N
A
M
E
S
 
 
 

NOTE: This list contains names from the commentary that DO NOT occur within ghazals. They are given as SRF gives them. General information: *a datelist of Urdu literary figures*.

==========

*LINK TO AN INDEX OF NAMES THAT OCCUR *WITHIN* GHAZAL VERSES*

==========

Abd ul-Rashid
[((abd ul-rashiid]
== {109,8}
Abd ul-Salam Nadvi [((abd ul-salaam nadvii] == {689,6}
Abru, Shah Mubarak [shaah mubaarak aabruu] == {313,8}; {318,7}; {471,7}; {484,9}; {558,5}; {907,4}; {1426,1}; {1719,1}; {1719,3}; {1723,6}; {1815,2}; {1913,2}
Abu'l-Qasim [((abu'l-qaasim] == {1916,5}
Achal Das [achal daas] == {1002,2}
Adil Mansuri [((aadil man.suurii] == {190,3}; {236x,2}; {1886,4}
Afzal Kashi [baabaa af.zal kaashii] == {121,7}
Ahli Shirazi [ahlii shiiraazii] == {1224,4}
Ahmad Faraz [a;hmad faraaz] == {1296,2}
Ahmad Mushtaq [a;hmad mushtaaq] == {23,4}; {28,5}; {696,5}; {700,12}; {1206,1}
Ahmad Nadim Qasimi [a;hmad nadiim qaasimii] == {1120,1}
Aish, Agha Jan [aa;Gaa jaan ((aish] == {54,1}
Akbar Ilahabadi [akbar ilaahaabaadii] == {185,2}
Amir Mina'i [amiir miinaa))ii] == {365,9}; {389,7}; {483,1}; {484,9}; {509,9}; {885,4}; {896,11}; {931,11}; {1041,1}; {1044,6}; {1201,2}; {1314,9}; {1444,7}
Anvar Shu'ur [anvar shu((uur] == {1779,13}
Anvari [anvarii] == {471,7}
Arvers, Felix
== {1679,5}
Arzu Lakhnavi [aarzuu lakhnavii] == {58,7}; {611,2}
Asar Lakhnavi [a;sar lakhnavii] == {29,3}
Asghar Gondvi [as;Gar go;N;Davii] == {256,1}
Ashraf Mazindarani [ashraf mazindaraanii] == {568,4}; {757,2}
Asi Sikandarpuri, Shah 'Abd ul-'Alim [shaah ((abd ul-((aliim aasii sikandarpuurii] == {388,10}; {543,7}; {922,5}; {1590,3}
Asir, Jalal [jalaal asiir] -- {480,4}; {1040,4}; {1533,5}
Askari, Muhammad Hasan [mu;hammad ;hasan ((askarii] == {26,6}; {48,7}; {58,3}; {58,6}; {58,7}; {80,7}; {213,2}; {322,7}; {605,1}; {605,6}; {686,9}; {1185,8}; {1421,2}; {1526,4}*; {1589,1}*; {1740,1}; {1750,4}; {1791,1}
Atiqullah [((atiiqull;aah] == {438,4}
Atish [aatish] -- [ ?? ] == SRF essay; {2,1}; {7,14}; {11,4}; {28,5}; {39,2}; {43,1}; {54,9}; {66,7}; {114,1}; {178,1}; {263,5}; {299,13}; {320,2}*; {321,1}; {344,8}; {350,8}; {354,3}; {502,3}; {502,4}; {543,6}; {584,3}; {686,3}; {689,6}; {694,2}; {695,6}; {700,1}; {748,2}; {757,2}; {861,2}; {869,5}; {870,1}; {874,4}; {875,9}*; {896,11}; {1037,5}; {1047,10}; {1078,5}; {1094,11}; {1109,11}; {1112,2}; {1198,9}; {1201,2}; {1230,2}; {1317,4}; {1330,2}; {1426,1}; {1450,6}; {1471,6}; {1504,2}; {1590,3}; {1626,3}; {1706,5}; {1768,3}
Attar, Shaikh [shai;x ((a:t:taar] == {482,3}; {874,7}
Auhad ul-Din Kirmani [au;had ul-diin kirmaanii] == {502,3}
Auji Nazri [aujii na:zrii] == {203,5}
Azad, Jagan Nath[jagan naath aazaad] == {1506,5}
Azad, Muhammad Husain [mu;hammad ;husain aazaad] -- [ ?? ] == SRF essay; {54,5}; {60,6}; {297,7}; {330,7}; {350,8}; {483,2}; {1094,3}; {1537,4}; {1537,5}
Aziz Qaisi [((aziiz qaisii] == {1214,4}
Bahar, Tek Chand [;Tek chand bahaar] == {344,5}
Bahr Lakhnavi, Imdad 'Ali [imdaad ((alii ba;hr lakhnavii] == {689,6}; {1041,1}; {1094,11}
Bani [baanii] == {553,4}; {1041,1}; {1437,4}
Baqa'ullah Baqa Allahabadi [baqaa))ull;aah baqaa all;aahaabaadii] == {60,6}; {483,2}
Baqar Haravi, Muhammad [mu;hammad baaqar haravii] == {1723,7}
Barhaman, Chandar Bhan [chandar bhaan barhaman] == {344,5}
Barq, Fat'h ul-Daulah [fat;h ul-daulah barq] == {1498,1}
