Query Results

Library of Congress, Washington, D.C., USA

Records 1 through 11 of 11 returned.


Author:    Klátil, Frantisek.

Title:     Balada o noci v Cechách / Frantisek Klátil.

Published:   [England] : V posádce ceskoslovenskˆho vojska v

         Anglii, 1941.

LC Call No.:  MLCS 84/11861 (P)

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek.

Title:     Príloha obzalovacího spisu; básne.

Published:   Londýn [Nákladem autorových prátel-voják°u]

         1940.

LC Call No.:  PG5038.K5P7

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek.

Title:     Zpevy zeme i more / Frantisek Klátil.

Published:   Perth Amboy, N.J. : Universum Sokol, 1974.

LC Call No.:  PG5038.K5Z4

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek. [from old catalog]

Title:     Balada o ceskˆ vesnici.

Published:   [Londýn?] 1942.

LC Call No.:  PG5038.K5B3

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek. [from old catalog]

Title:     Balada o letci.

Published:   [Londýn?] 1942.

LC Call No.:  PG5038.K5B33

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek. [from old catalog]

Title:     Benes zblízka; studie k portrˆtu.

Published:   V Londýne, Týdeník "Cechoslovák," 1944.

LC Call No.:  DB217.B3K55

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek. [from old catalog]

Title:     Druhá rota na ostrˆ polní ...

Published:   [n. p.] Posádka ceskoslovenských vojsk v Anglii,

         1941.

LC Call No.:  D765.5.K55

More on this record
Author:    [Klátil, Frantisek] [from old catalog]

Title:     Mstivá brigáda, feuletony a nekolik statí.

Published:   [Edinburgh, Printed by Oliver and Boyd ltd.]

         1942.

LC Call No.:  PG5038.K5M8

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek. [from old catalog]

Title:     Pohledy v zítrek.

Published:   [London, F. Klátil, 1945?]

LC Call No.:  DB215.3.K5

More on this record
Author:    Klátil, Frantisek. [from old catalog]

Title:     Pomlázka druhˆho praporu.

Published:   Londýn [Printed by Williams, Lea & co., ltd.]

         1942.

LC Call No.:  PG5038.K5P6

More on this record
Author:    [Klátil, Frantisek] [from old catalog]

Title:     Sláva má starosti (polemiky, komentáre,

         novinţrskˆ clánky)

Published:   Londýn [Printed by Unwin brothers, limited]

         1943.

LC Call No.:  D742.C95K552

More on this record
Go back to the Franta Klatil