LES PERLES DE LA PREMSA
Les mesures econòmiques i la física

El paquet de mesures econòmiques aprovat pel Govern ha estat saludat amb diversos accents i no hauria de sorprendre que en més d'una revetlla de Sant Joan en què hi hagués un liberal i un botiguer, o un farmacèutic o un notari, la conversa tragués més espurnes que els petards. Ahir la premsa recollia aquesta controvèrsia.

Jordi Gual, professor de l'IESE-Universitat de Navarra, escrivia el següent al diari Avui : "Per entendre l'avanç de la liberalització a Espanya sovint s'ha de saber més de forces i pressions que d'economia (...) Les mitjanes ens demostren que el ritme i la naturalesa del programa liberalitzador no és el resultat de valorar les millores que comporten les diferents polítiques per al conjunt de la societat. Es, més pròpiament, conseqüència d'una política que consisteix a liberalitzar els mercats obeint als principis de la física: estrenyent en aquelles zones del cos social en què es troba menys resistència".

En la mateixa línia s'expressava a La Vanguardia Xavier Sala i Martín, professor de les universitats de Columbia i Pompeu Fabra: "Si les mesures indueixen les empreses a competir augmentant la producció en lloc d'augmentar preus (si permeten que l'oferta augmenti al mateix ritme que la demanda), haurem d'arribar a la conclusió que la liberalització ha de ser aplaudida: sense la liberalització de l'oferta, el creixement de què disfrutem no tardarà a desaparèixer. Ara bé, també s'ha d'assenyalar que un procés de desregularització excessivament ràpida i de liberalització no coordinada pot comportar situacions injustes que el Govern hauria d'evitar".

A Abc, Luis Ignacio Parada tallava pel dret i escrivia: "Això és el que hi ha, senyors: por de la llibertat, drets adquirits, defensa de privilegis, corporativisme. Milers d'interessos davant de milions d'arguments".

No ho sé, no ho sé...

Antoni Ribas

Diumenge 25 de Juny, 2000.