Baudelaire == {602,2}; {711,6}; {1336,7}; {1480,3}; {1586,5}; {1815,2}
Bayazid Bistami [baayaziid bis:taamii] == {1076,7}
Bayan, Khvajah Ahsan ud-Din [;xvaajah a;hsan ul-diin bayaan] == {472,7}; {481,4}; {700,12}
Bedar, Shah Muhammadi [shaah mu;hammadii bedaar] == {1219,6}
Bedil [be-dil] -- [ ?? ] == {11,6}; {265,5}; {328,1}; {328,4}; {346,12}, quote; {383,1}; {423,1}*, Urdu verse; {481,2}; {584,7}; {724,5}; {847,11}*, quote; {1001,9}; {1040,2}; {1040,4}; {1289,5}; {1459,9}; {1504,2}; {1526,4}; {1669,5}; {1741,3}; {1779,3}; {1853x,2}
Begham, Swami Bhupat Ra'i
[svaamii bhuupat raa))e be-;Gam]
== {1027,6}
Coleridge
[kolarij] == {1871,7}
Dabir, Mirza
[mirzaa dabiir]== {1223,1}
Dagh
[daa;G]
-- [ ?? ] == {121,7}; {144,5}; {420,4}; {451,2}; {451,3}; {544,6}; {977,5}; {1031,8}; {1050,7}; {1336,7}; {1357,7}; {1463,1}; {1533,5}
Danish [mirzaa ra.zii daanish] == {17,3}; {114,1}; {509,9}; {1504,2}
Dard [miir dard] -- [ ?? ] == {7,4}; {19,1}; {70,4}; {104,2}; {106,8}; {203,16}; {226,9}; {293,7}; {307,1}; {328,4}; {336,2}; {352,7}; {366,4}; {441,7}; {482,2}; {482,3}; {508,3}; {509,1}; {596,2}; {601,1}; {605,5}; {667,11}; {693,9}; {851,7}; {904,13}; {1001,9}; {1044,6}; {1373,4}; {1507,5}; {1533,5}; {1722,1}; {1779,3}; {1781,1}
Derrida, Jacques [zhaak dariidaa] == {1806,3}; {1807x,1}
Donne, John == {352,9}; {694,2}; {1725,6}
Eliot, T. S. [ilya;T] == {49,3}; {552,9}; {1112,2}, 'objective correlative'; {1533,4}
Faiz [fai.z a;hmad fai.z] == {43,3}; {121,2}; {313,8}; {837,4}; {1037,3}; {1040,2}; {1526,4}; {1700,1}
Fa'iz, Sadr ul-din [.sadr ul-diin faa))iz] == {375,1}
Faizi [fai.zii] == {1533,5}
Fani [faanii badaayuunii] == {60,6}; {121,1}; {354,3}; {490,1}; {500,2}; {545,10}; {601,8}; {1024,4}; {1050,5}; {1219,3}; {1374,7}*; {1506,6}
Faqir, Shams ul-din [shams ul-diin faqiir] == {1683,5}
Farid ud-din 'Attar, Shaikh [shai;x fariid ul-diin ((a:t:taar] == {108,6}
Farqi [farqii anjadaanii] == {60,6}; {342,7}
Fazil Ja'fri [fa.ziil ja((farii] == {1477,3}
Fighani, Baba [baabaa fi;Gaanii] == {1201,2}
Firaq [firaaq gorakhpuurii] == {39,6}; {213,2}*; {292,6}; {293,8}*; {383,5}; {596,2}; {700,12}; {757,4}; {851,5}; {1098,5}; {1330,2}*; {1526,4}; {1537,1}*; {1574,6}; {1590,3}; {1725,6}; {1750,4}
Fitrat, Musavi Khan [muusavii ;xaa;N fi:trat] == {1037,5}
Fitzgerald, Edward == {126,5}
Freud [fro))i;D] == {734,7}

Ghalib [;Gaalib] -- [ ?? ] == {6,2}; {7,3}; {7,10}; {11,3} (P); {12,4}, qasidah verse; {12,5}; {17,8}; {19,1}; {20,4}; {23,1}; {23,4} (P); {25,4}; {31,6}; {37,3; {39,3}; {39,6}; {42,4}; {43,1}; {45,1}; {45,2}; {52,5}; {58,6}; {60,6} (unpub.); {64,6}; {64,11} (unpub.); {66,1}; {65,7}; {66,6} (P); {69,2}; {69,4} (unpub.); {69,7}; {70,4}; {71,1}; {71,3} (unpub.); {75,2}; {84,4}; {88,3}; {95,6}; {95,11}*; {96,7}; {96,8}; {100,1}; {100,6}; {100,7}; {101,1}; {101,4}; {101,7}; {104,2}; {108,3} (P); {108,10}; {109,3}; {109,8} (poetics); {111,3}; {115,1}; {115,4}; {120,2}; {121,6}; {126,1}; {128,8}; {129,2}; {139,6}; {144,5}; {178,3} (+P); {178,4}; {186,3} (P); {203,5}; {217,5}; {226,4}; {233,16} (critical); {239,1}; {239,7}; {254,1}; {256,3}; {266,5} (a