Newyorske listy Nezavisle ceske elektronicke noviny

Fall 99


Vojtech Jerábek,Delegát AFCR v ceské dobrocinné a literární spolecnosti
Dalsi navrh na Narodni budovu
VÝZVA PREDSEDOVI VLÁDY ZEMANOVI A VEDENÍ CESKÉ DOBROCINNÉ A LITERÁRNÍ SPOLECNOSTI

Sám predseda vlády, Milos Zeman, spolu s celým diplomatickým doprovodem, prisel 9. listopadu do New Yorku a strávil nekolik hodin v Ceské národní budove, aby dokazoval, ze chce pomoci ceské krajanské obci zachránit tento národní pomník, a aby soucasne dokazoval, ze jediným způsobem této záchrany je prodej budovy za jeden dolar ceské vláde. Je vseobecne známo, ze vedení ceské dobrocinné a literární spolecnosti a zástupci ceské vlády se zabývají jednáními na úprave konecného znení ujednání o tomto prodeji nez bude predlozeno delegátům clenských organizací Spolecnosti ke konecnému schválení. Pan Zeman a ostatní hovorili, ze v Praze je vec prakticky schválena.

Je mým pevným a nezvratným presvedcením, ze ani vedení Spolecnosti, ani delegáti jejích clenů, ani my, clenové ceskoslovenské americké obce v new yorské oblasti, nemáme naprosto morální právo ceskou národní budovu prodat, i kdyz kupcem by byla ceská vláda. Národní budovu jsme nepomáhali postavit jako nasi predkové pred 100 roky, a nejen to, ale dokázali jsme za posledních 20 let to, ze jsme odprodali její prístavek za 1.600,000.- dolarů, tyto peníze jsme s výjimkou 400 az $500,000.- utratili a ceskou národní budovu jsme nechali dále chátrat. Pro tento stav vecí není prijatelná omluva.

Stejne tak není zádná prijatelná omluva pro to, abychom se ted chteli zbavit této budovy prodejem ceské vláde za jeden dolar. Predstavitelé ceskoslovenské a pozdeji ceské vlády, Poslanecké snemovny i Senátu si prakticky podávali kliku Národní budovy v posledních 10 létech, aby videli jak budova chátrá, hovorili s vedením Spolecnosti o vsech mozných cestách k její záchrane, ale nikdy nikdo neudelal k tomu jakýkoli vázný krok. Slyseli jsme, ze se hovorilo napríklad o tom, ze by si ceská vláda predplatila dlouholeté nájemné v renovované budove za prostor, který by potrebovala pro své zastupitelské úrady v New Yorku, a tím poskytla Spolecnosti podstatnou cástku - bez vlastní ztráty - aby mohla zacít s opravami budovy; hovorilo se také o moznosti, ze by ceská vláda mohla zarucit poskytnutí bankovních půjcek ve Spojených Státech nebo v ceské republice pro stejný úcel. Nic se nestalo a skoro to delá dojem, jako by se cekalo na to, az Národní budova dochátrá a nebude jiného vyhnutí nez se jí nejak zbavit.

A konecne, v breznu letosního roku, prijde do Národní budovy ceský zahranicní ministr Kavan a slavnostne nabídne ceské dobrocinné spolecnosti návrh na záchranu Národní budovy: „Prodejte budovu ceské vláde za jeden dolar, nebo nic." - Toto ultimátum bylo odůvodneno tím, ze ministerstvo financí nedopustí, aby se vydávaly nejaké velké cástky penez do zahranicí na nejaké objekty, pokud se tyto nestanou vlastnictvím ceské vlády. A pri tom, jako vsichni jeho predchozí návstevníci Národní budovy zdůrazňoval: „Chceme Vám pomoci zachránit Národní budovu." Predseda vlády, Milos Zeman, pri své nedávné návsteve rovnez slavnostne prohlásil, ze „je povinností ceské vlády zachránit Národní budovu". - Vehementne poprel, ze by ceská vláda mela ten nejmensí úmysl získat za jeden dolar budovu v new yorském Manhattanu.

