APIS: Advanced Papyrological Information System   APIS   Advanced Papyrological Information System

| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W | X-Y-Z |

 Browse by
Subject Words
Documentary or
Literary Type
Writing Material
Language

 See Also
    Advanced Search

To APIS Home Page
Send Comments & Corrections
Report System Problems
About APIS


APIS Subject Word List

Kaesarea
Kai
Kaine
Kainites
Kainos
Kairanis
Kal
Kalauoutos
Kallippos
Kalois
Kaloumenon
Kaloumenos
Kalyndeus
Kalyndos
Kaminoi
Kaminos
Kampos
Kampou
Kanabis
Kanaout
Kanopos
Karaneios
Karaniotes
Karanis
Karinis
Kasiotikon
Kastor
Kat
Katholikos
Kato
Kaunios
Kellis
Kenites
Kenos
Keranis
Kerbaseis

 

Kerke
Kerkeesis
Kerkemounis
Kerkeosiris
Kerkesephis
Kerkesis
Kerkesoucha
Kerkesoucha-on-
  desert
Kerkesouchon
Kerkethoeris
Kerkeusiris
Kerkousiris
Keys
Kikosipentarour
Kikosipentarouron
Kilix
Kind
King
Kirkaeites
Klaudius
Kleitorios
Kleon
Kleros
Knapheos
Known
Koba
Koilas
Koile
Kois
Koitai
Koite
Kolintathyr
Kollauthis
Kollintathyr
Kolonoura
Komanos
Komarch
Kome
Komes
Kometes
Komogrammateus
Konnas
Konstantinopolis
Konstantinou
Kopres
Koptos
Korakesiotikon
Korinthios
Kormos
Kosmetes
Kousis
Krateros
Krates
Kriton
Krokodeilon
Krokodilon
Krokodilopolis
Krokodilopolites
Kronion
Krotos
Ktema
Ktesis
Kyle
Kynon
Kynopolite
Kynopolites
Kyrenaios
Kyrene
Kyrilla
Kyrillos
Kyte


Home |  About APIS |  Search APIS |  Rights & Permissions |  Participating Institutions
Papyrological Resources |  News & Events |  Comments

Columbia University Libraries