letter); {268,1}; {276,1} (unpub.); {277,1}; {277,2}; {277,8}; {292,11}; {293,8}; {296,1} (P); {296,12}; {297,1} (unpub.).; {299,13}; {302,2} (unpub.); {302,3}; {318,2}; {318,7}; {321,4} (unpub.); {321,6} (P); {322,7}; {324,6}; {328,6}; {{328,7}; {330,7}; {344,5}; {352,7} (unpub.); {352,9}; {366,8}; {371,1}; {377,15}; {378,6}; {381,8}; {386,1}; {386,2}*; {386,3} (unpub.); {387,7} (P); {389,7}; {423,1}; {429,4}; {431,7}; {451,1}; {452,2}; {453,6}; {456,8}; {468,2}; {471,7} (P); {472,6}; {480,1}; {480,4}; {481,2}; {481,4}; {481,6}; {482,2} (unpub.); {485,3} (unpub.); {490,2}; {490,3}; {502,3}; {544,6}; {545,1}; {552,8}; {553,4}*; {558,5}; {568,4}; {584,7}; {584,8}; {602,1}; {602,2}; {602,6} (unpub.) (verse itself very Ghalibian); {605,1}; {609,3}; {617,5}; {667,1}; {667,11}; {686,1}; {689,6}, prose quote; {693,1}; {694,3}; {700,11}; {721,1}; {721,8}; {721,11}; {722,10}; {724,2}; {731,4}**; {733,2}; {740,3}; {745,6}; {745,7}; {748,2} (unpub.); {759,5}; {760,9}; {762,6} (unpub.); {770,7}; {774,10}; {775,4}; {775,5}; {817,1}; {837,2}; {847,11}; {866,8}; {867,1} (unpub.); {869,5} (criticism); {887,1}; {904,1}; {920,2}; {921,5}; {921,6} (unpub.); {930,3} (P); {938,4} (unpub.); {944,1}; {944,6}; {946,3}; {952,6}, quatrain; {956,4}; {977,5}; {983,3}; {1010,2} (P); {1023,2}; {1039,1}; {1039,3}; {1041,1} (P); {1041,8}; {1044,2}; {1050,19}; {1056,2}; {1056,4}; {1056,7}; {1058,7}; {1059,1}; {1059,2}; {1059,8}; {1076,4}; {1076,7}; {1079,6}; {1080,5}; {1103,7}; {1109,4}; {1123,7}; {1160,4} (P); {1161,4}; {1162,2} (unpub.); {1163,4}; {1174,7} (unpub.); {1176,7}; {1177,7} (P); {1185,4}; {1200,1} (unpub.); {1202,1}*; {1219,1}**, discussion; {1219,7}; {1226,5}; {1232,2}; {1243,1}; {1243,3}; {1247,6}; {1256,6} (P); {1283,3}; {1289,5}; {1297,2}; {1312,6}; {1312,7}; {1314,9} (unpub.); {1325,10}; {1328,4}; {1330,2}; {1333,1}; {1337,1}; {1337,2};{1357,7}; {1370,5}; {1374,9}; {1419,1}; {1419,5}; {1421,2}; {1426,1} (unpub.); {1457,1}; {1457,3}; {1457,5}; {1469,3}; {1480,2}; {1496,4} (unpub.); {1501,5} (unpub.); {1501,6} (unpub.); {1502,2}; {1504,1}; {1504,2}; {1506,1}; {1506,5}; {1537,4}; {1537,5} (P); {1548,1}; {1548,8}; {1548,9}; {1577,4}; {1579,1}; {1579,2}; {1590,2}; {1620,3}*; {1620,7}; {1624,3}; {1627,5}; {1650,2}; {1679,9}; {1683,1}, a verse-set not from a ghazal; {1688,4}; {1700,3}; {1706,6}; {1714,6}; {1719,1}; {1722,1}; {1723,6} (unpub.); {1725,6}; {1740,9}; {1741,3}; {1742,2}; {1757,8}; {1762,9}; {1768,3}; {1768,6}; {1779,3} (P); {1779,5} (P); {1779,13}; {1783,3}; {1785,2} (P); {1800,4}; {1806,1}; {1836,6}; {1851,9} (P); {1853,5}; {1882,2}; {1882,3} (P); {1886,4}; {1896,9}; {1903,3}

Ghani Kashmiri [;Ganii kaashmiirii] == {472,6}; {483,2}; {1283,3}; {1903,8}
Ghazali Mashhadi [;Gazaalii mashhadii]
== {667,11}
Hafiz
[;haafi:z]
== {66,1}; {70,4}; {71,3}; {144,7}; {321,10}; {480,6}; {490,5}; {509,9}; {584,7}; {605,1}; {853,4}; {860,12}; {897,1}; {910,2}; {932,4}; {937,3}; {946,3}; {1027,6}; {1047,10}; {1054,10}; {1123,5}; {1163,12}; {1163,13}; {1201,2}; {1533,5}; {1554,7}; {1589,1}; {1595,7}; {1719,1}; {1806,1}
Hali [;haalii] -- [ ?? ] == SRF essay; {43,1}; {43,3}; {48,6}; {256,1}; {266,5}; {292,9}; {330,7}; {484,7}*; {544,6}*; {885,4}*; {944,1}; {1094,2}; {1161,1}*; {1882,3}
Hamzah [;hamzah] -- [ ?? ] == {66,7}; [{122,2}]; {1341,1}; {1577,4}
Hasrat Mohani [;hasrat mohaanii] == {594,5}; {602,11}; {686,3}; {729,4}*; {977,5}; {1041,1}; {1337,5}; {1582,1}*; {1806,1}; {1815,2}
Hatim, Shah [shaah ;haatim] == {320,1}*; {336,2}; {377,1}*; {420,8}; {438,4}; {452,2}; {667,1}; {907,4}
Havas, Mirza Muhammad Taqi [mirzaa mu;hammad taqii havas] == {1341,1}
Hazin, Shaikh 'Ali [shai;x ((alii ;haziin] == {387,3}; {1504,5}
