Corpus iuris canonici. (v. 1)

(Graz :  Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,  1959.)

Tools


 

Jump to page:

Table of Contents

  Page [1293-1294]  DECRETI

PARS  TERTIA
DE  CONSECRATIONEM
 

DISTINCTIO  I.

GRATIANUS.

[C I.]2*
„ De eccclesiurum consecruiione^^, ei missurum celebrutio-
nibus^^ non ulibi^ quum in sacratis Domino locis absque magna
necessitate fieri debere, liquet omnibus, quibus snnt noia noni
ei6 ueteris testamenti preceptu.'-'-

[C IL] 7
„ Tubernucnium enim^ Moysen Domitio precipiente fecisse et
sucrusse^, cnm mensu et uliuri eius, et ereis'^^ uusis et utensilibus
ad diuinum cultum explendum legimus, ei non solum diuinis pre¬
cibus eu sucrusse^^, sed eliwm^'-^ sancti olei unctione. Domino
iubente, per Unisse nouimus 13. Qualiter uutem hec facta suni 14 ^,
eii5b non alii ipsa sacru^^, quum sucerdoies'^'^ sucru^^ unctione
delibuti, Dominoque cum uesiibus sanctis sacrati, ei Leuitae ira-
ciubuni, ferebuni^^, erigebunt, ei deponebuni, in ip.sis institutioni¬
bus 29, que iubente Domino per Mtrysem conscriptae snnt, in lege
Domini reperitur. Qualiter ergo Duuid piissimus regum umpli-
ficuuerit^^ cultum Dd^'^, et templum Domini'^^'^ edifiicure uo¬
luit 24 d, sed propter multum sanguinem, quem effuderut, prohibi¬
tus est, et ipse expensus^^ collegerut; Sulomon quoque^^ filius
dus'^''^, qnod ipse facere optauerai, iubente et auxiliante Do¬
mino 28 f per fedi, ei templum cum altari, et reliquu ud diuinum
cultum perugetidum consecrauit'^^, in libro Regum legiiur^^.
§. 1.31 g Fedi ergo 32 * Sulomon in tempore ilio festiuiiutem cele¬
brem, ei omnis Isruel cum eo, multitudo mugnu ub iniroiin Emuth
usque ud rinum Egipti coram Domino Deo nostro septem diebus
et septem diebus, id esi quutuordedm diebus, et in die ociuiio^^
 

dimisit populos. §. 2. ludei^^ ergo loca, in quibus Domino
sacrificubuni, diuinis hubebunt supplicutionibus consecrata, nec
in uliis, quam «n35h j)gQ clicatis^^ locis, muneru Domino'^'^ offere¬
bant. Si enim Indei, qui umbrue^^ legis deserniebunt, hec^^
faciebant, multo magis'^^^, quibus ueritus putefuciu^^^, et grutiu
ei neritus^^^ per lesum^^"^ data ed, tempia Domino edificare, et,
proni possumus melius, ornare, euque diuinis precibus, et sunctis
unciionibus suis cum ulturibus, ei uusis, uestibus quoque et reli¬
quis ad diuinum cultum explendum utensilibus denoie ei solem¬
pniter sacrare, et non in aliis^^, quum in^^ Domino sucratis ab
episcopis, et non a chorepiscopis (qui sepe prohibiti snnt, nisi, ut
predictum est, summa necessitate exigente), missus celebrure, nec
sucrificiu Domino offerre debemus. Et hoc^ si^'^ summa**
necessitas agere conpulerit, non in domibus*** offerre^^° pro¬
hibita snni^'^P. §. 3.5iqf Si antem, nt^^ legitnr in concilio
Landicensi^^ cup. 27.54r, quod^^^ hi, qni non sunt ab episcopis
ordinati, ium in ecclesiis quum in domibus exorcizare non possunt,
multo magis maioris grudus ministeriu nisi ub eis, qni ud eos 56
gradus sunt consecratio'^, quibus fungi debeni^^, offitiu agi de-
beni^^^ uel sacrificia offerri^^^^ licet-\-[. Quod auiem, ui pania
superius prelibutum esi, oblationes in domibus offerri non de-
beni^^"^, in eodem concilio e. 59.^2^ prohibitum hubeinr itu:
„ „ Non oportet in domibus obluiiones celebruri ub episcopis MeZ63x
presbiteris.^^ ^A-ff

C IH.  Ecdesiurum consecratio absque missu fieri non debet.

