Meet the TAALumniSaiti Halder

SEAS '19

Gayathri Muthukumar

CC '19

Sejal Jain

SEAS '19

Radhika Kannan

Law School '19

Poorvi Bellur

CC '19

Gauthami Mohan

SEAS Masters '19

Shreya Jain

TC '19

Deepika Rajaram

Masters of Science '18

Smriti Kanangat

CC '18

Ambika Mookerjee

Barnard '18

Tara Pichumani

SEAS '18

Sahityasri Thapi

CC '17

Kavya Shivashankar

CC '17

Srishty Amarnani

GS '17

Nisha Iyer

Barnard '16

Rohini Sengupta

Barnard '16

Radhika Gupta

CC '16

Divya Kamat

Masters '15

Anagha Nagaraj

Barnard '15

Adeeti Katti

CC '15

Priya Nayer

CC '15

Anna Nejedla

GS '14

Salonee Shah

CC '14

Nita Ponnaganti

CC '14

Supraja Balasubramanian

CC '14

Shambhavi Sadayappan

SEAS '14

Rachel Turner

CC '13

Farah Ahmad

'12

Srilekha Jayanthi

CC '11

Nina Sudarsan

CC '11

Abhijit Nagaraj

CC '10

Nisha Garg

Barnard '10

Lekha Menon

CC '10

Uttara Soni Nag

SEAS '09

Shakthi Bhaskar

CC '09

Sahasra Sambamoorthi

SEAS '08

Nirupama Hegde

Barnard '08

Gitanjali Dadlani

Barnard '08

Gauri Saxena

Barnard '06

Crystal Marsonia

Barnard '06

Gopi Nayak

CC '06

Radha Ram

CC '06

Srinidhi Raghavan

CC '06

Praveen Rao

SEAS '05

Devang Doshi

SEAS '05

Kingsley Cruickshank

CC '05

Joe Choorapura

CC '05

Amil Mody

SEAS '06

Vinita Venkatesh

SEAS '05

Kabir Ahuja

SEAS '03

Monica Khan

Barnard '03

Shimul Kadakia

Barnard '04

Payal Shah

CC '04

Samira Rahmahtullah

Barnard '04

Manu Sharma

Barnard '04

Surabhi Jain

Barnard '04

Gita Ram

CC '04

Monica Majumdar

Barnard '04