Collection

Essays

 
 
NYCP.GAC.0001.0101a

Lishi Zaxi Xianguan

利市 迊喜 仙官

NYCP.GAC.0001.0102

Wudi Dapao Dajiangjun

無敵 大炮 大将軍

NYCP.GAC.0001.0103

Lu Gongshuzi xian shi

魯 公輸子 先師

NYCP.GAC.0001.0104

Juanshen

圈神

NYCP.GAC.0001.0105

Yuhuang Shangdi

玉皇 上帝

NYCP.GAC.0001.0105a

Yuhuang Shangdi

玉皇 上帝

NYCP.GAC.0001.0106

Ju bao zhao cai

聚寳 招財

NYCP.GAC.0001.0107

He He er Sheng

和合 二聖

NYCP.GAC.0001.0108

Hu fa Weituo zun shen

護法 韋駝 尊神

NYCP.GAC.0001.0109

Randeng Gufo

燃灯 古佛

NYCP.GAC.0001.0110

Yanguang Niangniang

眼光 娘娘

NYCP.GAC.0001.0111

Siming zhi Shen

司命 之 神

NYCP.GAC.0001.0112

Tudi Zhengshen

土地 正神

NYCP.GAC.0001.0113

Shuicao Mamingwang

水草 馬明王

NYCP.GAC.0001.0114

Benming Yanshou Xingjun

本命 延夀 星君

NYCP.GAC.0001.0115

Zengfu Jibao Caishen

增福 積寳 財神

NYCP.GAC.0001.0116

Xing ke

星科

NYCP.GAC.0001.0116a

Xing ke

星科

NYCP.GAC.0001.0117

Lingying Heshen

靈應 河神

NYCP.GAC.0001.0118

Sanyao zhi Shen

三窑 之 神

NYCP.GAC.0001.0119

Mei Ge xian weng

梅葛 仙翁

NYCP.GAC.0001.0120

Zhong shen

衆神

NYCP.GAC.0001.0121

Caigong Caimu

財公 財母

NYCP.GAC.0001.0122

Menshen Hu Yu

門神 戶尉