N
A
M
E
S
 
 
 

NOTE: This list contains names from the commentary that DO NOT occur within ghazals. General information: *a datelist of Urdu literary figures*.

==========

*LINK TO AN INDEX OF NAMES THAT OCCUR WITHIN GHAZAL VERSES*

==========
Abd ul-Rashid [((abd ul-rashiid] == {109,8}
Abd ul-Salam Nadvi [((abd ul-salaam nadvii] == {689,6}
Abru, Shah Mubaarak [shaah mubaarak aabruu] == {313,8}; {318,7}; {1426,1}; {1815,2}
Adil Mansuri [((aadil man.suurii] == {190,3}; {236x,2}
Afzal Kashi [baabaa af.zal kaashii] == {121,7}
Ahmad Mushtaq [a;hmad mushtaaq] == {23,4}; {28,5}; {696,5}; {700,12}
Ahmad Nadim Qasimi [a;hmad nadiim qaasimii] == {1120,1}
Aish, Agha Jan [aa;Gaa jaan ((aish] == {54,1}
Akbar Ilahabadi [akbar ilaahaabaadii] == {185,2}
Amir Mina'i [amiir miinaa))ii] == {1314,9}
Arvers, Felix == {1679,5}
Arzu Lakhnavi [aarzuu lakhnavii] == {58,7}
Asar Lakhnavi [a;sar lakhnavii] == {29,3}
Asghar Gondvi [as;Gar go;N;Davii] == {256,1}
Ashraf Mazindarani [ashraf mazindaraanii] == {757,2}
Asi Sikandarpuri, Shah [shaah aasii sikandarpuurii] == {1590,3}
Askari, Muhammad Hasan [mu;hammad ;hasan ((askarii] == {26,6}; {48,7}; {58,3}; {58,6}; {58,7}; {80,7}; {213,2}; {686,9}; {1421,2}; {1589,1}*; {1791,1}
Atish [aatish] -- [ ?? ] == SRF essay; {2,1}; {7,14}; {11,4}; {28,5}; {39,2}; {43,1}; {54,9}; {66,7}; {114,1}; {178,1}; {263,5}; {299,13}; {686,3}; {689,6}; {694,2}; {695,6}; {700,1}; {748,2}; {757,2}; {861,2}; {1078,5}; {1094,11}; {1109,11}; {1112,2}; {1317,4}; {1330,2}; {1426,1}; {1590,3}; {1626,3}
Auji Nazri [aujii na:zrii] == {203,5}
Azad, Muhammad Husain [mu;hammad ;husain aazaad] -- [ ?? ] == SRF essay; {54,5}; {60,6}; {224,3}; {1094,3}; {1537,4}; {1537,5}
Bahr Lakhnavi, Imdad 'Ali [imdaad ((alii ba;hr lakhnavii] == {689,6}; {1094,11}
Bani [baanii] == {1437,4}
Baqa [baqaa))ull;aah baqaa] == {60,6}
Baudelaire == {711,6}; {1336,7}; {1586,5}; {1815,2}
Bayazid Bistami [baayaziid bis:taamii] == {1076,7}
Bayan, Ahsan ud-Din [a;hsan ul-diin bayaan] == {700,12}
Bedil [be-dil] -- [ ?? ] == {11,6}; {265,5}; {724,5}; {847,11}*, quote; {1669,5}
Coleridge [kolrij]== {64,12}|
Dagh
[daa;G]
-- [ ?? ] == {121,7}; {144,5}; {1336,7}; {1357,7}
Danish [mirzaa ra.zii daanish] == {17,3}; {114,1}
Dard [miir dard] -- [ ?? ] == {7,4}; {19,1}; {70,4}; {104,2}; {106,8}; {203,16}; {226,9}; {293,7}; {307,1}; {667,11}; {693,9}; {851,7}; {1373,4}
Derrida, Jacques [zhaak dariidaa] == {1806,3}; {1807x,1}
Donne, John == {694,2}
Eliot, T. S. [ilya;T] == {49,3}; {1112,2}, 'objective correlative'
Faiz [fai.z a;hmad fai.z] == {43,3}; {121,2}; {313,8}; {837,4}
Fani [faanii badaayuunii] == {60,6}; {121,1}; {1374,7}*
Faqir, Shams ul-din [shams ul-diin faqiir] == {1683,5}
Farid ud-din 'Attar, Shaikh [shai;x fariid ul-diin ((a:t:taar] == {108,6}
Farqi [farqii anjadaanii] == {60,6}
Firaq [firaaq gorakhpuurii] == {39,6}; {213,2}*; {292,6}; {293,8}; {700,12}; {757,4}; {851,5}; {1098,5}; {1330,2}*; {1537,1}*; {1574,6}; {1590,3}
Freud [fro))i;D] == {734,7}