Haziq Mohani [;haa;ziq mohaanii] == {922,5}
Heaney, Seamus == {904,20}
Heloise [and Abelard] == {107,4}
Hizbar Lakhnavi [hizbar lakhnavii] == {669,2}
Hubbi Naushahi [;hubbii naushaahii] == {1779,13}
Huzur, Bal Mukund [baal mukund ;hu.zuur] == {256,1}
Ibn-e Insha [ibn-e inshaa] == {552,5}; {1091,3}; {1526,2}; {1736,1}
Ibn Nishati [ibn nishaatii] == {420,8}
Imdad 'Ali Bahr [imdad ((alii ba;hr] == {1163,1}
Imra'ul-Qais [imra'ul-qais] == {724,1}
Insha [inshaa] -- [ ?? ] == {60,3}; {263,3}; {920,2}; {1001,9}
Iqbal [iqbaal] -- [ ?? ] == {3,1}; {11,10}; {31,6}; {122,1}; {256,5}; {266,5}; {321,2}; {328,6}; {383,6}; {388,7}; {453,3}; {481,2}; {481,4}; {502,3}; {509,3}; {693,2}; {721,3}; {944,1}; {1357,7}; {1577,3}*; {1584,5}*; {1658,1}; {1741,3}; {1750,4}; {1851,9}; {1882,2}
Iqbal Sajid [iqbaal saajid] -- {283,5}
Irfan Siddiqi [((irfaan .siddiiqii] -- {1219,3}
Jah, Muhammad Husain [mu;hammad ;husain jaah] == {551,1}; {1112,9}
Jalal Lakhnavi, Zamin Ali [.zaamin ((alii jalaal lakhnavii] == {108,3}; {122,9}; {224,3}; {283,5}, {383,1}; {386,2}; {1037,5}; {1123,2}
Jalil Manikpuri [jaliil maanikpuurii] == {1357,7}
Jigar Muradabadii [jigar muraadaabaadii] == {366,4}; {910,1}; {944,1}; {946,3}
Josh Malihabadi [josh maliihaabaadii] == {1449,7}; {1815,2}
Jur'at [jur((at] -- [ ?? ] == SRF essay; {19,1}; {31,1}; {60,3}; {64,11}; {99,1}; {109,8}; {144,1}; {144,7}; {213,2}; {267,3}; {292,9}; {313,8}; {352,9}; {438,4}; {471,7}; {605,1}; {605,6}; {847,1}; {874,2}; {874,4}; {875,9}*; {930,1}; {944,6}; {950,9}; {1050,5}; {1296,7}; {1341,2}; {1437,4}; {1507,2}; {1507,5}; {1590,3}; {1706,5}
Kalim Hamadani, Abu Talib [abuu :taalib kaliim hamadaanii] == {46,4}; {352,8}; {420,7}; {481,4}; {528,1}; {867,9}; {977,3}; {1078,5}; {1243,1}; {1450,5}
Kamal Dihlavi, Mulla [mullaa kamaal dihlavii] == {297,4}
Kamrah, Ali Taqi [((alii taqii kamrah] == {952,6}
Keats [kii;Ts] == {1537,4}
Keyes, Sidney [si;Dnii kiiz] == {1815,2}
Khalil ul-Rahman A'zmi [;xaliil ul-ra;hm;aan a((:zmii] == {11,7}; {1040,2}; {1058,7}; {1526,4}
Khaliq, Mir Mustahsan [miir musta;hsan ;xaliiq] == {1223,1}
Khalis, Sayyid Husain [sayyid ;husain ;xaali.s] == {1161,1}; {1437,4}
Khan-e Arzu [;xaan-e aarzuu] -- {101,7}; {101,9}; {501,1}; {558,5}; {1040,4}; {1054,10}; {1815,2}
Khan-e Khan, Abd ul-Rahim [((abd ul-ra;hiim ;xaan-e ;xanaa;N] -- {1582,1}
Khayal [;xayaal] == {1501,6}
Khayyam [;xayyaam] == {6,3}; {126,5}; {1297,2}
Khusrau [;xusrau] == {128,8}; {203,16}; {324,1}, false attrib.; {472,8}; {605,1}; {853,4}; {1123,2}*; {1123,5}*; {1328,1}; {1852,3}
Lutf, Mirza 'Ali [mirzaa ((alii lu:tf] == {183,12}
Macherey, Pierre [pi))yar maasharii] == {471,7}
Majaz [majaaz] == {423,12}
Majruh [miir mahdii majruu;h] == {106,4}
Majzub, Khvajah 'Aziz ul-Hasan Ghori [;xvaajah ((aziiz ul-;hasan ;Gori maj;zuub] == {949,1}
Makhdum [ma;xduum] == {689,6}
Mamnun, Mir [miir mamnuun] == {267,3}; {352,7}
Manzur Husain, Khvajah [;xvaajah man:zuur ;husain] == {1706,5}*, on political use of verses; {1781,4}
Mauzun, Rajah Ram Nara'in [raajah raam naraa))in mauzuu;N] == {1176,7}
Mas'ud Bak [mas((uud bak] == {307,1}
Maz'har [mirzaa ma:zhar jaan-e jaanaa;N] == {1317,7}
Ma'zi Farzani [ma((zii farzanii] == {609,3}
Metaphysical poets == {1586,5}
Miltosz, Czeslaw == {904,20}
Milton == {1579,3}
Minnat, Qamar ul-Din [qamar ul-diin minnat] == {420,7}