Je mým pevným presvedcením, ze vlastnictví ceské národní budovy, tohoto hmatatelného památníku - „odkazu cesko-amerického národního cítení a národního pokladu", jak napsal nedávno Vladislav Slavík, starosta Sokola na východním pobrezí USA - patrí do New Yorku a do Ameriky a nikoli do Prahy. Stejne pevne verím, ze koupí Národní budovy ceská vláda nepomůze cesko-americké obci v new yorské oblasti a v Americe. Verím, ze opak bude pravdou. Tato „pomoc" ceské vlády mimo jiné způsobí rozkol mezi podporovateli tohoto návrhu a temi, kdo jsou proti. - Pochybností o správnosti tohoto kroku pribývá - i mezi delegáty Spolecnosti a predsedy clenských organizací. - Vzhledem k tomuto svému pevnému presvedcení vidím jediné resení, které bude nanejvýs prospesné jak cesko-americké obci v Americe tak i ceské republice:

- ceská vláda poskytne ceské dobrocinné a literární spolecnosti jednu polovinu cástky, která bude zapotrebí pro renovaci Národní budovy jako dar. Budova zůstane ve vlastnictví Spolecnosti.

- Spolecnost zajistí druhou polovinu techto nákladů.

- Obe strany se budou podílet stejným dílem na správe Národní budovy tak, aby byla plne sobestacná a nevyzadovala dalsí financní podporu ceské vlády.

- ceská vláda poskytne Spolecnosti plnou a nezistnou podporu v její snaze získat pomocí verejné sbírky s pomocí odborníků její cást potrebných nákladů. Spolecnost se bude tudíz moci plne oprít o podporu ceských vládních zástupců ve Spojených státech a domácích cinitelů, vcetne samotného prezidenta Václava Havla. - V minulosti bylo naznacováno, ze bychom takovou podporu mohli ocekávat.

- Je prirozené, ze Spolecnost, aby zvládla tento velký úkol, se bude muset preorganizovat a sledovat jeho splnení nejméne s tak velkým úsilím, jako se v posledních mesících snazí prodat Národní budovu za jeden dolar ceské vláde.

- clenské organizace Spolecnosti se plne zapojí do této cinnosti, jak svými financními prostredky, tak svým úsilím, budou-li chtít setrvat se Spolecnosti.

Ceská vláda tímto cinem nesporne a nejlépe dokáze, ze chce nasí americké obci opravdu pomoci na nohy a ze jí nejde o získání hodnotné budovy na Manhattanu za jeden dolar. Zmizí pochybnosti mezi cleny nasí obce, loyalita ceské krajanské verejnosti stoupne a rovnez její ochota spolupracovat s republikou a pomoci v amerických kruzích v jakémkoli smeru. - ceská vláda usetrí nekolik milionů dolarů, které naléhave potrebuje na jiné úcely.

Jsem presvedcen, ze shora uvedený návrh je realistický a uskutecnitelný za predpokladu, ze obe strany budou plne, cílevedome a poctive k tomu pracovat.

V souvislosti s nasí cástí nákladů, kterou ponese cesko-americká obec, bych se rád zmínil o důlezité a zatím opomenuté moznosti:

Pred nekolika roky - jak je celkem vseobecne a verejne známo - se vedení Spolecnosti obrátilo na AFCR [Americký fond pro ceskoslovenskou pomoc - cSN] s zádostí o půjcku jednoho milionu dolarů, která by umoznila získání dalsích bankovních půjcek a zahájení renovacních prací na ceské národní budove. AFCR po vázných úvahách odlozil rozhodnutí o této zádosti do té doby, az Spolecnost predlozí solidní financní plán na renovaci budovy, který by zarucoval AFCR rádné placení úroků a postupné splácení půjcky. Vedení Spolecnosti vsak nikdy neprislo zpet k AFCR s pozadovaným plánem, a proto k půjcce nemohlo dojít.

V prípade, ze ceská dobrocinná a literární spolecnost a ceská vláda se dohodnou uskutecnit shora navrhovaný renovacní plán Národní budovy, nebylo by důvodu, aby AFCR takovou půjcku neposkytl a tím umoznil, spolu s ceskou vládou, okamzité zahájení renovace budovy. Ocekával bych, ze renovacní plán by predpokládal nové prehodnocení potrebných nákladů, mozná i stavebních plánů, které by byly prijatelné obema smluvním stranám.

New York, 23. listopadu 1999

Vojtech Jerábek,
Delegát AFCR v
ceské dobrocinné a literární spolecnosti

NAZPET K MENU (budovy)


Home | Vitejte . . | JS homepage | Eleanor's kitchen | J. Schrabal
Copyright © 1998 Newyorske listy (New York Herald) *All rights reserved* ISSN 1093-2887