Ghalib [;Gaalib] -- [ ?? ] == {6,2}; {7,3}; {11,3} (P); {12,4}; {12,5}; {19,1}; {20,4}; {23,4} (P); {25,4}; {37,3; {39,3}; {39,6}; {42,4}; {43,1}; {45,1}; {45,2}; {52,5}; {58,6}; {60,6}; {64,6}; {64,11}; {66,1}; {65,7}; {66,6} (P); {69,2}; {69,4}; {69,7}; {70,4}; {71,1}; {71,3}; {75,2}; {84,4}; {88,3}; {95,6}; {95,11}*; {96,7}; {96,8}; {100,1}; {100,6}; {100,7}; {101,1}; {101,4}; {104,2}; {108,3} (P); {108,10}; {109,3}; {109,8} (poetics); {111,3}; {115,1}; {115,4}; {120,2}; {121,6}; {126,1}; {128,8}; {129,2}; {139,6}; {144,5}; {178,3} (+P); {178,4}; {186,3} (P); {203,5}; {217,5}; {226,4}; {233,16} (critical); {239,1}; {239,7}; {254,1}; {256,3}; {266,5} (a letter); {268,1}; {276,1} (unpub.); {277,1}; {277,2}; {277,8}; {292,11}; {293,8}; {296,1} (P); {296,12}; {297,1} (unpub.); {299,13}; {302,2} (unpub.); {302,3}; {318,2}; {318,7}; {667,1}; {667,11}; {686,1}; {689,6}; {693,1}; {694,3}; {700,11}; {721,1}; {721,8}; {722,10}; {724,2}; {731,4}**; {733,2}; {740,3}; {745,7}; {748,2}; {759,5}; {760,9}; {762,6}; {770,7}; {774,10}; {817,1}; {837,2}; {1023,2}; {1056,2}; {1056,4}; {1056,7}; {1058,7}; {1059,1}; {1059,2}; {1059,8}; {1076,4}; {1076,7}; {1079,6}; {1080,5}; {1103,7}; {1109,4}; {1160,4} (P); {1161,4}; {1162,2} (unpub.); {1163,4}; {1312,6}; {1312,7}; {1314,9}; {1325,10}; {1328,4}; {1330,2}; {1333,1}; {1337,1}; {1337,2};{1357,7}; {1370,5}; {1374,9}; {1419,1}; {1419,5}; {1421,2}; {1426,1} (unpub.); {1537,4}; {1537,5} (P); {1548,1}; {1548,8}; {1548,9}; {1577,4}; {1579,1}; {1579,2}; {1590,2}; {1620,3}*; {1620,7}; {1624,3}; {1627,5}; {1650,2}; {1679,9}; {1683,1}, a verse-set not from a ghazal; {1785,2} (P); {1800,4}; {1806,1}; {1836,6}