Mir [miir] (other than Urdu ghazal verses) == {23,7} (P); {24,2} text; {58,3} (P); {70,2} (P); {70,9} (P); {71,1} text; {97,7}, masnavi; {100,6} masnavi; {100,7}, qasidah; {101,1} (P); {107,3}, masnavi (P); {121,7} (P); {126,2} (P); {144,10}, masnavi; {183,12}, ruba'i; {389,7}, shikar-namah; {429,2} (P); {451,2}, ruba'i; {452,2} (P); {456,8}, masnavi; {472,8} (P); {480,6}, masnavis; {483,2}, masnavi; {711,5}, masnavi; {722,10} (P); {724,2} (P); {813,4}, shikar-namah; {932,3}, shikar-namah; {958,16}* (P); {977,7} (P); {1037,3}, quatrain; {1056,6}; {1236,7}, poem on holi; {1370,5} (P); {1471,6}, shikar-namah; {1504,5} (P); {1584,7}, shikar-namah; {1595,5}, shikar-namah; {1714,9}, saqi-namah; {1722,1}, shikar-namah; {1741,3}, quatrain

Mir Anis [miir aniis] == {401,3}; {601,8}; {869,5}; {930,4}; {1056,7}; {1537,4}; {1700,3}
Mir Asar
[miir a;sar]
== {107,4}; {321,9}; {724,5}; {1040,2}; {1526,4}
Mir Haidar Mu'amma'i [miir ;haidar mu((ammaa))ii]
== {490,3}
Mir Hasan
[miir ;hasan]
== {97,2}; {100,5}; {268,1}; {354,1}; {482,2}; {759,5}; {1185,8}; {1236,1}; {1577,3}; {1584,5}; {1624,3}; {1722,1}
Mir Sajjad [miir sajjaad] == {700,12}
Mir Soz [miir soz] == {302,2}; {354,1}; {451,2}; {471,7}; {481,2}; {484,1}; {932,2}; {1040,1}; {1078,5}; {1102,2}; {1164,6}; {1243,5}; {1296,2}; {1750,4}
Miraji [miiraajii] == {178,4}
Momin [momin] -- [ ?? ] == SRF essay; {66,2}; {96,6}; {102,3}; {138,1}; {144,15}; {296,1}; {318,7}; {350,8}; {381,1}; {428,14}; {453,3}; {471,7}; {472,6}; {500,2}; {595,8}; {596,2}; {695,6}; {729,4}; {847,11}; {863,1}; {923,5}; {1056,7}; {1164,6}; {1205,5}; {1219,3}; {1264,5}; {1496,4}; {1502,3}; {1506,1}; {1506,6}; {1574,1}; {1579,2}*; {1626,2}; {1757,2}; {1779,13}**; {1852,1}; {1853,8}
Mughni Tabassum [mu;Gnii tabassum] == {1504,2}
Muhabbat Khan Muhabbat [mu;habbat ;xaa;N mu;habbat] == {1325,3}
Muhammad 'Alavi [mu;hammad ((alavii] == {291,2}; {826,7}
Muhammad I'zhar ul-Haq [mu;hammad i:zhaar ul-;haq] == {106,8}
Muhazzab Lakhnavi [muhazzab lakhnavii] == {1886,4}
Muhsin Fani Kashmiri [mu;hsin faanii kashmiirii] == {1799,7}
Mukhlis, Anand Ram [aanand raam mu;xli.s] == {451,3}; {731,4}; {1040,4}
Mukhlis Kashi [mu;xli.s kaashii] == {239,1}
Mumtaz Husain [mumtaaz ;husain] == {120,2}
Munir Niyazi [muniir niyaazii] == {528,1}; {711,6}; {1112,7}; {1820,8}
Muntazir, Nur ul-Islam [nuur ul-islaam munta:zir] == {1198,9}
Musavvir Sabzvari[mu.savvir sabzvaarii] == {387,3}
Mus'hafi [mu.s;hafii] == SRF essay; {3,4}; {12,2}; {263,9}; {256,4}; {283,5}; {291,5}; {321,1}; {321,2}; {354,3}; {354,4}; {401,3}; {420,7}; {428,14}; {438,4}; {451,1}; {451,2}; {472,1}; {472,6}; {472,7}; {482,2}; {483,1}; {483,3}; {509,9}; {568,4}; {584,3}; {584,4}; {602,11}; {859,5}; {863,1}; {874,3}; {885,5}; {946,3}; {950,9}; {1041,1}; {1185,2}; {1201,2}; {1254,7}; {1417,1}; {1460,3}; {1504,2}; {1507,5}; {1646,4}; {1683,5}*; {1706,5}, famous political verse; {1779,3}; {1781,4}; {1851,9}; {1916,5}
Nadir, Kalb-e Husain [kalb-e ;husain naadir] == {54,5}
Nashe, Thomas == {1504,2}
Nasikh [naasi;x] -- [ ?? ] == {7,4}; {7,12}; {24,2}; {40,3}; {54,6}; {66,2}; {95,11}*; {96,8}; {104,2}; {128,8}; {291,1}, theory; {299,13}; {321,4}; {324,6}; {328,6}; {386,1}; {389,7}; {485,9}; {596,2}; {757,3}*; {861,2}; {867,1}; {930,4}; {1037,5}; {1040,4}; {1185,4}; {1201,7}; {1237,2}; {1237,5}; {1313,1}; {1426,1}*; {1450,6}; {1537,5}; {1627,5}; {1638,4}; {1681,3}; {1806,1}; {1815,2}
