a foreign nationality upon one's own application is an expatriating act when done voluntarily and with the intent to relinquish U.S. citizenship. Where the act is involuntary or where there is no intent to relinquish U.S. citizenship, U.S. citizenship is retained.

The enclosed information leaflets on loss of U.S. nationality and dual nationality should help clarify this issue further. I trust you will find them useful.

Sincerely,

Steven A. Donlon
Consular Affairs Officer, Europe and Canada Division
Office of Citizens Consular Services
U.S. Department of State

Enclosures:

 • Information on Dual Nationality
 • Information on Loss of Nationality
 • Spojene Staty - Ministerstvo Vnitra
  Wahington, D.C. 20520

  3. brezna, 1992

  Mily pane Schrabale:
  Poukazuji na Vas dopis, datovany 8. listopadu, 1991, vztahujici se na U.S. - Ceskoslovenskou Umluvu z roku 1928. Lituji teto opozdene odpovedi.

  Umluva, o ktere se zminujete, opravdu poukazuje na automatickou ztratu obcanstvi pri obdrzeni obcanstvi druhe strany, s vyjimkou, kdyz udeleni obcanstvi se stalo mezi zarim 1938 do kvetna 1957. Ovsem bylo mnoho zmen od roku 1928 v interpretaci a pouzivani U.S. zakonu, ktere se tykaji ztraty U.S. narodnosti.

  Mnoho rozsudku nejvyssiho soudu ucinne vylucuji automatickou ztratu U.S. narodnosti pri ziskaninarodnosti druheho naroda, jak je uvedeno ve smlouve. Ministerstvo se po vice nez desetilati zdrzuje pred zrusenim U.S. obcanstvi na zaklade Umluvy z 1928. V pritomne dobe, Ministerstvo patra po nejlepsi a nejvyhodnejsi ceste jak zahajit ukonceni teto umluvy. Jako vseobecny postoj, U.S. zakony pozaduji obdrzeni cizi narodnosti za osobni zadostjako cin expatriace, kdyz se tak stalo dobrovolne a za ucelem zreknuti se U.S. obcanstvi. Kdyz tento cin nebyl dobrovolny, nebo kdyz jeho ucelem nebylo zreknuti se U.S. obcanstvi, U.S. obcanstvi zustava.

  Prilozene informace na ztratu U.S. obcanstvi a na dvoji obcanstvi vam dale prispeji k objasneni teto zalezitosti. Doufam, ze je naleznete potrebne.

  Srdecne,

  Steven A. Donlon
  Zmocnenec pro Konzularni zalezitosti, Oddeleni Evropa a Kanada
  Kancelar pro Obcanskou Konzularni Sluzbu.

  Prilohy:
  1. Informace na dvoji obcanstvi
  2. Informace o ztrate narodnosti.


  V puvodnim anglickem textu, ctenar by mel upoutat svou pozornost na slova "and" ("a") a slovo "or" (nebo).

  V soudnim pripade Kavakita v. U.S., 343 US 717 (1952): Nejvyssi soud pripomnel, ze dvoji obcanstvi bylo po dlouhou dobu uznavano v zakonech, a ze "a person may have and exercise rights of nationality in two cvountries and be subject to the responsibilities of both. The mere fact that he asserts the right of one citizenship does not without more mean that he renounces the other" (osoba muze mit a pouzivat prava narodnosti ve dvou narodech a muze byt odpovedna oboum. Pouze tento cin, ze si privlastnuje prava jednoho obcanstvi a nic vic, neznamena, ze by se vzdaval obcanstvi druheho).

      Pisatel tohoto clanku se domniva, ze smlouva z 1928 je neplatna nejen podle americkeho nazoru, ale i podle druhe, cs. strany, nebot smlouva byla uzavrena se statem (CSR), ktery nyni uz neexistuje. I kdybychom pripustili nulaci Mnichovske umluvy, nynejsi CSFR je ve vsem uplne jinym statem. Uzemi je (bez Podkarpatske Rusi) jine. Zakonodarne a politicky statnictvi je jine, nyni je federace a i jeji jmeno je jine. Za te byvale republiky bylo heslem, ze "Pravda zvitezi" coz mluvci nynejsiho prezidenta (p. Zantovsky) uplne zapomnel. Tedy to Ceskoslovensko, ktere uzavrelo smlouvu v 1928 uz neexistuje.

      Ztrata obcanstvi podle P 349(a)(1) Immigration & Naturalization Act (8 USC 1481) musi byt prokazana, ze druhe obcanstvi bylo obdrzeno dobrovolne osobou osumnactiletou, nebo starsi, za ucelem pozbyti obcanstvi U.S.  Takovy ucel se muze prokazat prohlasenim nebo chovanim nakove osoby. Vance v. Terrazas, 44 US 252 (1980).

  Ministerstvo (State Department) zduraznuje, ze takove nasledujici chovani prokazuje, ze ze obcan se vzdava U.S. obcanstvi: (1) zrekne se obcanstvi pred U.S. konzulatem, (2) vezme protistatni ulohu v cizim state, (3) je odsouzen z velezrady, (4) dela ciny, ukazujici, ze si nechce udrzet U.S. obcanstvi. (Tyto pripady jsou velice ridke).

  Kdyz osoba je znarodnela v cizim state (nebo z jakychkoliv duvodu ma take jine obcanstvi) a pak neztratila U.S. obcanstvi, je predpokladem, ze ma dvoji obcanstvi. Spojene Staty podle svych zasad nevitaji dvoji obcanstvi.

      Osoby, ktere maji pochyby a chtely by obdrzet posouzeni osobniho pripadu, mohou pozadat na nasledujici adresu: Director, Office of Citizens Consular Service, Room 4811 NS, Department of State, Washington, D.C., 20520-4818.