Ghazali Mashhadi [;Gazaalii mashhadii] == {667,11}
Hafiz
[;haafi:z]
== {66,1}; {70,4}; {71,3}; {144,7}; {853,4}; {860,12}; {1123,5}; {1163,12}; {1163,13}; {1554,7}; {1589,1}; {1595,7}; {1806,1}
Hali [;haalii] -- [ ?? ] == SRF essay; {43,1}; {43,3}; {48,6}; {266,5}; {292,9}; {1161,1}*; {1094,2}
Hamzah [;hamzah] -- [ ?? ] == {66,7}; [{122,2}]; {1341,1}; {1577,4}
Hasrat Mohani [;hasrat mohaanii] == {686,3}; {729,4}*; {1337,5}; {1582,1}*; {1806,1}; {1815,2}
Hatim, Shah [shaah ;haatim] == {320,1}*; {667,1}
Havas, Mirza Muhammad Taqi [mirzaa mu;hammad taqii havas] == {1341,1}
Heloise [and Abelard] == {107,4}
Hizabr Lakhnavi [hizabr lakhnavii] == {669,2}
Huzur, Bal Mukund [baal mukund ;hu.zuur] == {256,1}
Ibn-e Insha [ibn-e inshaa] == {1091,3}
Imdad 'Ali Bahr [imdad ((alii ba;hr] == {1163,1}
Imra'ul-Qais [imra'ul-qais] == {724,1}
Insha [inshaa] -- [ ?? ] == {60,3}; {263,3};
Iqbal [iqbaal] -- [ ?? ] == {3,1}; {11,10}; {31,6}; {122,1}; {256,5}; {266,5}; {693,2}; {721,3}; {1357,7}; {1577,3}*; {1584,5}*; {1658,1}
Iqbal Sajid [iqbaal saajid] -- {283,5}
Jah, Muhammad Husain [mu;hammad ;husain jaah] == {1112,9}
Jalal Lakhnavi [jalaal lakhnavii] == {108,3}; {122,9}; {224,3}; {283,5}, {1123,2}
Jalil Manikpuri [jaliil maanikpuurii] == {1357,7}
Josh Malihabadi [josh maliihaabaadii] == {1815,2}
Jur'at [jur((at] -- [ ?? ] == SRF essay; {19,1}; {31,1}; {60,3}; {64,11}; {99,1}; {109,8}; {144,1}; {144,7}; {213,2}; {267,3}; {292,9}; {313,8}; {847,1}; {1341,2}; {1437,4}; {1590,3}
Kalim Hamadani, Abu Talib [abuu :taalib kaliim hamadaanii] == {46,4}; {1078,5}
Kamal Dihlavi, Mulla [mullaa kamaal dihlavii] == {297,4}
Keats [kii;Ts] == {1537,4}
Keyes, Sidney [si;Dnii kiiz] == {1815,2}
Khalil ul-Rahman A'zmi [;xaliil ul-ra;hm;aan a((:zmii] == {11,7}; {1058,7}
Khalis, Sayyid Husain [sayyid ;husain ;xaali.s] == {1161,1}; {1437,4}
Khan-e Arzu [;xaan-e aarzuu] -- {101,7}; {101,9}; {1815,2}
Khan-e Khan, Abd ul-Rahim [((abd ul-ra;hiim ;xaan-e ;xanaa;N] -- {1582,1}
Khayyam [;xayyaam] == {6,3}; {126,5}
Khusrau [;xusrau] == {128,8}; {203,16}; {853,4}; {1123,2}*; {1123,5}*; {1328,1}
Lutf, Mirza 'Ali [mirzaa ((alii lu:tf] == {183,12}
Makhdum [ma;xduum] == {689,6}
Mas'ud Bak [mas((uud bak] == {307,1}
Maz'har [mirzaa ma:zhar jaan-e jaanaa;N] == {1317,7}
Metaphysical poets == {1586,5}
Milton == {1579,3}

Mir [miir] (other than Urdu ghazal verses) == {23,7} (P); {24,2} text; {58,3} (P); {70,2} (P); {70,9} (P); {71,1} text; {97,7}, masnavi; {100,6} masnavi; {100,7}, qasidah; {101,1} (P); {107,3}, masnavi (P); {121,7} (P); {126,2} (P); {144,10}, masnavi; {183,12}, ruba'i; {711,5}, masnavi; {722,10} (P); {724,2} (P); {813,4}, shikar-namah; {1056,6}; {1370,5} (P); {1584,7}, shikar-namah; {1595,5}, shikar-namah;