Nasim [as;Gar ((alii ;xaa;N nasiim dihlavii] == {21,2}; {88,3}; {770,5}; {1160,4}; {1779,3}
Nasir, Sa'adat Khan [sa((aadat ;xaan naa.sir] == {909,4}
Nasir Kazmi [naa.sir kaa.zmii] == {3,1}; {28,5}; {54,6}; {64,12}; {354,1}; {483,2}; {847,11}; {938,4}; {1102,5}; {1426,1}; {1627,5}; {1740,1}
Nasir, Shah [shaah na.siir] == {11,6}; {95,11}*; {299,13}; {377,1}; {420,7}; {451,1}; {1215,6}; {1501,6}; {1506,1}; {1853,8}; {1916,5}
Nasiri Gilani, Baba [baabaa na.siirii giilaanii] == {552,1}; {1589,9}
Nazim Harvi [naa:zim harvii] == {1683,7}
Nazir Akbarabadi [na:ziir akbaraabaadii] == {64,12}; {99,1}; {239,7}; {313,8}; {1460,3}; {1504,1}; {1504,2}
Naziri [na:ziirii] == {100,7}; {121,7}; {386,3}; {408,7}; {611,2}; {695,6}; {1056,4}; {1135,6}; {1205,5}; {1463,1}; {1496,4}; {1533,5}; {1706.7}; {1851,9}; {1853x,2}
Ni'mat Khan 'Ali [ni((mat ;xaan ((aalii] == {722,10}; {920,1}
Nisar, Muhammad Aman [mu;hammad amaan ni;saar] == {745,4}; {1219,6}; {1312,7}; {1328,1}; {1681,7}
Nisar Ahmad Faruqi [ni;saar a;hmad faaruuqii] == {69,4}; {1373,4}; {1584,7}
Nisbati Thanesari [nisbatii thaanesarii] == {283,5}; {596,2}; {1044,6}; {1650,2}
Nizami [ni:zaamii] == {759,5}; {973,1}; {1779,3}
Nusrat Siyalkoti [nu.srat siyaalko;Tii] ==
Persian [iiraanii] == {84,4}*
Qadar Bilgrami [qadar bilgraamii] == {1050,7}
Qa'im Chandpuri [qaa))im chaandpuurii] == {7,16}; {11,7}; {11,10}; {12,2}; {23,1}; {31,2}; {39,2}; {68,8}; {75,2}; {84,2}; {84,4}; {97,2}; {102,3}; {267,3}; {276,1}; {293,12}; {299,4}; {307,5}; {309,1}; {309,2}; {313,8}; {321,6}; {324,2}; {352,9}; {377,1}; {420,1}; {420,7}; {483,1}; {508,2}; {509,9}; {545,3}; {558,2}; {601,7}; {610,5}; {851,7}; {859,5}; {874,7}; {896,11}; {897,4}; {946,3}; {1040,4}; {1078,5}; {1174,7}; {1254,7}; {1317,7}; {1444,7}; {1480,3}; {1501,6}; {1506,7}; {1719,8}; {1785,2}; {1836,6}
Qalaq, Aftab ud-Daulah [aaftaab ul-daulah qalaq] == {601,8}; {785,6}
Qamar, Ahmad Husain [a;hmad ;husain qamar] == {354,3}
Qasim Kahi [qaasim kaahii] == {441,7}
Qasim Qumi [qaasim qumii] == {611,2}
Qudrat [qudratull;aah qudrat] == {102,3}; {904,13}
Qudsi, Muhammad Jan [mu;hammad jaan qudsii] == {471,3}; {1836,6}
Qutb Shah, Abdullah [((abdull;aah qu:tb shaah] == {318,7}
Qumi, Malik Sultan Muhammad [malik sul:taan mu;hammad qumii] == {484,9}; {496,6}
Rafi', Mirza Hasan Beg [mirzaa ;hasan beg rafii((] == {611,2}; {770,5}
Rahib Isfahani, Mirza Ja'far [mirzaa ja((far raahib i.sfahaanii] == {584,7}
Rashid, N. M. [nuun miim raashid] == {185,4}; {760,8}; [1851,9}
Rashk, Mir 'Ali Ausat [miir ((alii ausa:t rashk] == {328,7}; {584,3}; {1779,13}
Rasikh Azimabadi [raasi;x ((a:ziimaabaadii] == {25,9}; {74,3}; {438,4}; {546,3}; {1031,8}
Razi ul-Din Nishapuri [ra.zii ul-diin niishaapuurii] == {43,3}
Richards, I. A. == {68,8}
Rimbaud, Arthur == {617,1}
Rind [sayyid mu;hammad ;xaa;N rind] shaagird of Atish == {6,3}; {75,2}; {459,3}; {605,6}; {611,2}; {745,4}; {859,5}; {1031,8}; {1047,10}; {1160,4}; {1317,4}; {1504,5}; {1626,3}; {1714,4}; {1723,6}
Riyaz Khairabadi [riyaa.z ;xairaabaadii] == {226,6}; {1504,2}
Rukn ul-Din Masih [rukn ul-diin masii;h] == {203,5}
Rumi [maulaanaa-e ruum] == {31,2}; {68,8}; {122,2}; {226,9}; {307,1}; {481,2}; {482,3}; {543,6}; {568,4}; {700,5}; {743,2}; {777,5}; {897,7}; {904,10}; {1002,2}; {1040,4}; {1050,19}; {1158,7}; {1421,2}; {1501,6}; {1646,4}; {1658,1}
Russell, Ralph, and Khurshidul Islam == {1791,1}
