seccopi.gif (2153 bytes)

f022bh04.jpg (1478 bytes)L'ARTICLE DEL DIA
Xavier Sala i Martín
Catedràtic de la Universitat de Columbia a Nova York i professor de la Universitat Pompeu Fabra.

Hi ha canvi climàtic?

punt.gif (898 bytes)
Totes les profecies sobre l'escalfament de la Terra encara estan per demostrar. Hi ha un gran error de partida, el mètode de càlcul de les temperatures i la previsió de la seva evolució

No hi ha cap evidència científica convincent que demostri que l'emissió de diòxid de carboni (CO2) o d'altres gasos causi l'escalfament catastròfic de l'atmosfera i comporti el canvi climàtic a la Terra".

¿Qui ha escrit aquesta bogeria? ¿Una colla d'empresaris del sector del petroli? ¿Uns psicòpates antiecologistes que ens volen enganyar? Al cap i a la fi, tothom sap que hi ha consens entre els científics sobre el fet que la Terra s'està escalfant i que la "causa principal" d'aquest escalfament són les "emissions excessives de gasos d'efecte hivernacle" fruit de la crema de combustibles fòssils. Els organitzadors de la darrera reunió a Buenos Aires van afirmar que l'escalfament de la Terra era un fet sobre el qual tots els científics estan d'acord. ¿O no?

La veritat és que he extret aquest fragment d'una petició signada per uns 17.000 científics (la meitat dels quals són doctors en física, geofísica, química, meteorologia, climatologia, oceanografia, biologia o bioquímica) promocionada per l'Institut de la Ciència i la Medicina d'Oregon, als Estats Units (i que es pot trobar a Internet a www.oism.org/pproject). A més, el document afirma que "no hi ha fonaments científics per afirmar que (1) les emissions de CO2 o l'activitat humana en general estiguin causant un augment global de la temperatura de la Terra, que (2) durant les darreres dècades la Terra s'estigui escalfant" o que (3) "hi hagi canvis climàtics causats per l'activitat humana". El fet que 17.000 científics signin un document d'aquest tipus indica, com a mínim, que el que els ecologistes anomenen consens sobre el tema de l'escalfament no existeix.

¿Per què hi ha disconformitat entre els científics? Permeteu-me que, malgrat que jo no sóc un climatòleg, intenti explicar la font de la discrepància. Els rajos solars travessen l'atmosfera i xoquen contra la Terra. Una part es reflecteix en forma de rajos infrarojos que intenten tornar a l'exterior. Afortunadament, els gasos de l'atmosfera els aturen parcialment, cosa que causa l'escalfament de la Terra. Això, que s'anomena efecte hivernacle , és un fenomen natural que fa que la Terra tingui una temperatura que permet l'existència de vida: ¡si no hi hagués hivernacle ens moriríem de fred! El principal gas causant d'aquest efecte és l'aigua (representa el 98% dels gasos hivernacle). Ara bé, el CO2 que es desprèn quan es crema gas, carbó o petroli també té la propietat de retenir els rajos infrarojos. A nivell teòric, per tant, es pot dir que quan l'home crema combustibles i emet CO2 pot estar contribuint a augmentar l'efecte hivernacle i, per tant, a augmentar la temperatura de la Terra.

Els científics han demostrat que, efectivament, la quantitat de CO2 pot estar contribuint a augmentar l'efecte hivernacle i, per tant, a augmentar la temperatura de la Terra. I han demostrat que, efectivament, la quantitat de CO2 trobada a l'atmosfera ha augmentat substancialment en les darreres dècades, i sobre això no hi ha cap dubte ni cap discussió. A partir d'aquí, utilitzant models teòrics --el més utilitzat és el de l'International Panel on Climate Change (IPCC) de l'ONU-- que relacionen la quantitat de CO2 amb els augments de temperatura, els científics prediuen com s'escalfarà la Terra si se segueixen cremant combustibles fòssils. Aquestes prediccions són utilitzades per anunciar grans catàstrofes sobre descongelació de casquets polars, inundacions d'illes senceres i desgràcies generalitzades.

El problema és que totes aquestes profecies estan basades en models teòrics la validesa dels quals està per demostrar. I això és el que els 17.000 científics signants del document suara esmentat qüestionen. Per exemple, el model de l'IPCC també prediu que, donat que l'home ha emès grans quantitats de CO2 en les darreres dècades, la temperatura a la Terra hauria d'haver pujat de forma substancial. En particular, el model IPCC prediu que la temperatura "hauria d'haver pujat 0,07 graus" entre el 1979 i el 1997. ¿S'ha complert aquesta predicció?

Hi ha diverses maneres de calcular la temperatura de la Terra. Una d'aquestes és utilitzar les temperatures registrades històricament (mesurades amb termòmetres tradicionals) i comparar-les amb les d'ara. Si es fa així, es calcula que hi ha hagut un augment de mig grau en els darrers 100 anys, cosa que entra dins de la variabilitat natural inherent al clima. La curiositat del cas, però, és que l'augment de mig grau es va produir entre el 1900 i el 1940. D'ençà del 1940, que és quan l'home ha cremat la major part del petroli que, suposadament, causa l'escalfament, la temperatura no ha pujat gens. Ans al contrari. Una segona mesura prové dels satèl.lits. Aquestes mesures, que són molt més precises, mostren que "la temperatura de la Terra ha baixat" (¡sí, baixat!) entre 0,01 i 0,02 graus entre el 1979 i el 1997. Les mesures obtingudes amb globus radiosonda meteorològics també indiquen que la Terra s'ha refredat durant les darreres dues dècades, com mostra la il.lustració. L'evidencia que la Terra s'està escalfant, doncs, està molt lluny de ser definitiva i, en conseqüència, la validesa dels models utilitzats per predir escalfament i cataclismes varis està en entredit.

Aquest i d'altres arguments similars presentats en el document de la Universitat d'Oregon posen en dubte la validesa de les afirmacions dels grups fonamentalistes que pretenen imposar, a través de conferències com la de Buenos Aires, polítiques ecològiques . El més perillós és que aquestes polítiques poden limitar severament la capacitat de creixement dels països pobres, i això sí que seria un greu problema per a la humanitat. A diferència del fenomen de l'escalfament de la Terra, l'existència de pobresa en moltes zones del món és un fet contrastat i, per tant, hem de ser prudents i ajudar els països pobres a esdevenir rics, encara que això comporti la utilització de combustibles fòssils. No hem de limitar-los les possibilitats de creixement tot basant-nos en un suposat canvi climàtic que molta gent dóna per vàlid però que no està, ni de bon tros, científicament demostrat. botup.gif (254 bytes)