Mir Anis [miir aniis] == {1056,7}; {1537,4}
Mir Asar
[miir a;sar]
== {107,4}; {724,5}
Mir Hasan
[miir ;hasan]
== {97,2}; {100,5}; {268,1}; {759,5}; {1577,3}; {1584,5}; {1624,3}
Mir Mamnun [miir mamnuun] == {267,3}
Mir Sajjad [miir sajjaad] == {700, 12}
Mir Soz [miir soz] == {302,2}; {1078,5}; {1102,2}; {1164,6}
Miraji [miiraajii] == {178,4}
Momin [momin] -- [ ?? ] == SRF essay; {66,2}; {96,6}; {102,3}; {138,1}; {144,15}; {296,1}; {318,7}; {695,6}; {729,4}; {847,11}; {863,1}; {1056,7}; {1164,6}; {1574,1}; {1579,2}*; {1626,2}
Muhabbat Khan Muhabbat [mu;habbat ;xaa;N mu;habbat] == {1325,3}
Muhammad 'Alavi [mu;hammad ((alavii] == {291,2}; {826,7}
Majruh [miir mahdii majruu;h] == {106,4}
Muhammad I'zhar ul-Haq [mu;hammad i:zhaar ul-;haq] == {106,8}
Muhsin Fani Kashmiri [mu;hsin faanii kashmiirii] == {1799,7}
Mukhlis, Anand Ram [aanand raam mu;xli.s] == {731,4}
Mukhlis Kashi [mu;xli.s kaashii] == {239,1}
Mumtaz Husain [mumtaaz ;husain] == {120,2}
Munir Niyazi [muniir niyaazii] == {711,6}; {1112,7}; {1820,8}
Mus'hafi [mu.s;hafii] == SRF essay; {3,4}; {12,2}; {263,9}; {256,4}; {283,5}; {291,5}; {859,5}; {863,1}; {1417,1}; {1646,4}; {1683,5}*
Nadir, Kalb-e Husain [kalb-e ;husain naadir] == {54,5}
Nasikh [naasi;x] -- [ ?? ] == {7,4}; {7,12}; {24,2}; {40,3}; {54,6}; {66,2}; {95,11}*; {96,8}; {104,2}; {128,8}; {291,1}, theory; {299,13}; {757,3}*; {861,2}; {1313,1}; {1426,1}*; {1537,5}; {1627,5}; {1638,4}; {1681,3}; {1806,1}; {1815,2}
Nasim [as;Gar ((alii ;xaa;N nasiim dihlavii] == {21,2}; {88,3}; {770,5}; {1160,4}
Nasir Kazmi [naa.sir kaa.zmii] == {3,1}; {28,5}; {54,6}; {64,12}; {847,11}; {1102,5}; {1426,1}; {1627,5}
Nasir, Shah [shaah na.siir] == {11,6}; {95,11}*; {299,13}
Nasiri Gilani, Baba [baabaa na.siirii giilaanii] == {1589,9}
Nazim Harvi [naa:zim harvii] == {1683,7}
Nazir Akbarabadi [na:ziir akbaraabaadii] == {64,12}; {99,1}; {239,7}; {313,8}
Naziri [na:ziirii akbaraabaadii] == {100,7}; {121,7}; {695,6}; {1056,4}; {1135,6}
Ni'mat Khan 'Ali [ni((mat ;xaan ((alii] == {722,10}
Nisar, Muhammad Aman [mu;hammad amaan ni;saar] == {745,4}; {1312,7}; {1328,1}; {1681,7}
Nisar Ahmad Faruqi [ni;saar a;hmad faaruuqii] == {69,4}; {1373,4}; {1584,7}
Nisbati Thanesari [nisbatii thaanesarii] == {283,5}; {1650,2}
Nizami [ni:zaamii] == {759,5}
Persian [iiraanii] == {84,4}*
Qa'im Chandpuri [qaa))im chaandpuurii] == {7,16}; {11,7}; {11,10}; {12,2}; {23,1}; {31,2}; {39,2}; {68,8}; {75,2}; {84,2}; {84,4}; {97,2}; {102,3}; {267,3}; {276,1}; {293,12}; {299,4}; {307,5}; {309,1}; {309,2}; {313,8}; {851,7}; {859,5}; {1078,5}; {1317,7}; {1785,2}; {1836,6}
Qalq, Aftab ud-Daulah [aaftaab ul-daulah qalaq] == {785,6}
Qudrat [qudratull;aah qudrat] == {102,3}
Qudsi, Muhammad Jan [mu;hammad jaan qudsii] == {1836,6}
Qutb Shah, Abdullah [((abdull;aah qu:tb shaah] == {318,7}
Rafi', Mirza Hasan Beg [mirzaa ;hasan beg rafii((] == {770,5}
Rashid, N. M. [nuun miim raashid] == {185,4}; {760,8}
Rasikh Azimabadi [raasix ((a:ziimaabaadii] == {25,9}; {74,3}
Razi ul-Din Nishapuri [ra.zii ul-diin niishaapuurii] == {43,3}
Richards, I. A. [aa))ii ay richar;Ds] == {68,8}