Sabit, Asalat Khan [a.saalat ;xaa;N ;saabit] == {1320,2}
Sabqat, Sukh-raj [sukh-raaj sabqat] == {481,2}
Sa'di [sa((dii] == {144,5}; {480,1}; {482,3}; {544,6}; {745,4}; {817,1}; {853,4}; {885,5}; {897,1}; {1161,1}; {1174,7}; {1370,1}; {1501,6}; {1533,5}
Safa, Mannu Lal [mannuu laal .safaa] == {1449,7}
Sahabi Astarabadi [sa;haabii astaraabaadii] == {1700,5}
Sa'ib [sa))ib] == {277,8}; {291,5}; {297,1}; {481,2}; {490,5}; {602,11}; {605,1}; {958,2}; {958,14}; {1039,3}; {1040,1}; {1446,5}; {1504,1}; {1741,3}; {1778,6}; {1781,4}
Sa'ir Mashhadi [saa))ir mashhadii] == {1024,4}
Sa'ida'e Ashraf [sa((iidaa))e ashraf] == {388,7}
Saidi Tehrani [.saidii :tahraanii] == {509,9}; {1526,4}
Salik Yazdi [saalik yaazdii] == {710,11}
Salim, Ali Quli [((alii qulii saliim] == {938,3}
Salim, Muhammad Quli [mu;hammad qulii saliim] == {977,7}; {1913,2}
Salim Ahmad [saliim a;hmad] == {330,7}; {1791,1}
Sam Mirza [saam mirzaa] == {545,3}
Sana'i [sanaa))ii] == {944,1}
Saqi Faruqi [saaqii faaruuqii] == {1502,3}
Sardar Ja'fri [sardaar ja((frii] == {420,7}; {471,7}; {595,8}**, 'lows and highs' quote; {774,10}
Sarmad [sarmad] == {853,7}; {1341,5}; {1469,3}
Sauda [saudaa] == [ ?? ] == SRF essay; {7,2}; {7,6}; {7,12}; {15,1}; {48,7}*; {71,3}; {84,4}; {97,2}; {99,1}; {121,2}; {220,5}; {226,6}; {276,6}; {277,8}; {291,1}; {302,2}; {307,2}; {309,1}; {313,1}; {321,4}; {336,2}; {344,5}; {352,8}; {352,9}; {451,1}; {459,3}; {472,6}; {472,8}; {483,1}; {483,2}; {484,1}; {528,1}; {543,1}; {568,4}; {584,4}; {601,8}; {686,9}; {700,12}; {932,10}; {950,1}; {1044,1}; {1123,1}; {1471,6}; {1526,1}; {1545,2}; {1548,8}; {1663,5}; {1679,9}; {1706,5}, SRF on his political verses; {1722,6}
Schimmel, Annemarie == {1799,7}
Shad, Shaikh Muhammad Khan [shai;x mu;hammad ;xaa;N] == {1779,3}
Shad Azimabadi [shaad ((a:ziimaabaadii] == {263,2}; {459,3}; {553,4}; {558,5}; {1502,4}
Shafiq Aurangabadi [shafiiq aurangaabaadii] == {602,6}
Shah Kamal [shaah kamaal] == {1706,5}
Shah Miran-ji Khuda-numa [shaah miiran-jii ;xudaa-numaa] == {307,1}
Shah Niyaz Barelvi [shaah niyaaz barelvii] == {1252,4}
Shahir Machhlishahri [shahiir machhliishahrii] == {1567,2}
Shahpur Tehrani [shaapuur :tahraanii] == {508,2}
Shahryar [shahryaar] == {12,2}; {21,2}; {528,1}
Shakeb Jalali [shakeb jalaalii] == {1589,1}
Shakebi Isfahani [shakebii i.sfahaanii] == {920,1}
Shakespeare [shekspi))r]== {31,1}; {64,12}; {129,2}; {141,2}; {222,5}; {485,3}; {558,5}*; {853,4}; {867,8}; {949,8}; {1040,2}; {1041,8}; {1230,1}; {1297,2}
Shakir Naji [shaakir naajii] == {352,7}; {574,4}; {584,3}; {949,1}; {1052,7}; {1450,6}
Shan ul-Haq Haqqi [shaan ul-;haq ;haqqii] == {292,7}
Shapur Taharani [shaapuur :taharaanii]== {1320,2}
Shauq, Navab Mirza [navaab mirzaa shauq] == {428,14}; {745,4}
Shauq Qidva'i [shauq qidvaa))ii] == {1219,6}
Shauqi, Mir Husain [miir ;husain shauqii] == {490,5}
Sheftah [sheftah] -- [ ?? ] == SRF essay == {438,4}; {595,8}, high/low comment; {847,1}; {1050,5}
Shibli, Allama [((allaamah shiblii] == {126,5}; {1450,6}; {1700,5}
Shifa'i [;hakiim shifaa))ii] == {85,2}; {313,1}; {429,7}
Siraj Aurangabadi [shaah siraaj aurangaabaadii]== {109,8}; {324,6}; {352,8}; {420,7}; {472,6}; {528,1}; {558,5}; {617,1}; {930,1}
Sitvat Lakhnavi [si:tvat lakhnavii]== {1160,4}
'SSA' [shi((r-e shor-angez] == This is my abbreviation for the title of SRF's intikhab [inti;xaab] and commentary [shar;h].
