ghazal
{1231}

 
 

*{1231,5}

hote hai;N ;xaak-e rah bhii lekin nah miir aise
raste me;N aadhe dha;R tak mi;T;Tii me;N tum ga;Re ho