Rind [sayyid mu;hammad ;xaa;N rind] shaagird of Atish == {6,3}; {75,2}; {745,4}; {859,5}; {1160,4}; {1317,4}; {1626,3}
Riyaz Khairabadi [riyaa.z ;xairaabaadii] == {226,6}
Rukn ul-Din Masih [rukn ul-diin masii;h] == {203,5}
Rumi [maulaanaa-e ruum] == {31,2}; {68,8}; {122,2}; {226,9}; {307,1}; {700,5}; {743,2}; {777,5}; {1158,7}; {1421,2}; {1646,4}; {1658,1}
Russell, Ralph, and Khurshidul Islam == {1791,1}
Sabit, Asalat Khan [a.saalat ;xaa;N ;saabit] == {1320,2}
Sa'di [sa((dii] == {144,5}; {745,4}; {817,1}; {853,4}; {1161,1}; {1370,1}
Sa'ib [sa))ib] == {277,8}; {291,5}; {297,1}
Salik Yazdi [saalik yaazdii] == {710,11}
Salim Ahmad [saliim a;hmad] == {1791,1}
Sardar Ja'fri [sardaar ja((frii] == {774,10}
Sauda [saudaa] == See the *within-verse index*
Sarmad [sarmad] == {853,7}; {1341,5}
Schimmel, Annemarie == {1799,7}
Schlovsky, Victor == {1836,6}
Shad Azimabadi [shaad ((a:ziimaabaadii] == {263,2}
Shah Miran-ji Khuda-numa [shaah miiran-jii ;xudaa-numaa] == {307,1}
Shahir Machhlishahri [shahiir machhliishahrii] == {1567,2}
Shahryar [shahryaar] == {12,2}; {12,3}; {21,2}
Shakeb Jalali [shakeb jalaalii] == {1589,1}
Shakespeare [shekspi))r]== {64,12}; {129,2}; {141,2}; {222,5}; {853,4}
Shan ul-Haq Haqqi [shaan ul-;haq ;haqqii] == {292,7}
Shapur Taharani [shaapuur :taharaanii]== {1320,2}
Shauq, Navab Mirza [navaab mirzaa shauq] == {745,4}
Sheftah [sheftah] -- [ ?? ] == SRF essay == {847,1}
Shibli [((allaamah shiblii] == {126,5}
Shifa'i [;hakiim shifaa))ii] == {85,2}; {313,1}
Siraj Aurangabadi [shaah siraaj aurangaabaadii == {109,8}
Sitvat Lakhnavi [si:tvat lakhnavii == {1160,4}
Surur, Al-e Ahmad [aal-e a;hmad suruur] == {29,3}; {178,6}
Taban, 'Abd ul-Hayy [((abd ul-;hayy taabaa;N] == See the *within-verse index*
Tabataba'i [:tabaa:tabaa))ii] == {23,1}; {111,3}
Talib Amuli [:taalib aamulii] -- [ ?? ] == {15,3}; {174,6}; {292,6}; {694,3}; {1101,1}; {1815,2}
Tapish, Mirza Jan [mirzaa jaan :tapish] == {669,2}
'Urfi [((urfii] == {71,3}; {847,1}; {1590,3}
Vahid, Mir Tahir [miir :taahir va;hiid] == {49,3}; {1815,2}
Vahshi Bafiqi [va;hshii baafiqii] == {254,8}
Va'iz, Mirza Rafi' [mirzaa rafii(( vaa((i:z] == {178,6}
Vali [valii] == {770,5}; {1088,1}; {1317,1}
Vaqif, Nur ul-'Ain [nuur ul-((ain vaaqif] == {847,11}; {1109,11}; {1164,6}
Vaqif Khalkhal, Mulla [mullaa vaaqif ;xal;xaal] == {313,8}
Yaganah [yagaanah] == {99,5}; {226,6}; {263,9}*; {297,4}; {1088,9}; {1590,1}
Yaqin, In'amullah Khan [yaqiin, in((aamull;aah ;xaa;N] == {320,1}*; {1056,7}
Zafar Iqbal [:zafar iqbaal] == {64,11}; {263,9}, on 'anti-ghazal'; {1313,2}; {1426,1}
Zahir Dihlavi [:zahiir dihlavii] ==
Zalali Badayuni [zalaalii badaayuunii] == {291,1}
Zamin Ali Jalal [.zaamin ((alii jalaal] == {52,1}; {684,3}; {1800,4}
Zatalli, Mir Ja'far [miir ja((far za;Tallii] == {1624,1}
Zauq [;zauq] -- [ ?? ] == SRF essay; {54,5}; {69,4}; {296,5}; {1080,5}; {1537,5}; {1590,7}
Zeb Ghori [zeb ;Gorii] == {1807,2}
Zeb un-Nisa, Shahzadi [shahzaadii zeb ul-nisaa] == {1109,2}
Zuhuri [:zuhuurii] -- [?? ] == {71,4}

-- Mir index page -- ghazal index page -- sitemap -- Ghalib index page -- full ghazal texts from rekhta.org --