APIS: Advanced Papyrological Information System   APIS   Advanced Papyrological Information System

| A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W | X-Y-Z |

 Browse by
Subject Words
Documentary or
Literary Type
Writing Material
Language

 See Also
    Advanced Search

To APIS Home Page
Send Comments & Corrections
Report System Problems
About APIS


APIS Subject Word List

Taanchoriphis
Tables
Tablets
Tachygraphical
Taemsis
Taesis
Tag
Taketonos
Takolkeilis
Takona
Talei
Tali
Talinarty
Talites
Tamais
Tamaleis
Tamauis
Tameion
Tamelanos
Tamieion
Tanais
Tanaso
Tanis
Tanite
Tansportation
Tantathoites
Tanyaithis
Tapaeis
Tapates
Tapeklam
Taphi
Taposiris
Tariff
Tarouthinou
Tarsikos
Tatnouei
Tatnouis
Taua
Tausireos
Tax
Taxation
Taxes
Tax-farmer
Taxpayer
Tbeklutis
Tbunis
Tchioutos
Teachers
Teaching
Tebetnu
Tebetny
Tebtoinis
Tebtunis
Tebtynis
Tebtynites
Telestes
Tell
Temple
Temples
Temporis
Tenain
Tenancy
Tenant
Tenants
Tenemas
Tenis
Tenure
Tephi

Tephorsais
Teptynis

Tes

Tesenouphis
Tesepnoutios
Tesnekiauan
Testament
Text
Textile
Texts
Thaesis
Thaisous
Thallos
Thallou
Tharapeias
Thasos
Theadelpheia
Theadelphia
Theagenous
Thebaid
Thebaidis
Thebaidos
Thebaikos
Thebais
Thebans
Thebas
Theft
Thelbos
Themistes
Themistos
Themistou
Thenatymis
Theodoros |
Theodoros
Theodorus
Theogenous
Theogiton
Theogonis
Theogonites
Theology
Theon
Theonas
Theophanes
Theopompos
Theou
Theoxenis
Thermoutarion
Thesmophori
Thesmophoria
Thesmophoriou
Thesmophorou
Thieves
This
Thmo
Thmoinepsi
Thmonachthe
Thmonechthe
Thoereion
Tholthis
Thomas
Thorax
Thoth
Thouerion
Thrace
Thraix
Thrasimedes
Thraso
Thrax
Through
Thucydides Thudamas
Thygonis
Thylax
Thymos
Tiles
Tillonos
Timarete
Timokrates
Timostratos
Timotheos
Tinaeus
Tithoes
Titianus
Titles
Titus
Tkainpao
Tkanabis
Tkien
Tmonechthe
Tmoueitale
Ton
Tonis
Tonos
Toou
Toparch
Toparchia
Toparchies
Topography
Topos
Torture
Tothoes |
Tothoes
Tou
Touphis
Tous
Town
Trade
Tradesmen
Tragedy
Transcripts
Transfer
Transmission
Transport
Transportation
Travel
Travelers
Travelling
Treatise
Treatment
Trebizond
Trees
Trial
Trials
Tribus
Trikomia
Tristomites
Tristomos
Tristomou
Trite
Troops
Troy
Tryphon
Two
Tyre
Tyreos
Tyrios


Home |  About APIS |  Search APIS |  Rights & Permissions |  Participating Institutions
Papyrological Resources |  News & Events |  Comments

Columbia University Libraries