table of contents | Chronicon episcoporum Finlandensium

BIOGRAPHY OF BISHOP RAGVALD OF ÅBO

extracted from Svenskt biografiskt lexikon, vol. 29.
© copyright Svenskt biografiskt lexikon and Anders Winroth


Ragvald, d 1266, begr. i Räntämäki (S:t Marie), Åbo o Björneb (SRS 3:2, s 133). Biskop i Åbo från 58 (Messenius).

R var enligt den i en nedteckning från början av 1500-talet bevarade Åbo biskopskrönika bördig från Östergötland. En längre version av denna krönika, känd i en redaktion från omkr 1570, uppger att han var Birger jarls kansler före biskopsutnämningen, men denna uppgift är tvivelaktig (Schück).

Om R:s biskopsgärning är endast känt att han införde matskott, en naturaskatt som under tiden fram till reformationen erlades till kyrkoherdarna. Detta sätts vanligen i samband med biskopskrönikans uppgift att den föregående biskopen, Björn (bd 4), hade avstått skatteinkomster till kungen. Ett annat vittnesbörd om att den kyrkliga organisationen vid denna tid ännu var under uppbyggnad i Finland är ett påvebrev från 1259, i vilket Åbo domkapitel omnämns för första gången. I brevet beviljar påven avlat för dem som besöker domkyrkan. - R befann sig 1261 på Tärnö, möjligen Husby-Oppunda, Söd, där han beseglade handelstraktaten med Hamburg.

Källor o litt: DS 1 (1829); FBH (1903); FMU 1 (1910); P Juusten, Chronicon episcoporum Finlandensium, ed H G Porthan (Opera omnia 6; 1978); Kansallinen elämäkerrasto, 4 (1932); J Messenius, Scondia illustrata, 10 (1700-05), s 10; Registrum ecclesiae Aboensis (1890); H Schück, Kansler o capella regis under folkungatiden (HT 1963), s 143 f; SMoK; SRS 3:2 (1876); ST 1 (1877); C H Strandberg, Åbo stifts hm (1832); Suomen elämäkerrasto (1955); ÅboSvB.

Anders Winroth