Item Iginus Papu, e. 5.^^*

IL Pars. Omnes basilicae cum missa debent semper
consecrari65. §. i. Et66a ecclesiae destructae, ubi autem67i>
plures sunt, quam necesse sit, aut maioris magnitudinis.
 

EDITIO  ROMANA.

Parsili. Dist. I. ci. a) Consecrationem (De: deesi) b) celebrationes — c.2. a) sint b) et quando e) Domino
d) voluerit e) eius id ipsum f) Deo g) Et infra: §. i. h) in: deesi i) magis nos k) patef. est 1) et verit. : deesi m) les.
Christum n) aliis locis o) quia in sacris canonibus sacrificia in domibus offerri p) sunt, sed in tabernacuhs, divinis
precibus a pontificibus dicatis, et in mensis Domino sacratis, et sacra unctione a pontificibus delibutis, prò summa, ut
praefixum est, necessitate, et non prò libito59 cuiusquam et pigritia agatur. q) Et infra: §.3. r) e 26. s) quod : deesi
t) deb.: deest   u) offerri non   v) debeant   w) e 58.   x) et — e 3.  a) Ut   b) aut

NOTATIONES  CORRECTORUM.
 

Dist. I. CI. * Verba capitis sequentis in vetustis Gratiani exem¬
plaribus non sunt seiuncta a superioribus, quemadmodum neque in ipsa
Felicis quarti epistola, neque apud ceteros collectores. Sed ob citationes
Doctorum non est mutatum.  Nonnulla autem emendata sunt.

C. IL * Fecit ergo: Ante haec verba in epistola ipsa Felicis in¬
seruntur omnia, quae in cap. 8. tertii libri Regnorum his antecedunt.
A Burchardo autem et Ivone etiam haec omittuntur, et concludunt caput in
vers. Consecravit.

** Si summa: Burchardus habet: nisi sutnma.

*** Non in domibus: Hic locus usque ad vers. Agatur, et emen¬
 

datus et locupletatus est ex originali, Burchardo et Ivone. Nam antea lege¬
batur: wow iw domibus off erri prohibita suni, longe a canonis sententia.

■t Et infra: Quae hic in.epistola inseruntur habentur infra ead. e. Sictd.

■f-f- Offerri non licet: Iu originali est; offerri licet. Sed in eodem,
paulo superius, ubi in textu est: tnulio tnagis, in margine est: al. tnulfo
tnintts.  Burchardus quidem et Ivo habent ut Gratianus.

-1--Ì--1- Et presbyteris: Coniuncte cum his in originali, et apud Bur¬
chardum habentur verba capitis: solennitates dedicationum, infra eadem.

C. III. * Caput hoc usque ad vers. Consecrari, apud pierosque collecto¬
res citatur ex Evaristo, aut ex decretis Evaristi. Reliqua autem verba alio
capite relata ab eisdem tribuuntur Hygino.
 

Pars IH. De consecrat. 1) de conser. eccl. et quod missae non sunt alibi celebrandae quam in locis Deo sacratis; CEOH Ed. Arg.; — de cons.
eccl. et quod nonnisi in locis Deo sacratis missae celebrari debent: Etl Bas.; De cons. eccl. et missarum celebratione: ffd. Nur.; incipit liber de sacra¬
mentis; A Dist. I. can. 1. 2) Cap. Pseudois. ep. I. Felicis IV. no. 1. ap. Hinschius p. 698. — Jaffé no. CCXIH. — Burch. HI, 57. ; Zio Decr. HI, 60. ; ho Pan.
II, 33. — can. ap. omnes incip. : scripta sanctitatis. 3) ADEFGH Etld. coll. 0. pr. Par. Lugdd. ; — Corr. orig. ; de consecrationibus ; BC; — de consecratione
enim eccl.: Ivo Decr. Pan.     4) Codtl. ei Edd. coll. 0. pr. A Edd. Par. Lugdd.; Corr. orig. ho Decr.; celebratione; A Zi'o Pan.     5) alicubi; Ivo Decr. Pan.

