torres.jpg (7617 bytes)LA CABALA
Pere Torres
Biòleg i director general d'Educació Ambiental.

¿Hi pot haver canvi climàtic?

El professor Xavier Sala i Martín advertia, el 8 de gener a EL PERIODICO, que "totes les profecies sobre l'escalfament de la Terra estan encara per demostrar" i qüestionava la conveniència de reduir les emissions de C02, principals responsables del canvi climàtic. Així, es feia ressò d'una petició que 17.000 persones han adreçat al Govern dels Estats Units perquè no sucumbeixi a les pressions internacionals, que reclamen, des de la cimera de Kyoto, un compromís quantitatiu de reducció d'aquestes emissions.

No hem de negligir-ne la importància. Un fort moviment que posi en dubte, amb raons aparentment científiques, les prediccions dels organismes oficials justifica moralment l'actitud esquiva dels nord-americans en les negociacions internacionals i, sense la seva actuació decidida, poca eficàcia poden tenir les mesures aprovades: els Estats Units alliberen una quarta part del CO2.

El principal argument és que les mesures "precises" dels satèl.lits mostren que la temperatura de la Terra ha baixat entre el 1979 i el 1997. Sorprèn que la justificació científica d'aquesta posició ignori un article publicat a la prestigiosa revista Nature que corregeix un error de càlcul en les mesures dels satèl.lits i mostra que la temperatura atmosfèrica puja 0,07 graus per decenni, la mateixa tendència a l'alça observada en les mesures directes a la superfície terrestre.

Es un problema d'una extraordinària complexitat, tant en la detecció com en les conseqüències que se'n poden esperar. Per això, hem de ser més prudents a l'hora de descartar indicis que no pas a l'hora d'acceptar-los. La pregunta correcta no és si hi ha canvi climàtic per culpa nostra. Es si n'hi podria haver. I el consens científic respecte a això és que sí, malgrat les discrepàncies que encara es donen. Consens no equival a unanimitat. Per això, és oportú començar a actuar, sobretot quan es poden fer coses com augmentar l'estalvi i l'eficiència energètica o promoure les energies renovables, positives per elles

El Periódico, 14 de Gener, 1999