Suhail Ahmad Zaidi [suhail a;hmad zaidii]== {481,1}; {605,1}
Surur, Al-e Ahmad [aal-e a;hmad suruur] == {29,3}; {178,6}; {617,1}
Taban, 'Abd ul-Hayy [((abd ul-;hayy taabaa;N] == {318,7}; {320,1}*; {887,1}; {1714,1}
Tabataba'i [:tabaa:tabaa))ii] == {23,1}; {111,3}
Talib Amuli [:taalib aamulii] -- [ ?? ] == {15,3}; {174,6}; {292,6}; {386,3}; {483,3}; {694,3}, famous quote; {875,9}; {1101,1}; {1741,3}; {1815,2}
Tana Shah [((abuu al-;hasan taanaa shaah] == {429,2}
Tapish, Mirza Jan [mirzaa jaan :tapish] == {584,7}; {669,2}; {1031,8}; {1200,1}; {1206,1}
Tasadduq Husain, Shaikh [shai;x ta.sadduq ;husain] == {350,8}; {1037,5}
Tasir, Muhsin [mu;hsin taa;siir] == {1450,6}
Taslim, Amirullah [amiirull;aah tasliim] == {1041,1}; {1723,1}
Tughra, Mulla [mullaa :tu;Graa] == {1722,1}
Urfi [((urfii] == {71,3}; {431,7}; {552,8}; {847,1}; {1052,7}; {1590,3}
Vahid Allahabadi, Mir Tahir [miir :taahir va;hiid all;aahaabaadii] == {49,3}; {1041,1}; {1815,2}
Vahshi Bafiqi [va;hshii baafiqii] == {254,8}
Vajahi [vajahii , vajiihii] == {1054,10}; {1502,3}
Vajid Ali Shah [vaajid ((alii shaah] == {343,7}
Va'iz, Mirza Rafi' [mirzaa rafii(( vaa((i:z] == {178,6}; {983,3}
Vali [valii] == {321,2}; {322,7}; {328,4}; {472,6}; {480,4}; {770,5}; {877,1}*; {1052,7}; {1088,1}; {1317,1}; {1450,6}; {1501,6}; {1706,5}
Vaqif, Nur ul-'Ain [nuur ul-((ain vaaqif] == {847,11}; {1109,11}; {1164,6}
Vaqif Khalkhal, Mulla [mullaa vaaqif ;xal;xaal] == {313,8}
Vaqifi Mashhadi [vaaqifii mashhadii] == {387,2}
Vazir, Khvajah [;xvaajah vaziir] == {485,9}; {605,1}
Wordsworth [var;Dsvarth] == {958,2}; {1723,1}
Wyatt, Thomas [;Taamas vaa))i;T] == {1781,4}
Yaganah [yagaanah] == {99,5}; {226,6}; {263,9}*; {297,4}; {543,6}; {1088,9}; {1506,6}; {1590,1}; {1750,4}
Yakru Dihlavi [yakruu dihlavii] == {885,5}
Yaqin, In'amullah Khan
[yaqiin, in((aamull;aah ;xaa;N
] == {320,1}*; {336,2}; {472,6}; {1037,1}; {1040,4}; {1056,7}; {1507,5}
Yeats, W. B. [ye;Ts] == {1712,5}
Zafar, Bahadur Shah [bahaadur shaah :zafar] == {502,4}; {552,5}; {885,4}; {1037,5}; {1050,7}; {1256,5}
Zafar 'Ali Khan [:zafar ((alii ;xaa;N] == {1506,5}
Zafar Iqbal [:zafar iqbaal] == {64,11}; {263,9}, on 'anti-ghazal'; {343,7}; {380,2}; {509,9}; {875,9}; {950,9}; {1041,8}; {1200,1}; {1313,2}; {1426,1}; {1526,4}; {1736,1}; {1873,5}
Zahir Dihlavi [:zahiir dihlavii] == {267,3}
Zalali Badayuni [zalaalii badaayuunii] == {291,1}
Zamin Ali Jalal [.zaamin ((alii jalaal] == {52,1}; {684,3}; {1800,4}
Zatalli, Mir Ja'far [miir ja((far za;Tallii] == {1624,1}
Zauq [;zauq] -- [ ?? ] == SRF essay; {54,5}; {69,4}; {296,5}; {438,4}; {509,9}; {887,1}; {904,5}; {923,2}; {1080,5}; {1219,7}; {1230,2}; {1459,9}; {1537,5}; {1590,7}
Zauqi, Muhammad Amin [mu;hammad amiin ;zauqii] == {496,6}
Zeb Ghori [zeb ;Gorii] == {1807,2}
Zeb un-Nisa, Shahzadi [shahzaadii zeb ul-nisaa] == {1109,2}
Zuhuri [:zuhuurii] -- [?? ] == {71,4}; {977,7}

-- Mir index page -- ghazal index page -- sitemap -- Ghalib index page -- full ghazal texts from rekhta.org --