6) ac: orig. \\ can. 2. 7) Burch. HI, 57. 58.; Ivo Decr. IH, 60.; Ivo Pan. l l 8) vero; orig. Collait. citi. 9) consecrasse: Zio Z^aii. 10) aeris: orig.; ceteris;
Ivo Decr. Pan. 11) consecrasse: Zi'O Baw. 12) et: ib. 13) finis canonis: ib. 14) ABCDF Eliti coli 0. Burch. ho 15) Codd. et Md. coll. 0. orig. Burch.; — ut;
Edd. Par. Lugdd. 16) sacramenta: Edd.. cuU. 0. 11) add.: ipsi: EGH Edd. coU. 0. 18) sac. : deest : A Ivo 19) fereh. et: EQH 20) cf. Exod. e'31. Num. e 1.
21) amplificaverat : Burch.; — cf. II. Beg. e 1. 22) dicitur: orig.; dei; Cod. Par. 3852. 23) BCDF Edd. coll e orig. Burch. ho 24) ABCDF orig. Bitrch. Ivo
25) I. Parai e 22. 26) Salomonque: orig. 27) Codd. et Edd. coll. 0. 28) Codd. coll e Burch. Ivu 29) finis canonis: Burch. 30) finis canonis: Ivo Decr.
31) Codd. coli 0. — ap. Hinscìiiusp. 700. 32) autem: oriq. 33) octava; A oriq. 34) Burch. HI, 58. (caw. cont); Ivo Decr. IH, 61. 35) ACDF Edd. coll e; in
Domino: orig. 36) dedicatis: A Edd. coll. e pr. Bas. 37) deo: ABEGH Edd. coli, e 38) add.: Dei; Edd. Bas. Lugdd. IL HI. 39) hoc: CDF Edd. coli 0. ho
40) ABDFH orig. Burch. Ivo 41) Codd. etEdd. culi 0. pr.A 42) Codd. coU. 0. orig. Burch. Ivo; — Ioan. e 1. v. 17. 43) ffZ'ffff; Dominum: orig. 44) BDEFGH
orig. 45) in; deesi; CZtio; deo: ho 46) hec; E Edd. cuU. 0. il) cum; Zio 48) Cotld. et Edd. coll e pr. A (offerri prohibitum est) 49) Codd. et Edd. coll. 0.
60) libitu: orig. Burch. Ivo 51) Codd. coli 0. — ap. Hinschius p. 701. 62) ut: deesi: Burcìi. Ivo 53) hab. i. ann. 343—81. versio Dionys. 54) Codd. et Edd.
coll 0. pr. Ed. Bas. (37.) 55) Codd. coll 0. orig. Burcìi. Ivo 66) eosdem: Bffff 67) sacrati: AEGH 58) deberent; Bffff 59) BCD on'g.; deberent; EFQH
60) Codd. coll. 0. pr. A; — orig. 61) Codd. coli 0. orig. Burch. Ivo 62) Codd. et Edd. coll. 0. pr. Bas.; — orig. Burch. 63) Codd. et Etld. coll. 0. Conc. Laod.
Burch. Ivo II can. 3. 64) imo Capitul. Wormat. 829. e. 3. in Mon. Gertn. LL. I, 350. ; apud Grat non suni ipsa verba Capitul. — Jaffé nn. XXXL XXXV. — Burch.
Ili, 27. 21.; Aws. V, 83. (Euaristus); Ivo Decr. HI, 23. 26.; Ivo Pan. II, 13. (Euarist.); ffoi;/c. HI, 3, (4,) 1. (Euarist.); CoU. duod. P. IV, 40.; — in A rubr. est: ut
cum missarum solempniis ecclesiae consecrentur.   65) finis canonis: Ans. Ivo Pan. Polyc.  66) Codd. et Edd. coll. o. ; — ffe^. I, 40.  67) ib.
  Page [1293-1294]